KAP ***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

12.08.2020 - 04:36
KAP ***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19.360.673 22.447.203
Finansal Yatırımlar
38.047.515 28.210.697
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.a 8.193.454 7.289.522
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.b 15.020.686 16.750.747
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5.c 14.833.375 4.170.428
Ticari Alacaklar
1.393.360 1.625.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.393.360 1.625.419
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
22 134.418.707 117.257.770
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
22 134.418.707 117.257.770
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı
38.827.817 26.541.745
Diğer Alacaklar
8 4.228.261 2.101.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.228.261 2.101.358
Türev Araçlar
21 6.859.505 3.137.883
Stoklar
3.649.106 3.124.669
Peşin Ödenmiş Giderler
1.436.717 893.037
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.436.717 893.037
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 1.396 4.733
Diğer Dönen Varlıklar
16 1.209.759 952.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 1.209.759 952.864
ARA TOPLAM
249.432.816 206.297.378
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
18 337.500 673.547
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
249.770.316 206.970.925
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
69.294.571 62.169.382
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.b 41.782.302 50.773.699
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5.c 27.512.269 11.395.683
Ticari Alacaklar
1.229 17
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.229 17
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
22 107.216.865 100.134.183
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
22 107.216.865 100.134.183
Diğer Alacaklar
8 3.394.715 3.025.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.394.715 3.025.117
Türev Araçlar
21 12.876.310 13.490.781
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 7.495.585 7.335.503
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
222.490 191.035
Maddi Duran Varlıklar
10 7.673.469 7.295.877
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 246.737 328.251
Binalar
10 2.575.864 2.469.196
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 2.925.246 2.795.500
Taşıtlar
10 0 2.052
Mobilya ve Demirbaşlar
10 1.697.399 1.454.437
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 228.223 246.441
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 1.827.224 1.885.463
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.570.020 3.348.497
Şerefiye
13 1.503.137 1.475.337
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 2.066.883 1.873.160
Peşin Ödenmiş Giderler
35.026 21.719
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
35.026 21.719
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 588.031 353.154
Diğer Duran Varlıklar
16 120.416 126.226
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
16 120.416 126.226
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
214.315.951 199.376.954
TOPLAM VARLIKLAR
464.086.267 406.347.879
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 17.554.087 10.342.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 17.554.087 10.342.807
Banka Kredileri
6 17.554.087 10.342.807
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17.374.539 15.312.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17.374.539 15.312.189
Banka Kredileri
6 17.029.024 15.005.313
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 345.515 306.876
Ticari Borçlar
3.913.034 3.995.658
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.913.034 3.995.658
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
23 272.739.179 237.928.489
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
23 272.739.179 237.928.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
169.460 62.430
Diğer Borçlar
8 7.299.268 6.078.721
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 7.299.268 6.078.721
Türev Araçlar
21 2.437.595 1.790.818
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
197.084 186.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
197.084 186.978
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 1.015.752 355.895
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.034.728 900.438
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
436.004 422.063
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 598.724 478.375
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 2.671.635 1.854.561
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 2.671.635 1.854.561
ARA TOPLAM
326.406.361 278.808.984
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
18 3.562 3.117
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
326.409.923 278.812.101
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
35.509.396 34.414.620
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
35.509.396 34.414.620
Banka Kredileri
6 33.861.695 32.736.661
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.647.701 1.677.959
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
23 17.662.475 14.463.018
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
23 17.662.475 14.463.018
Diğer Borçlar
8 4.421.873 3.374.173
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.421.873 3.374.173
Türev Araçlar
21 8.761.880 7.271.155
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
99.303 83.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
99.303 83.279
Uzun Vadeli Karşılıklar
763.626 669.814
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
613.656 547.820
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 149.970 121.994
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
0 5.094
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 345.489 737.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 46.370 40.182
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 46.370 40.182
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
67.610.412 61.058.335
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
394.020.335 339.870.436
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 34.717.818 33.258.317
Ödenmiş Sermaye
17 2.040.404 2.040.404
Sermaye Düzeltme Farkları
3.426.761 3.426.761
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -190.470 -190.470
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 22.237 22.237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-122.328 -116.253
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-122.328 -116.253
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-122.328 -116.253
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
452.373 531.823
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 2.098.378 1.688.674
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
17 -1.559.247 -1.213.290
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
17 -86.758 56.439
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 1.223.543 1.173.886
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
17 1.223.543 1.173.886
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.635.926 22.590.193
Net Dönem Karı veya Zararı
2.229.372 3.779.736
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35.348.114 33.219.126
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
70.065.932 66.477.443
TOPLAM KAYNAKLAR
464.086.267 406.347.879


