KAP ***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 19:42
KAP ***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 29.836.499 24.523.569 17.272.095 12.356.420
Satışların Maliyeti
30 -24.434.595 -22.963.053 -13.889.466 -10.413.657
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30 5.401.904 1.560.516 3.382.629 1.942.763
BRÜT KAR (ZARAR)
30 5.401.904 1.560.516 3.382.629 1.942.763
Genel Yönetim Giderleri
32,35 -725.986 -678.422 -427.033 -338.297
Pazarlama Giderleri
32,35 -594.622 -383.747 -337.541 -184.185
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 702.224 3.361.683 588.067 3.109.164
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -454.199 -511.764 -140.762 -402.465
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32,33,35 4.329.321 3.348.266 3.065.360 4.126.980
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
32,33,35 4.329.321 3.348.266 3.065.360 4.126.980
Finansman Gelirleri
36 2.124.824 1.110.098 964.440 0
Finansman Giderleri
36 -6.937.084 -6.909.090 -3.255.181 -4.712.974
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39 -482.939 -2.450.726 774.619 -585.994
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
39 506.281 -298.023 506.281 -298.825
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 506.281 -298.023 506.281 -298.825
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29 23.342 -2.748.749 1.280.900 -884.819
DÖNEM KARI (ZARARI)
29 23.342 -2.748.749 1.280.900 -884.819
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
23.342 -2.748.749 1.280.900 -884.819
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.619.252 -97.832 454.218 -1.591.972 -2.585.288 23.385.893 0 23.385.893
Transferler
-2.585.288 2.585.288 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-613.322 38.514 2.907.805 2.332.997 0 2.332.997
Dönem Karı (Zararı)
0 0 2.907.805 2.907.805 0 2.907.805
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-613.322 38.514 0 -574.808 0 -574.808
Dönem Sonu Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 -59.318 454.218 -4.177.260 2.907.805 25.718.890 0 25.718.890
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 -59.318 454.218 -4.177.260 2.907.805 25.718.890 0 25.718.890
Transferler
2.053.348 854.457 -2.907.805 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-54.934 23.342 -31.592 0 -31.592
Dönem Karı (Zararı)
0 23.342 23.342 0 23.342
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-54.934 0 -54.934 0 -54.934
Dönem Sonu Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 -114.252 2.507.566 -3.322.803 23.342 25.687.298 0 25.687.298


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.433.703 1.772.236
Dönem Karı (Zararı)
23.342 -2.748.749
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.820.385 1.780.477
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
687.583 443.594
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
163.799 17.687
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 146.810
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 97.445
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
506.281 298.023
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
60.818 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5.401.904 776.918
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.410.091 2.797.695
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
585.337 740.117
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
727.722 -2.730.333
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.554.573 3.962.008
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.611.505 -5.879.357
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.763.536 1.683.157
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.320.608 5.022.103
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.433.636 1.829.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -57.187
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
67 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-814.103 -2.047.634
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-814.103 -2.047.634
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.595.359 2.794.878
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.747.313 32.210.124
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.475.478 -24.393.135
Ödenen Faiz
-6.937.084 -5.022.112
Alınan Faiz
2.124.824 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-54.934 1
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.241 2.519.480
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.241 2.519.480
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
55.805 339.716
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
80.046 2.859.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
29 23.342 -2.748.749 1.280.900 -884.819
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
29 -54.935 -671.431 576.730 -633.365
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 0 -658.778 645.602 -658.778
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -70.429 -56.989 -108.943 -9.407
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
39 15.494 44.336 40.071 34.820
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 15.494 44.336 40.071 34.820
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-54.935 -671.431 576.730 -633.365
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-31.593 -3.420.180 1.857.630 -1.518.184
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-31.593 -3.420.180 1.857.630 -1.518.184
Ana Ortaklık Payları
0 0 0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 80.046 55.805
Ticari Alacaklar
7,8 6.518.344 7.103.681
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 6.518.344 7.103.681
Diğer Alacaklar
7,9 9.810 20.243
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 9.810 20.243
Stoklar
10 53.515.369 50.960.796
Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.180.054 6.457.703
Diğer Dönen Varlıklar
28 46.235 17.913
ARA TOPLAM
65.349.858 64.616.141
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
65.349.858 64.616.141
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7,9 20.336 19.125
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 20.336 19.125
Maddi Duran Varlıklar
14 17.522.474 17.042.369
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 15.436.006 15.789.591
Peşin Ödenmiş Giderler
12 9.052 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
39 1.161.927 640.152
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
34.149.795 33.491.237
TOPLAM VARLIKLAR
99.499.653 98.107.378
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
36,43,45 8.171.729 10.647.207
Ticari Borçlar
7,8 23.481.910 28.093.415
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 500 500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 23.481.410 28.092.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 333.729 580.854
Diğer Borçlar
7,9 490.263 814.629
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 135.292 168.239
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 354.971 646.390
Ertelenmiş Gelirler
12 17.681.008 10.871.078
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 703.683 1.412.812
ARA TOPLAM
50.862.322 52.419.995
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.862.322 52.419.995
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
36,43,45 20.875.069 18.127.756
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 1.001.864 767.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 1.001.864 767.637
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
28 1.073.100 1.073.100
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.950.033 19.968.493
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
73.812.355 72.388.488
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.687.298 25.718.890
Ödenmiş Sermaye
29 18.300.000 18.300.000
Geri Alınmış Paylar (-)
29 -19.400 -19.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 1.306.915 1.306.915
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 6.891.678 6.946.612
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 6.891.678 6.946.612
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 7.005.930 7.005.930
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -114.252 -59.318
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 2.507.566 454.218
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 -3.322.803 -4.177.260
Net Dönem Karı veya Zararı
29 23.342 2.907.805
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.687.298 25.718.890
TOPLAM KAYNAKLAR
99.499.653 98.107.378http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702158


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.