KAP ***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 22:04
KAP ***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
62.468.941 87.291.312 23.051.315 57.750.257
Satışların Maliyeti
-51.923.215 -78.701.739 -20.693.975 -50.608.212
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.545.726 8.589.573 2.357.340 7.142.045
BRÜT KAR (ZARAR)
10.545.726 8.589.573 2.357.340 7.142.045
Genel Yönetim Giderleri
-1.521.639 -945.114 -400.572 -305.877
Pazarlama Giderleri
-996.218 -1.006.896 -316.763 -389.013
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.278.383 4.515.488 337.424 228.829
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.051.186 -663.746 -149.165 -269.742
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.255.066 10.489.305 1.828.264 6.406.242
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.255.066 10.489.305 1.828.264 6.406.242
Finansman Gelirleri
2.224.536 2.315.565 337.929 213.855
Finansman Giderleri
-9.061.455 -16.089.885 -1.647.365 -4.620.818
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.418.147 -3.285.015 518.828 1.999.279
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
69.750 20.189 6.271 14.169
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
69.750 20.189 6.271 14.169
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.487.897 -3.264.826 525.099 2.013.448
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.487.897 -3.264.826 525.099 2.013.448
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.487.897 -3.264.826 525.099 2.013.448
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.859.376 2.682.521
Dönem Karı (Zararı)
1.487.897 -2.432.407
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.423.401 876.201
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.315.123 876.201
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
284.625 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-176.347 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.051.922 4.238.727
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.442 791.500
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.133.443 -1.138.261
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.593.151 7.428.288
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.321.393 1.267.641
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.224.493 -4.110.441
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.280.000 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.859.376 2.682.521
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-39.155 -281.263
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-39.155 -281.263
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.814.230 -2.307.177
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
258.658 5.135.826
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.284.919 -7.561.137
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
212.031 118.134
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.991 94.081
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.991 94.081
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.013 57.713
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.004 151.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20.004 14.013
Ticari Alacaklar
27.912.618 27.853.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
27.912.618 27.853.176
Diğer Alacaklar
753.324 25.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
753.324 25.966
Stoklar
34.036.874 24.443.723
Peşin Ödenmiş Giderler
4.299.775 1.646.508
Diğer Dönen Varlıklar
112.435 418.557
ARA TOPLAM
67.135.030 54.401.943
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
67.135.030 54.401.943
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
20.335 20.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.335 20.335
Maddi Duran Varlıklar
14.182.007 15.125.500
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.551.833 14.884.308
Peşin Ödenmiş Giderler
9.644 40.294
Ertelenmiş Vergi Varlığı
785.612 696.024
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.549.431 30.766.461
TOPLAM VARLIKLAR
96.684.461 85.168.404
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.163.894 3.905.236
Ticari Borçlar
12.552.833 16.874.226
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
12.552.833 16.874.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.254.721 329.037
Diğer Borçlar
10.749.356 12.115.227
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10.495.459 12.020.983
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
253.897 94.244
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.279.390 20.275.226
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
5.611 5.611
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.085.811 1.542.396
ARA TOPLAM
49.091.616 55.046.959
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.091.616 55.046.959
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.344.209 18.629.128
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
508.287 508.287
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.338.947 1.054.322
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
331.885
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.191.443 20.523.622
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
67.283.059 75.570.581
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.401.402 9.597.823
Ödenmiş Sermaye
36.600.000 18.300.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-39.400 -19.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.412.930 1.306.915
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.997.530 7.067.862
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.997.530 7.067.862
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.005.930 7.005.930
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.400 61.932
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.507.566 1.915.344
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-19.565.121 -5.478.703
Net Dönem Karı veya Zararı
1.487.897 -13.494.195
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.401.402 9.597.823
TOPLAM KAYNAKLAR
96.684.461 85.168.404


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 69.052 1.255.008 -5.272.016 479.153 23.124.642 0 23.124.642
Transferler
660.336 -206.687 -479.153 -25.504 0 -25.504
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.120 -13.494.195 -13.501.315 0 -13.501.315
Dönem Karı (Zararı)
0 -13.494.195 -13.494.195 0 -13.494.195
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.120 0 -7.120 0 -7.120
Dönem Sonu Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 61.932 1.915.344 -5.478.703 -13.494.195 9.597.823 0 9.597.823
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 61.932 1.915.344 -5.478.703 -13.494.195 9.597.823 0 9.597.823
Transferler
592.222 -14.086.418 13.494.195 -1 0 -1
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-70.332 1.487.897 1.417.565 0 1.417.565
Dönem Karı (Zararı)
0 1.487.897 1.487.897 0 1.487.897
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-70.332 0 -70.332 0 -70.332
Sermaye Arttırımı
18.300.000 18.300.000 0 18.300.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-20.000 106.015 86.015 0 86.015
Dönem Sonu Bakiyeler
36.600.000 -39.400 1.412.930 7.005.930 -8.400 2.507.566 -19.565.121 1.487.897 29.401.402 0 29.401.402


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.487.897 -3.264.826 525.099 2.013.448
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-70.332 7.178.305 51.470 -426.011
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 7.417.131 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-90.169 146.344 65.984 -136.094
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19.837 -385.170 -14.514 -289.917
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19.837 -385.170 -14.514 -289.917
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-70.332 7.178.305 51.470 -426.011
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.417.565 3.913.479 576.569 1.587.437
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.417.565 3.913.479 576.569 1.587.437http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885241


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4204 Değişim: 0,01%
Düşük 8,4118 13.05.2021 Yüksek 8,4461
Açılış: 8,4194
10,1794 Değişim: 0,05%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,1934
Açılış: 10,1746
491,73 Değişim: 0,04%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 493,15
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.