KAP ***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.04.2018 - 19:54
KAP ***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel kurul toplantı sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 07.03.2018
Genel Kurul Tarihi 09.04.2018
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres İçerenköy Mahallesi Umut Sokak Kozyatağı E-5 Yanyol Üzeri AND Binası No: 10/12 Ataşehir İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanına yetki verilmesi
3 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2017 yılına ait bağımsız denetçi raporlarının okunması.
5 - 2017 yılına ait finansal raporlar (Bilanço ve Kar/Zarar) hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6 - Dönem Kar/Zarar kullanım şeklinin belirlenmesi.
7 - Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması
8 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi
10 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
11 - Şirketin 2018 yılı bağımsız denetimini yapması için GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş'nin bağımsız denetim firması olarak kabul edilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi ve onaya sunulması
12 - Yönetim Kurulu Üylerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396' ncı maddelerine göre yetki verilmesi
13 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 DAVET MEKTUBU.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları SALİX YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
09.04.2018 TARİHLİ 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
SALİX Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 09.04.2018 tarihinde saat 10.30 da İçerenköy Mahallesi Umut Sokak Kozyatağı E-5 Yanyol Üzeri AND Binası No. 10/12 Ataşehir İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06/04/2018 tarih ve 33416883 sayılı yazısı ile görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Neriman YAMAN gözetiminde toplandı.
Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 12.03.2018 tarihinde Star gazetesinin yurtiçi baskısında, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 13.03.2018 tarih ve 9535 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Nama yazılı hisse senedine sahip ortak bulunmadığından, iadeli taahhütlü gönderim yapılmamıştır. Ayrıca KAP ve şirketin internet sitesinde yayınlanmıştır.
Türk Ticaret Kanunu'nun 414'üncü maddesine göre yapılmak istenen bu toplantıda, pay sahiplerinin ve yetkililerin herhangi bir itirazları olmadığı ve Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin 5.000.000.- Türk Lirası sermayesine tekabül eden 5.000.000 adet paydan 1.414.659.- adet payın asaleten, ve 2.507.669.- adet payın temsilen olmak üzere toplantıda toplam 3.922.328.- adet payın temsil edildiğinin ve böylece TTK'nun öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi adına görevlendirilen Gökhan TİRYAKİ' nn toplantıda bulunduğunun anlaşılmasıyla toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından ifade edilmesi ve Elektronik Ortamda katılan olmadığından toplantı fiziki ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aydın SUÇİN tarafından toplantı açıldı.
1. Yapılan Seçim Sonucunda Toplantı Başkanlığına Mert ÖNEREN, Oy Toplama Memurluğuna İbrahim YEL ve Tutanak Yazmanlığına Hamza ERKAHRAMAN 'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
3. 2017 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu şirket merkezinde, KAP ve şirketin internet sitesinde yayınlandığı ve ortakların incelemesine toplantı tarihinden 15 gün önce sunulduğundan rapor okunmuş olarak kabul edilerek, müzakereye geçilmesi önerisi oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve oy birliği ile onaylandı.
4. 2017 yılına ait bağımsız denetleme raporu şirket merkezinde ve KAP ve şirketin internet sitesinde yayınlandığı ve ortakların incelemesine toplantı tarihinden 15 gün önce sunulduğundan rapor okunmuş olarak kabul edilerek, raporun sadece sonuç bölümünün okunması önerisi oy birliği ile kabul edildi. 2017 yılına ait bağımsız denetim raporu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi adına Gökhan TİRYAKİ tarafından okundu.
5. 2017 yılına ait Finansal raporlar ( Bilanço Kar/Zarar ) şirket merkezinde, KAP ve şirketin internet sitesinde yayınlandığı ve ortakların incelemesine toplantı tarihinden 15 gün önce sunulduğundan Finansal raporlar ( Bilanço Kar/Zarar ) okunmuş olarak kabul edilerek müzakereye geçilmesi önerisi oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal raporlar ( Bilanço ve Kar/Zarar hesapları) oy birliği ile onaylandı.
6. 2017 yılına ait dönem zararının 2018 yılına devredilmesine oybirliği ile karar verildi.
7. Boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamaların kabulüne oybirliği ile karar verildi.
8. 2017 yılına ait çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için önerge verildi. Başka aday olmayınca oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan yazılı ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden
37118252526 T.C. Kimlik Numaralı Aydın SUÇİN (Ortak Dışından)
46633185028 T.C. Kimlik Numaralı Ahmet KAHRAMAN (Şirket Ortağı )
22612613744 T.C. Kimlik Numaralı Taner USTAOĞLU (Ortak Dışından)
18215074952 T.C. Kimlik Numaralı Gürkan Akın KEMALOĞLU (Ortak Dışından)
Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine
37183446332 T.C. Kimlik Numaralı Osman Özhan ZEL (Ortak Dışından)
46552187738 T.C. Kimlik Numaralı Rafet Yasin KAHRAMAN (Ortak Dışından)
1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine, oybirliği ile kabul edildi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık toplam 150.000.-TL huzur hakkı ödenmesine dair önerge verildi. Yönetim Kurulu üyelerine yıllık 150.000.- TL ödenmesine ve yönetim kendi arasında yapacağı toplantı ile huzur hakkını dağılımı yapması hususunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu bağımsız denetim ile ilgili hükümlerine göre ve aynı Kanun'un 399.maddesine göre, 2017 yılı finansal tabloların denetimi Şirketin bağımsız denetçisi Spine Tower Büyükdere Cad. 59. Sok. N.243 Kat.25-26 Maslak Sarıyer İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinin 443 002 8598 Vergi Kimlik Numaralı şirket, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
12. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddesine giren hususlardan dolayı izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
13. Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya, toplantı başkanı tarafından son verildi.
BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI
Neriman YAMAN Mert ÖNEREN
OY TOPLAMA MEMURU TUTANAK YAZMANI
İbrahim YEL Hamza ERKAHRAMAN


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 genel_kurul_hazirun_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 salix gk tutanak.pdf - Tutanak


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/675408


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.527 Değişim: 0,00% Hacim : 25.603 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.491 01.03.2021 Yüksek 1.527
Açılış: 1.492
7,2883 Değişim: -0,11%
Düşük 7,2702 02.03.2021 Yüksek 7,3029
Açılış: 7,296
8,7771 Değişim: -0,15%
Düşük 8,7606 02.03.2021 Yüksek 8,7975
Açılış: 8,7904
401,60 Değişim: -0,65%
Düşük 400,31 02.03.2021 Yüksek 405,06
Açılış: 404,21
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.