KAP ***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

20.08.2018 - 14:56
KAP ***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***SALIX*** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -38.323 44.737 73.310 187.160 5.266.884 5.266.884
Transferler
187.160 -187.160
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.141 -44.141 -44.141
Dönem Karı (Zararı)
-44.141 -44.141 -44.141
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -38.323 44.737 260.470 -44.141 5.222.743 5.222.743
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -38.323 44.737 259.308 -497.807 4.767.915 26.942 4.794.857
Transferler
-497.807 497.807
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-459.992 -459.992 1.171 -458.821
Dönem Karı (Zararı)
-459.992 -459.992 1.171 -458.821
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -38.323 44.737 -238.499 -459.992 4.307.923 28.113 4.336.036


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.263.784 -681.356
Dönem Karı (Zararı)
-458.821 -44.141
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-458.821 -44.141
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-29.927 -276.734
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 5.482 3.692
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.706 -15.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 3.706 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 -15.930
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
35 -41.103 -269.690
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
35 -41.103 -269.690
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.194
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.988
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.988
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.816.139 -619.332
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -126.444 -556.715
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-37 276.474 -108.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -402.918 -448.500
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -1.642.632 -5.060
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 15.986 10
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 15.986 10
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -27.045 -815
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 22.050 21.590
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 22.050 21.590
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.054 -78.342
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
59.519
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-117.573 -78.342
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.304.887 -940.207
Ödenen Faiz
41.103 258.851
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-35.580 -17.630
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 1.830 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 1.830 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -37.410 -17.630
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -37.410 -17.630
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.299.364 -698.986
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.299.364 -698.986
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.619.482 5.071.517
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 320.118 4.372.531


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 320.118 2.619.482
Diğer Alacaklar
11 598.297 471.853
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 21.816 298.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 576.481 173.563
Peşin Ödenmiş Giderler
15 3.068.321 1.425.690
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 111.845 171.364
Diğer Dönen Varlıklar
26 198.661 131.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 198.661 131.536
ARA TOPLAM
4.297.242 4.819.925
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.297.242 4.819.925
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 87.000 87.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 87.000 87.000
Maddi Duran Varlıklar
18 51.027 20.929
Peşin Ödenmiş Giderler
15 29.167 29.166
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 29.167 29.166
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
35 122.766 69.294
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
289.960 206.389
TOPLAM VARLIKLAR
4.587.202 5.026.314
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 2.336
Ticari Borçlar
10 17.756 1.770
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 17.756 1.770
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 165.295 192.340
Diğer Borçlar
11 58.590 36.540
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 58.590 36.540
Ertelenmiş Gelirler
15 3.483
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 3.483
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 0 780
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 0 780
ARA TOPLAM
247.460 231.430
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
247.460 231.430
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 3.706
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 3.706
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 27
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.706 27
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
251.166 231.457
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 4.307.923 4.767.915
Ödenmiş Sermaye
27 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -38.323 -38.323
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -38.323 -38.323
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -38.323 -38.323
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 44.737 44.737
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -238.499 259.308
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -459.992 -497.807
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 28.113 26.942
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.336.036 4.794.857
TOPLAM KAYNAKLAR
4.587.202 5.026.314


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -577.729 -294.853 -340.982 -160.452
Pazarlama Giderleri
29-30 0 -1.690 0 -1.690
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 32.829 198 24.264 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -20.357 -877 6.998 -877
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-565.257 -297.222 -309.720 -163.019
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 41.103 258.851 16.097 132.302
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -1.988 0 -1.988 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-526.142 -38.371 -295.611 -30.717
Finansman Gelirleri
33 29.494 0 29.494 0
Finansman Giderleri
33 -15.672 -576 -14.328 -576
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-512.320 -38.947 -280.445 -31.293
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 53.499 -5.194 53.499 -5.194
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 53.499 -5.194 53.499 -5.194
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-458.821 -44.141 -226.946 -36.487
DÖNEM KARI (ZARARI)
-458.821 -44.141 -226.946 -36.487
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.171 0 1.487 0
Ana Ortaklık Payları
-459.992 -44.141 -228.433 -36.487
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-458.821 -44.141 -226.946 -36.487
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.171 1.487 0
Ana Ortaklık Payları
-459.992 -44.141 -228.433 -36.487http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705088


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.