KAP ***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.05.2020 - 22:48
KAP ***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 07.04.2020
Genel Kurul Tarihi 08.05.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.05.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres İçerenköy Mahallesi Umut Sokak Kozyatağı E-5 Yanyol Üzeri AND Binası No:10/12

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması,müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2019 yılına ait bağımsız denetçi raporunun okunması.
5 - 2019 yılına ait finansal raporlar (Bilanço ve Kar/Zarar) hesaplarının okunması,müzakeresi ve onaylanması.
6 - Dönem Kar/Zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.
7 - Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamaların genel kurul onayına sunulması.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücreti ile huzur hakkı,ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
11 - Şirketin 2020 bağımsız denetim firması seçimine ait teklifin görüşülmesi ve onaya sunulması.
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerine göre yetki verilmesi.
13 - Dilek,temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 8.05.2020 Olağan Genel Kurul Davet Mektubu.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ‘NİN 08.05.2020 TARİHİNDE SAAT :10:00 ‘DA YAPILAN 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ‘nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 08.05.2020 tarihinde saat 10:00'da, "İçerenköy Mahallesi Umut Sokak Kozyatağı E-5 Yanayol Üzeri AND Binası No:10/12 Ataşehir- İstanbul" adresinde İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.05.2020 tarih 542481192 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice ÖNDER ‘in gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 17.04.2020 tarih ve 10061 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'da ("KAP"), şirketin internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından işletilen Elektronik Genel Kurul Sistemi'de ("EGKS") ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 5.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 5.000.000 adet paydan 35.944 adet payın asaleten , 3.199.285 adet payın temsilen
toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Ahmet KAHRAMAN, Sertuğ KÖKER ve Şirket denetçisi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. adına görevlendirilen Gökhan TİRYAKİ ‘nin toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.
Şirket EGKS hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edildikten sonra toplantı Sayın Mert ÖNEREN tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmış olup elektronik ortamda katılım olmadığından ayrıca yaşanan teknik arızadan dolayı toplantı saat 10:38' de açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Gündemin birinci maddesi kapsamında verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sayın Mert ÖNEREN'ın seçilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı Mert ÖNEREN toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı başkanı Mert ÖNEREN tutanak yazmanlığı için Sayın Sertuğ KÖKER ve oy toplama memurluğuna İbrahim YEL'i görevlendirdi. Ayrıca Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin EGKS sistemi üzerinden elektronik ortamda yürütülmesi için EGKS yetkilisi olarak Sayın Murat AKALP'i görevlendirdi.
2. Toplantı tutanağının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi kapsamında verilen önerge doğrultusunda 2019 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu şirket merkezinde, KAP ve şirketin internet sitesinde yayınlandığı ve ortakların incelemesine toplantı tarihinden 21 gün önce sunulduğundan rapor okunmuş olarak kabul edilerek, müzakereye geçilmesi önerisi katılanların oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı, 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu katılanların oybirliğiyle onaylandı.
4. Gündemin dördüncü maddesi kapsamında verilen önerge doğrultusunda 2019 yılına ait bağımsız denetleme raporu şirket merkezinde ve KAP ve şirketin internet sitesinde yayınlandığı ve ortakların incelemesine toplantı tarihinden 21 gün önce sunulduğundan rapor okunmuş olarak kabul edilerek, raporun sadece sonuç bölümünün okunması önerisi katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2019 yılına ait bağımsız denetim raporu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi adına Gökhan Tiryaki tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
5. Gündemin beşinci maddesi kapsamında verilen önerge doğrultusunda 2019 yılına ait Finansal raporlar ( Bilanço Kar/Zarar ) şirket merkezinde, KAP ve şirketin internet sitesinde yayınlandığı ve ortakların incelemesine toplantı tarihinden 21 gün önce sunulduğundan Finansal raporlar ( Bilanço Kar/Zarar ) okunmuş olarak kabul edilerek müzakereye geçilmesi önerisi katılanların oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, fiziki ortamda söz alan olmadı 2019 yılına ait Finansal raporlar ( Bilanço Kar/Zarar ) katılanların oybirliği ile tasdik edildi.
6. Gündemin altıncı maddesi kapsamında verilen önerge doğrultusunda 2019 yılı dönem zararının 2020 yılına devredilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.
7. 2019 yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliği olmadığından atama yapılmadığı bilgisi Genel Kurula verilerek katılanların oybirliğiyle onaylandı.
8. 2019 yılına ait çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2019 yılı çalışmalarından dolayı, 24.601 adet ret oyuna karşılık 3.210.628 adet kabul oyu ile ve oy çokluğuyla yönetim kurulu üyeleri ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi kapsamında pay sahibi Elkhan Hasanov vekili tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine aday listesine ait verilen önerge Genel Kurulun onayına sunuldu 243.213 adet kabul oyuna karşılık 2.992.016 adet ret oyu ile oy çokluğuyla verilen önerge ret edildi.
Salix Renewable Energy B.V. temsilcisi Mert ÖNEREN tarafından Genel Kurula sunulan Yönetim Kurulu üyeliğine aday listesine ait önerge Genel Kurulun onayına sunuldu. Verilen önerge 243.213 adet ret oyuna karşılık 2.992.016 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan yazılı ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden
………..T.C. Kimlik Numaralı Ahmet Kahraman
………..T.C. Kimlik Numaralı Serpil DURANOĞLU
………..T.C Numaralı Sertuğ KÖKER
………..T.C. Kimlik Numaralı Caner GÜVEN
Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine
……….T.C. Kimlik Numaralı Gamze GÖKDUMAN
……….T.C. Kimlik Numaralı Eda Efsun GÖKDUMAN
1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine, 243.213 adet ret oyuna karşılık 2.992.016 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir
10. Gündemin onuncu maddesi kapsamında verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin ücreti ile huzur hakkı ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine yıllık toplam 150.000 (yüz elli bin) TL huzur hakkı ödenmesine, yönetim kurulunun kendi arasında yapacağı toplantı ile huzur hakkının dağılımını yapması hususunda yetki verilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.
11. Gündemin onbirinci maddesi kapsamında verilen önerge doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu bağımsız denetim ile ilgili hükümlerine göre ve aynı Kanun'un 399.maddesine göre, 2020 yılı finansal tabloların denetimi hususunda Fulya Mahallesi Mevlüt Pehlivan Sokak Yılmaz İş Merkezi No:26 Kat 5 Gayrettepe İstanbul adresinde mukim HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
12. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddesine giren hususlardan dolayı izin verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
13. Dilek ve temenniler maddesinde fiziki katılım sağlayan pay sahipleri söz alarak şirket için gelecek dönem ile alakalı iyi niyet temennilerinde bulunmuş olup gündemde görüşülecek madde kalmadığından toplantı başkanı tarafından toplantıya saat 11:30' da son verildi.
BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI
Hatice ÖNDER Mert ÖNEREN
TUTANAK YAZMANI OY TOPLAMA MEMURU
Sertuğ KÖKER İbrahim YEL


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843827


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.