KAP ***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 19:50
KAP ***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -38.323 44.737 259.308 -497.807 4.767.915 26.942 4.794.857
Transferler
-497.807 497.807
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-252.880 -252.880 -316 -253.196
Dönem Karı (Zararı)
-252.880 -252.880 -252.880
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-316 -316
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -38.323 44.737 -238.499 -252.880 4.515.035 26.626 4.541.661
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 5.000.000 -38.323 44.737 -238.499 -842.791 3.925.124 29.454 3.954.578
Transferler
-842.791 842.791
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.036 -88.590 -92.626 856 -91.770
Dönem Karı (Zararı)
-88.590 -88.590 -88.590
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.036 -4.036 856 -3.180
Dönem Sonu Bakiyeler
27 5.000.000 -42.359 44.737 -1.081.290 -88.590 3.832.498 30.310 3.862.808


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.703 -1.388.207
Dönem Karı (Zararı)
-87.734 -253.196
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.814 -23.787
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 3.026 2.866
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24 5.621 57
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.621 837
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 -780
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
35 -773 -26.710
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.949 -26.710
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
35 1.176 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.007 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-67 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-67 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
89.881 -1.132.733
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 109.010 249.453
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
119.357 261.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.347 -12.004
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-8.487 -1.537.784
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -14.043 11.828
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -14.043 11.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 27.946 -59.361
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -34.189 -8.599
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 753
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-34.189 -9.352
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.644 211.730
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.298 41.090
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7.346 170.640
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.961 -1.409.716
Ödenen Faiz
0 21.509
Alınan Faiz
773 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 2.969 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -17.559
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -17.559
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 0 -17.559
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.703 -1.405.766
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.703 -1.405.766
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 263.324 2.596.522
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 280.027 1.190.756


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 280.027 263.324
Diğer Alacaklar
11 562.404 671.414
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 410.419 529.776
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 151.985 141.638
Peşin Ödenmiş Giderler
15 3.067.460 3.058.973
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 3.067.460 3.058.973
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 66.976 74.322
Diğer Dönen Varlıklar
26 200.631 202.375
ARA TOPLAM
4.177.498 4.270.408
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.177.498 4.270.408
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 87.000 87.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 87.000 87.000
Maddi Duran Varlıklar
18 25.911 28.870
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 121.035 123.033
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
233.946 238.903
TOPLAM VARLIKLAR
4.411.444 4.509.311
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 23.460 19.937
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 23.460 19.937
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 23.460 19.937
Ticari Borçlar
10 6.695 20.738
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 6.695 20.738
Diğer Borçlar
10 167.521 201.710
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 167.521 201.710
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 3.185 3.185
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 1.516 1.516
Kısa Vadeli Karşılıklar
335.556 307.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 335.556 307.610
ARA TOPLAM
537.933 554.696
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
537.933 554.696
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
22 10.703 37
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.703 37
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.703 37
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
548.636 554.733
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.832.498 3.925.124
Ödenmiş Sermaye
27 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-42.359 -38.323
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 44.737 44.737
Yasal Yedekler
27 44.737 44.737
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -1.081.290 -238.499
Net Dönem Karı veya Zararı
-88.590 -842.791
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 30.310 29.454
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27 3.862.808 3.954.578
TOPLAM KAYNAKLAR
4.411.444 4.509.311


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -99.916 -258.306
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 67 8.565
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-841 -27.512
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-100.690 -277.253
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 26.711
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-100.690 -250.542
Finansman Gelirleri
19.935 0
Finansman Giderleri
-3.972 -2.654
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-84.727 -253.196
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.007 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.007 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-87.734 -253.196
DÖNEM KARI (ZARARI)
-87.734 -253.196
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
856 -316
Ana Ortaklık Payları
-88.590 -252.880
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.036 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.045 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.009 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.009 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.036 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-91.770 -253.196
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
856 -316
Ana Ortaklık Payları
-92.626 -252.880http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763348


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.983 Değişim: -0,73% Hacim : 28.239 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 1.977 28.01.2022 Yüksek 2.019
Açılış: 2.007
13,5192 Değişim: -0,96%
Düşük 13,4869 28.01.2022 Yüksek 13,6654
Açılış: 13,6502
15,0882 Değişim: -0,94%
Düşük 15,0458 28.01.2022 Yüksek 15,2381
Açılış: 15,2307
777,35 Değişim: -1,36%
Düşük 773,70 28.01.2022 Yüksek 789,79
Açılış: 788,10
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.