KAP ***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

06.05.2021 - 04:49
KAP ***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
32.945.827 19.828.118
Finansal Yatırımlar
34.832.007 35.799.568
Vadeli Mevduatlar
5.d 20.576 16.348
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.a 9.307.911 9.214.502
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.b 9.687.230 9.837.424
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5.c 15.816.290 16.731.294
Ticari Alacaklar
2.223.378 1.845.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.223.378 1.845.555
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
22 163.120.657 150.108.617
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
22 163.120.657 150.108.617
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı
45.067.060 42.604.370
Diğer Alacaklar
8 2.860.873 4.497.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.860.873 4.497.536
Türev Araçlar
21 9.756.746 8.463.520
Stoklar
4.333.515 3.761.354
Peşin Ödenmiş Giderler
1.385.759 1.204.269
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.385.759 1.204.269
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 1.975 6.788
Diğer Dönen Varlıklar
16 1.129.794 1.109.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 1.129.794 1.109.423
ARA TOPLAM
297.657.591 269.229.118
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
18 283.591 262.226
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
297.941.182 269.491.344
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
79.422.936 73.524.030
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.b 52.032.400 48.382.002
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5.c 27.390.536 25.142.028
Ticari Alacaklar
640 566
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
640 566
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
22 123.361.499 116.970.690
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
22 123.361.499 116.970.690
Diğer Alacaklar
8 326.034 3.869.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 326.034 3.869.631
Türev Araçlar
21 17.737.281 14.455.362
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 7.639.448 8.298.372
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
258.198 235.062
Maddi Duran Varlıklar
10 8.112.930 7.959.621
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 267.631 261.139
Binalar
10 2.666.197 2.633.513
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 3.226.118 3.062.088
Taşıtlar
10 0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
10 1.694.954 1.760.359
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 258.030 242.522
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 1.848.979 1.731.577
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.101.593 3.875.970
Şerefiye
13 1.718.539 1.600.690
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 2.383.054 2.275.280
Peşin Ödenmiş Giderler
17.923 17.368
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17.923 17.368
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 767.066 719.275
Diğer Duran Varlıklar
16 121.351 109.506
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
16 121.351 109.506
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
243.715.878 231.767.030
TOPLAM VARLIKLAR
541.657.060 501.258.374
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 13.068.527 13.713.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 13.068.527 13.713.590
Banka Kredileri
6 13.068.527 13.713.590
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22.015.457 20.387.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22.015.457 20.387.488
Banka Kredileri
6 21.638.048 20.053.065
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 377.409 334.423
Ticari Borçlar
4.810.085 5.023.674
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.810.085 5.023.674
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
23 325.694.955 292.375.186
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
23 325.694.955 292.375.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
145.063 119.126
Diğer Borçlar
8 8.928.215 9.088.626
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.928.215 9.088.626
Türev Araçlar
21 2.603.772 5.795.534
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
188.743 209.063
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
188.743 209.063
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 366.863 1.171.845
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.165.479 1.209.636
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
433.224 522.275
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 732.255 687.361
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 3.112.792 2.222.801
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 3.112.792 2.222.801
ARA TOPLAM
382.099.951 351.316.569
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
18 3.711 4.027
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
382.103.662 351.320.596
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
43.939.461 40.094.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
43.939.461 40.094.326
Banka Kredileri
6 42.240.681 38.494.543
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.698.780 1.599.783
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
23 18.122.966 18.066.046
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
23 18.122.966 18.066.046
Diğer Borçlar
8 8.486.348 4.431.151
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.486.348 4.431.151
Türev Araçlar
21 9.728.991 9.108.320
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
141.008 137.410
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
141.008 137.410
Uzun Vadeli Karşılıklar
966.194 946.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
737.621 704.926
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 228.573 241.504
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 372.047 318.277
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 59.506 52.924
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 59.506 73.154.884
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
463.920.183 424.475.480
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 38.587.227 37.996.499
Ödenmiş Sermaye
17 2.040.404 2.040.404
Sermaye Düzeltme Farkları
3.426.761 3.426.761
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -190.470 -190.470
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 22.237 22.237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-154.081 -150.921
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-154.081 -150.921
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-154.081 -150.921
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
711.077 1.135.944
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 3.138.555 2.684.551
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
17 -1.806.414 -1.755.742
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
17 -621.064 207.135
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 1.370.269 1.223.543
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
17 1.370.269 1.223.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29.608.684 25.721.428
Net Dönem Karı veya Zararı
1.752.346 4.767.573
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
39.149.650 38.786.395
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
77.736.877 76.782.894
TOPLAM KAYNAKLAR
541.657.060 501.258.374


