KAP ***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

18.12.2019 - 19:38
KAP ***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
87.291.312 59.146.300 54.750.257 29.309.801
Satışların Maliyeti
-78.701.739 -47.639.585 -50.608.212 -23.204.990
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.589.573 11.506.715 4.142.045 6.104.811
BRÜT KAR (ZARAR)
8.589.573 11.506.715 4.142.045 6.104.811
Genel Yönetim Giderleri
-945.114 -1.635.190 -305.877 -909.204
Pazarlama Giderleri
-1.006.896 -1.702.512 -389.013 -1.107.890
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.515.488 1.841.548 453.287 690.410
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-663.746 -880.647 -269.742 -426.448
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.489.305 9.129.914 3.630.700 4.351.679
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.489.305 9.129.914 3.630.700 4.351.679
Finansman Gelirleri
2.315.565 4.826.096 0 2.701.272
Finansman Giderleri
-16.089.885 -13.783.551 -4.926.201 -6.846.467
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.285.015 172.459 -1.295.501 206.484
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20.189 223.802 14.169 -282.479
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20.189 223.802 14.169 -282.479
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.264.826 396.261 -1.281.332 -75.995
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.264.826 396.261 -1.281.332 -75.995
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.264.826 396.261 -1.281.332 -75.995
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.993.694 10.100.927
Dönem Karı (Zararı)
-3.264.826 396.261
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-78.361.058 12.276.019
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 636.528
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-115.340 -91.026
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.189 223.802
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
435.832 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-78.701.739 11.506.715
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
93.965.326 -3.532.254
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.667.295 -7.751.424
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.955.437 -4.516.151
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.062.907 -35.980.925
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.017.928 29.462.367
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
116.302.503 18.591.581
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.879.074 -3.337.702
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.339.442 9.140.026
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-345.748 960.901
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
983.597 -358.268
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
983.597 -358.268
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.975.383 -9.515.558
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.543.997 3.889.938
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.417.556 -4.415.777
Ödenen Faiz
-16.963.060 -13.783.551
Alınan Faiz
6.910.502 4.826.096
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-49.266 -32.264
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.908 227.101
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.908 227.101
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
55.805 55.805
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
57.713 282.906


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23.286 57.713
Ticari Alacaklar
19.491.611 4.436.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
19.491.611 4.436.386
Diğer Alacaklar
25.966 799
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
25.966 799
Stoklar
44.763.717 66.023.703
Peşin Ödenmiş Giderler
5.613.087 2.182.278
Diğer Dönen Varlıklar
23.379 53.333
ARA TOPLAM
69.941.046 72.754.212
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
69.941.046 72.754.212
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
20.335 20.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.335 20.335
Maddi Duran Varlıklar
16.266.924 16.760.762
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.605.048 15.087.601
Peşin Ödenmiş Giderler
7.277 38.883
Ertelenmiş Vergi Varlığı
874.890 830.883
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.774.474 32.738.464
TOPLAM VARLIKLAR
101.715.520 105.492.676
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.014.710 2.229.651
Ticari Borçlar
23.121.389 20.491.571
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
23.121.389 20.491.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
767.006 467.496
Diğer Borçlar
17.931.993 16.874.916
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17.791.752 16.540.737
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
140.241 334.179
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.479.533 14.586.288
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
5.611 5.611
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
656.951 902.870
ARA TOPLAM
61.977.193 55.558.403
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.977.193 55.558.403
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.143.057 23.556.811
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.406.115 1.406.115
Uzun Vadeli Karşılıklar
888.945 773.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
888.945 773.605
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
5.186 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
331.885 1.073.100
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.775.188 26.809.631
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
81.752.381 82.368.034
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.963.139 23.124.642
Ödenmiş Sermaye
18.300.000 18.300.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-19.400 -19.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.306.915 1.306.915
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.178.305 7.074.982
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.178.305 7.074.982
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.005.930 7.005.930
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
172.375 69.052
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.915.344 1.255.008
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-5.453.199 -5.272.016
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.264.826 479.153
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.963.139 23.124.642
TOPLAM KAYNAKLAR
101.715.520 105.492.676


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 -59.318 454.218 -4.177.260 -293.966 22.517.119 0 22.517.119
Transferler
800.790 -1.094.756 -293.966 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
128.370 479.153 607.523 0 607.523
Dönem Karı (Zararı)
0 479.153 479.153 0 479.153
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
128.370 0 128.370 0 128.370
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 69.052 1.255.008 -5.272.016 479.153 23.124.642 0 23.124.642
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 69.052 1.255.008 -5.272.016 479.153 23.124.642 0 23.124.642
Transferler
660.336 -181.183 -479.153 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
103.323 -3.264.826 -3.834.874 0 -3.834.874
Dönem Karı (Zararı)
0 -3.264.826 -3.264.826 0 -3.264.826
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
103.323 0 103.323 0 103.323
Dönem Sonu Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 172.375 1.915.344 -5.453.199 -3.264.826 19.963.139 0 19.963.139


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.264.826 396.261 -1.281.332 -75.995
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.178.305 272.971 -426.011 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.417.131 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
146.344 272.971 -136.094 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-385.170 0 -289.917 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-385.170 0 -289.917 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.178.305 272.971 -426.011 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.913.479 669.232 -1.707.343 -75.995
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.913.479 669.232 -1.707.343 -75.995http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804253


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.465 Değişim: -0,15% Hacim : 14.918 Mio.TL Son veri saati : 12:50
Düşük 1.431 28.01.2021 Yüksek 1.472
Açılış: 1.453
7,3684 Değişim: -0,61%
Düşük 7,3616 28.01.2021 Yüksek 7,4312
Açılış: 7,4139
8,9323 Değişim: -0,51%
Düşük 8,9221 28.01.2021 Yüksek 8,9962
Açılış: 8,9781
435,99 Değişim: -0,67%
Düşük 434,96 28.01.2021 Yüksek 439,28
Açılış: 438,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.