KAP ***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

08.06.2020 - 22:06
KAP ***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 5.000.000 -38.323 44.737 -238.499 -842.791 3.925.124 29.454 3.954.578
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30 5.000.000 -38.323 44.737 -238.499 -842.791 3.925.124 29.454 3.954.578
Transferler
842.791
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.036 -88.590 -92.626 -92.626
Dönem Karı (Zararı)
41 -88.590 -88.590 -88.590
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.036 -4.036 856 -3.180
Dönem Sonu Bakiyeler
30 5.000.000 -42.359 44.737 -238.499 -88.590 3.832.498 30.310 3.862.808
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 5.000.000 -39.704 44.737 -1.081.290 -727.230 3.196.513 30.047 3.226.560
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30 5.000.000 -39.704 44.737 -1.081.290 -727.230 3.196.513 30.047 3.226.560
Transferler
-727.230 727.230
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.815 -14.815 -1.644 -16.459
Dönem Karı (Zararı)
41 -14.815 -14.815 -1.644 -16.459
Dönem Sonu Bakiyeler
30 5.000.000 -39.704 44.737 -1.808.520 -14.815 3.181.698 28.403 3.210.101


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.044 16.703
Dönem Karı (Zararı)
41 -16.459 -87.734
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.106 10.814
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 1.700 3.026
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 9.269 5.621
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 9.269 5.621
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -773
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.949
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 1.176
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -1.863 3.007
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -67
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -67
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
40.503 91.022
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -20.390 109.010
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -5.799 119.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -14.591 -10.347
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 50.137 -8.487
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 16.748 -14.043
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 16.748 -14.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -83.905 27.946
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 77.036 -34.189
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -15.876 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 92.912 -34.189
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 7.452 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27 -6.575 10.785
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 -6.575 10.785
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
33.150 14.102
Alınan Faiz
0 773
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 894 1.828
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.439 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -1.439 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
47 -1.439 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.605 16.703
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.605 16.703
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 296.158 263.324
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 328.763 280.027


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 328.763 296.158
Diğer Alacaklar
9 389.779 369.389
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 375.188 369.389
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 14.591 0
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.063.473 3.113.610
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.063.473 3.113.610
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 101 995
Diğer Dönen Varlıklar
29 195.308 188.733
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 195.308 188.733
ARA TOPLAM
3.977.424 3.968.885
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.977.424 3.968.885
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 87.000 87.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 87.000 87.000
Maddi Duran Varlıklar
14 15.555 17.255
Mobilya ve Demirbaşlar
14 15.555 17.255
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 129.691 127.828
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
232.246 232.083
TOPLAM VARLIKLAR
4.209.670 4.200.968
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 19.853 21.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 19.853 21.292
Banka Kredileri
47 19.853 21.292
Ticari Borçlar
7 30.082 13.334
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 30.082 13.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 599.651 683.556
Diğer Borçlar
9 309.370 232.334
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 129.125 145.001
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 180.245 87.333
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 10.637 3.185
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 10.637 3.185
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 12.344 12.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 12.344 12.344
ARA TOPLAM
981.937 966.045
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
981.937 966.045
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
25 17.632 8.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 17.632 8.363
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.632 8.363
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
999.569 974.408
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.181.698 3.196.513
Ödenmiş Sermaye
30 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 -39.704 -39.704
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -39.704 -39.704
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -39.704 -39.704
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 44.737 44.737
Yasal Yedekler
30 44.737 44.737
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -1.808.520 -1.081.290
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -14.815 -727.230
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.403 30.047
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.210.101 3.226.560
TOPLAM KAYNAKLAR
4.209.670 4.200.968


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
28 -93.318 -99.916
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 56.371 67
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -5.974 -841
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-42.921 -100.690
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
37 -42.921 -100.690
Finansman Gelirleri
37 33.997 19.935
Finansman Giderleri
37 -9.389 -3.971
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-18.313 -84.726
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.854 -3.007
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 1.854 -3.007
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.459 -87.733
DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.459 -87.733
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41 -1.644 0
Ana Ortaklık Payları
41 -14.815 -87.733
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.459 -87.733
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.644 0
Ana Ortaklık Payları
-14.815 -87.733http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850057


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.851 Değişim: 2,27% Hacim : 31.641 Mio.TL Son veri saati : 16:40
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,3206 Değişim: -2,56%
Düşük 12,4197 01.12.2021 Yüksek 13,8847
Açılış: 13,6711
15,1014 Değişim: -2,74%
Düşük 14,0733 01.12.2021 Yüksek 15,7106
Açılış: 15,5265
763,83 Değişim: -1,92%
Düşük 711,74 01.12.2021 Yüksek 793,50
Açılış: 778,74
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.