KAP ***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 23:25
KAP ***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 59.146.300 33.602.465 25.509.801 12.710.183
Satışların Maliyeti
30 -47.639.585 -31.763.566 -23.209.808 -14.257.210
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.506.715 1.838.899 2.299.993 -1.547.027
BRÜT KAR (ZARAR)
11.506.715 1.838.899 2.299.993 -1.547.027
Genel Yönetim Giderleri
32,35 -1.635.190 -1.132.743 -909.204 -277.961
Pazarlama Giderleri
32,35 -1.702.512 -1.044.217 -1.107.890 -613.985
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 1.168.177 4.344.872 465.953 3.964.185
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -880.647 -575.002 -426.448 173.776
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.456.543 3.431.809 322.404 1.698.988
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
34 0 0 0 -142
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.456.543 3.431.809 322.404 1.698.846
Finansman Gelirleri
36 4.826.096 1.618.798 1.710.339 457.161
Finansman Giderleri
36 -13.783.551 -8.284.009 -2.021.051 -3.943.343
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-500.912 -3.233.402 11.692 -1.787.336
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
223.802 -339.878 0 -670.722
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 223.802 -339.878 0 -670.722
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-277.110 -3.573.280 11.692 -2.458.058
DÖNEM KARI (ZARARI)
40 -277.110 -3.573.280 11.692 -2.458.058
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-277.110 -3.573.280 11.692 -2.458.058
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.619.252 -97.832 454.218 -1.591.972 -2.585.288 23.385.893 0 23.385.893
Transferler
-2.585.288 2.585.288 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-613.322 38.514 2.907.805 2.332.997 0 2.332.997
Dönem Karı (Zararı)
0 0 2.907.805 2.907.805 0 2.907.805
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-613.322 38.514 0 -574.808 0 -574.808
Dönem Sonu Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 -59.318 454.218 -4.177.260 2.907.805 25.718.890 0 25.718.890
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 -59.318 454.218 -4.177.260 2.907.805 25.718.890 0 25.718.890
Transferler
2.053.348 854.457 -2.907.805 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
272.971 -277.110 -4.139 0 -4.139
Dönem Karı (Zararı)
0 -277.110 -277.110 0 -277.110
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
272.971 0 272.971 0 272.971
Dönem Sonu Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 213.653 2.507.566 -3.322.803 -277.110 25.714.751 0 25.714.751


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.427.556 3.866.074
Dönem Karı (Zararı)
-277.110 -3.573.280
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.276.019 4.902.803
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
636.528 980.903
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-91.026 18.397
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -19.658
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 97.445
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
223.802 339.878
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11.506.715 3.485.838
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.858.883 2.547.047
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.751.423 5.728.225
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.516.151 -9.510.164
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-35.980.925 -7.201.584
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.462.367 2.268.892
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.264.951 6.239.575
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.337.702 5.022.103
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.140.026 3.876.570
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -10.496
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
287.530 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-358.268 -3.778.957
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-358.268 -3.778.957
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.842.187 1.096.992
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.889.938 53.881.255
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.415.777 -47.762.151
Ödenen Faiz
-13.783.551 -5.022.112
Alınan Faiz
4.826.096 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
641.107 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
227.101 1.184.109
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
227.101 1.184.109
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
55.805 339.716
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
282.906 1.523.825


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-277.110 -3.57 -2.458.058
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
272.971 -561.918 0 -652.213
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -645.602 0 -645.602
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
272.971 64.255 0 -48.614
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 19.429 0 42.003
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 19.429 0 42.003
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
272.971 -561.918 0 -652.213
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.139 -4.135.198 11.692 -3.110.271
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.139 -4.135.198 11.692 -3.110.271


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 282.906 55.805
Ticari Alacaklar
7,8 14.855.105 7.103.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 14.855.105 7.103.681
Diğer Alacaklar
7,9 9.810 20.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 9.810 20.243
Stoklar
10 86.941.721 50.960.796
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.494.353 6.457.703
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
39 27.967 0
Diğer Dönen Varlıklar
28 7.231.342 17.913
ARA TOPLAM
112.843.204 64.616.141
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
112.843.204 64.616.141
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7,9 20.336 19.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 20.336 19.125
Maddi Duran Varlıklar
14 17.294.612 17.042.369
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 15.259.088 15.789.591
Peşin Ödenmiş Giderler
12 23.525 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
39 863.954 640.152
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.461.515 33.491.237
TOPLAM VARLIKLAR
146.304.719 98.107.378
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
36,43,45 6.231.430 10.647.207
Ticari Borçlar
7,8 57.555.782 28.093.415
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 500 500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 57.555.282 28.092.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 664.170 580.854
Diğer Borçlar
7,9 450.888 814.629
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 22.350 168.239
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 428.538 646.390
Ertelenmiş Gelirler
12 30.717.452 10.871.078
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 1.202.841 1.412.812
ARA TOPLAM
96.822.563 52.419.995
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
96.822.563 52.419.995
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
36,43,45 22.017.694 18.127.756
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 676.611 767.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 676.611 767.637
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
28 1.073.100 1.073.100
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.767.405 19.968.493
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
120.589.968 72.388.488
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.714.751 25.718.890
Ödenmiş Sermaye
29 18.300.000 18.300.000
Geri Alınmış Paylar (-)
29 -19.400 -19.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 1.306.915 1.306.915
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 7.219.583 6.946.612
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 7.219.583 6.946.612
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 7.005.930 7.005.930
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 213.653 -59.318
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 2.507.566 454.218
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 -3.322.803 -4.177.260
Net Dönem Karı veya Zararı
29 -277.110 2.907.805
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.714.751 25.718.890
TOPLAM KAYNAKLAR
146.304.719 98.107.378http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716616


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.905 Değişim: -1,89% Hacim : 79.426 Mio.TL Son veri saati : 17:11
Düşük 7.904 06.12.2023 Yüksek 8.112
Açılış: 8.067
28,9205 Değişim: 0,13%
Düşük 28,8087 06.12.2023 Yüksek 28,9475
Açılış: 28,8819
31,2518 Değişim: 0,12%
Düşük 31,1381 06.12.2023 Yüksek 31,2778
Açılış: 31,2145
1.887,95 Değişim: 0,70%
Düşük 1.870,48 06.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.874,80
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.