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 6.203.134 4.552.636
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
4 10.611.043 9.076.115
Faiz Gelirleri
4 10.611.043 9.076.115
Satışların Maliyeti
4 -4.771.602 -3.623.100
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
4 -5.867.596 -4.948.673
Faiz Giderleri
4 -5.867.596 -4.948.673
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.431.532 929.536
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.743.447 4.127.442
BRÜT KAR (ZARAR)
6.174.979 5.056.978
Genel Yönetim Giderleri
-2.298.762 -2.265.803
Pazarlama Giderleri
-684.542 -586.491
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-9.781 -6.152
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
529.771 911.334
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-467.792 -818.509
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 650.882 489.271
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.894.755 2.780.628
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34.489 5.444
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.754 -497
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.927.490 2.785.575
Finansman Gelirleri
19 44.831 25.931
Finansman Giderleri
19 -248.999 -253.595
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.723.322 2.557.911
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-629.015 -477.663
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -186.397 -320.395
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -442.618 -157.268
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.094.307 2.080.248
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18 -2.449 -23
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.091.858 2.080.225
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.339.512 887.019
Ana Ortaklık Payları
1.752.346 1.193.206
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (yüz adet adi hisse senedi (TL)) 0,86000000 0,58000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (yüz adet adi hisse senedi (TL)) 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.644.990 9.025.520
Dönem Karı (Zararı)
3.091.858 2.080.225
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.094.307 2.080.248
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.449 -23
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.119.738 -1.126.052
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 434.364 386.887
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.499 482.248
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.244 1.925
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.118 3.974
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-244 -1.072
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
381 477.421
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.279.042 1.237.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
32.495 41.163
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.246.547 1.196.416
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.266.666 -1.809.009
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.752.635 -2.138.770
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
485.969 329.761
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
97.192 -15.106
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.623.508 -1.392.768
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-6.623.508 -1.392.768
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
629.015 477.663
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-23.794 -4.275
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-23.794 -4.275
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-650.882 -489.271
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
16.857.344 8.494.879
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
-5.101.063 -16.522.717
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-379.141 -80.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-379.141 -80.621
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-19.738.143 -5.318.896
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.446.558 -1.366.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.446.558 -1.366.586
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-576.255 -475.200
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-213.589 86.853
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-213.589 86.853
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
33.482.718 33.070.628
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.979.727 -436.613
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.979.727 -436.613
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.468 -461.969
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-43.468 -461.969
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.829.464 9.449.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-19.417 -24.385
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -1.165.057 -399.147
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.082.778 -8.952.796
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
76.251 78.615
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
76.251 78.615
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -204.002 -403.859
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-135.645 -314.334
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-68.357 -89.525
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-7.670.334 -8.771.037
Alınan Temettüler
715.307 143.485
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.908.497 269.092
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.775.186 3.089.103
Kredilerden Nakit Girişleri
7.775.186 3.089.103
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.495.740 -2.820.011
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.495.740 -2.820.011
Ödenen Temettüler
-370.949 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.470.709 341.816
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.007.748 1.881.579
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.478.457 2.223.395
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.485.011 18.525.274
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.963.468 20.748.669


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.091.858 2.080.225
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20 -5.428 1.059
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
-6.766 -3.856
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar, Vergi Sonrası
1.338 4.915
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.032.259 -1.941.558
Yabancı Para Çevrim Farklarına İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası
20 942.884 471.013
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası
20 942.884 471.013
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası
-1.948.414 -2.099.258
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası
500.152 70.301
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
500.152 70.301
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası
-410.745 -134.410
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
-410.745 -134.410
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirinden Paylar, Vergi Sonrası
-116.136 -249.204
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20 -1.037.687 -1.940.499
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.054.171 139.726
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
729.852 -101.319
Ana Ortaklık Payları
1.324.319 241.045


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 -116.253 0 0 0 0 -116.253 1.688.674 0 0 0 531.823 1.173.886 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.891 0 0 0 3.730.845 -3.779.736 -48.891 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.001 0 3.001 3.001 178.946 -232.896 -232.896 -901.212 -901.212 -955.162 1.193.206 1.193.206 241.045 -101.319 139.726
Dönem Karı (Zararı)
1.193.206 1.193.206 1.193.206 887.019 2.080.225
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.001 0 3.001 3.001 178.946 -232.896 -232.896 -901.212 -901.212 -955.162 -952.161 -988.338 -1.940.499
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -684.346 0 -684.346 -684.346 -10.071 -694.417
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -113.252 0 -113.252 0 0 0 0 0 -113.252 1.867.620 0 0 -1.446.186 -1.446.186 0 0 -844.773 -844.773 0 0 0 0 0 -423.339 1.222.777 0 0 0 25.636.692 1.193.206 26.829.898 32.815.016 33.107.736 65.922.752
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -150.921 0 -150.921 0 0 0 0 0 -150.921 2.684.551 0 0 -1.755.742 -1.755.742 0 0 207.135 207.135 0 0 0 0 0 1.135.944 1.223.543 0 0 0 25.721.428 4.767.573 30.489.001 37.996.499 38.786.395 76.782.894
Transferler
146.726 4.620.847 -4.767.573 -146.726 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.160 -3.160 -3.160 454.004 -50.672 -50.672 -828.199 -828.199 -424.867 0 1.752.346 1.752.346 1.324.319 729.852 2.054.171
Dönem Karı (Zararı)
0 1.752.346 1.752.346 1.752.346 1.339.512 3.091.858
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.160 -3.160 -3.160 454.004 -50.672 -50.672 -828.199 -828.199 -424.867 -428.027 -609.660 -1.037.687
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
-733.591 0 -733.591 -733.591 -366.597 -1.100.188
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -154.081 0 -154.081 0 0 0 0 0 -154.081 3.138.555 0 0 -1.806.414 -1.806.414 0 0 -621.064 -621.064 0 0 0 0 0 711.077 1.370.269 0 0 0 29.608.684 1.752.346 31.361.030 38.587.227 39.149.650 77.736.877http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934821


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,09% Hacim : 11.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.380 30.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.383
8,4381 Değişim: -0,21%
Düşük 8,3933 30.07.2021 Yüksek 8,4894
Açılış: 8,4556
10,0365 Değişim: -0,32%
Düşük 9,9678 30.07.2021 Yüksek 10,0970
Açılış: 10,0686
492,59 Değişim: -0,93%
Düşük 490,25 30.07.2021 Yüksek 498,90
Açılış: 497,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.