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 8.951.048 9.101.548 4.398.412 4.813.213
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
4 18.538.692 21.270.670 9.462.577 10.608.229
Faiz Gelirleri
4 18.538.692 21.270.670 9.462.577 10.608.229
Satışların Maliyeti
4 -7.147.496 -7.178.311 -3.524.396 -3.760.850
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
4 -10.276.915 -14.250.900 -5.328.242 -7.302.739
Faiz Giderleri
4 -10.276.915 -14.250.900 -5.328.242 -7.302.739
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.803.552 1.923.237 874.016 1.052.363
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.261.777 7.019.770 4.134.335 3.305.490
BRÜT KAR (ZARAR)
10.065.329 8.943.007 5.008.351 4.357.853
Genel Yönetim Giderleri
-4.432.012 -3.741.707 -2.166.209 -1.887.462
Pazarlama Giderleri
-1.135.038 -1.108.715 -548.547 -553.443
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-12.385 -7.430 -6.233 -4.752
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.662.443 604.317 751.109 269.971
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.481.450 -591.744 -662.941 -299.762
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 828.291 805.667 339.020 421.029
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.495.178 4.903.395 2.714.550 2.303.434
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25.592 36.308 20.148 14.758
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.970 -66.935 -1.473 -66.496
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.518.800 4.872.768 2.733.225 2.251.696
Finansman Gelirleri
19 53.921 46.749 27.990 19.144
Finansman Giderleri
19 -526.978 -586.719 -273.383 -310.909
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.045.743 4.332.798 2.487.832 1.959.931
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-998.160 -791.526 -520.497 -346.624
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -1.309.479 -563.762 -989.084 -456.885
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 311.319 -227.764 468.587 110.261
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.047.583 3.541.272 1.967.335 1.613.307
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6 -60 17 -38
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.047.577 3.541.212 1.967.352 1.613.269
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.818.205 1.595.010 931.186 724.079
Ana Ortaklık Payları
2.229.372 1.946.202 1.036.166 889.190
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - yüz adet adi hisse senedi (TL) 1,09000000 0,95000000 0,51000000 0,44000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - yüz adet adi hisse senedi (TL) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.256.508 6.504.703
Dönem Karı (Zararı)
4.047.577 3.541.212
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.047.583 3.541.272
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-6 -60
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
665.108 -2.408.144
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 793.754 684.777
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
494.858 -25.752
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.626 2.362
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.539 -23.021
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.272 -5.093
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
477.421 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.450.951 2.758.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
89.321 80.091
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.361.630 2.678.242
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.109.316 -4.335.842
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.635.754 -4.516.257
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
526.438 180.415
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
207.481 -68.284
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.329.004 -1.446.148
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.329.004 -1.446.148
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
998.160 791.526
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.485 -27.581
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-13.485 -27.581
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-828.291 -805.667
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 66.494
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.652.514 5.517.848
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
-12.882.541 -2.457.718
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
228.348 -234.736
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
228.348 -234.736
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-26.067.836 -10.200.772
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.278.100 -26.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.278.100 -26.367
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-535.866 -558.105
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.624 671.892
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-82.624 671.892
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
38.574.941 18.901.156
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.274.879 -246.367
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.274.879 -246.367
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-883.715 -331.135
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-883.715 -331.135
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.060.171 6.650.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-52.256 -54.388
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -751.407 -91.825
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.834.242 -7.361.192
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
182.693
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
99.979 94.651
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
99.979 94.651
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -882.515 -515.849
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-583.439 -401.298
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-299.076 -114.551
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-16.480.628 -7.581.705
Alınan Temettüler
428.922 459.018
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.720.227 -460.868
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
147.000 1.780.902
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.125.549 16.976.334
Kredilerden Nakit Girişleri
14.125.549 16.976.334
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.853.553 -18.509.432
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.853.553 -18.509.432
Ödenen Temettüler
-698.769 -708.672
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.857.507 -1.317.357
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.178.962 2.265.729
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.678.545 948.372
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.525.274 18.654.340
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.846.729 19.602.712


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.047.577 3.541.212 1.967.352 1.613.269
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-15.771 -15.506 -16.830 -3.112
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
-17.195 -14.402 -13.339 -2.190
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar, Vergi Sonrası
1.424 -1.104 -3.491 -922
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
108.452 72.033 2.050.010 660.184
Yabancı Para Çevrim Farklarına İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası
992.133 559.059 521.120 239.139
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası
992.133 559.059 521.120 239.139
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası
-337.841 -67.700 1.761.417 739.268
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası
-74.028 -157.077 -144.329 -226.501
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
-74.028 -157.077 -144.329 -226.501
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası
-257.662 -125.774 -123.252 -58.706
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
-257.662 -125.774 -123.252 -58.706
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirinden Paylar, Vergi Sonrası
-214.150 -136.475 35.054 -33.016
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
92.681 56.527 2.033.180 657.072
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.140.258 3.597.739 4.000.532 2.270.341
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.996.411 1.692.874 2.097.730 1.123.745
Ana Ortaklık Payları
2.143.847 1.904.865 1.902.802 1.146.596


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -74.784 0 -74.784 0 0 0 0 0 -74.784 1.382.776 0 0 -535.681 -535.681 0 0 -1.217.928 -1.217.928 0 0 0 0 0 -370.833 1.050.078 0 0 0 19.556.239 3.830.335 23.386.574 29.289.967 27.105.829 56.395.796
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.490 0 0 0 3.705.845 -3.830.335 -124.490 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.970 0 -5.970 -5.970 239.285 -251.225 -251.225 -23.427 -23.427 -35.367 1.946.202 1.946.202 1.904.865 1.692.874 3.597.739
Dönem Karı (Zararı)
1.946.202 1.946.202 1.946.202 1.595.010 3.541.212
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.970 0 -5.970 -5.970 239.285 -251.225 -251.225 -23.427 -23.427 -35.367 -41.337 97.864 56.527
Sermaye Arttırımı
1.780.902 1.780.902
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -660.845 0 -660.845 -660.845 -47.827 -708.672
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-10.594 -10.594 -10.594 -262.117 -272.711
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -80.754 0 -80.754 0 0 0 0 0 -80.754 1.622.061 0 0 -786.906 -786.906 0 0 -1.241.355 -1.241.355 0 0 0 0 0 -406.200 1.174.568 0 0 0 22.590.645 1.946.202 24.536.847 30.523.393 30.269.661 60.793.054
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -116.253 0 -116.253 0 0 0 0 0 -116.253 1.688.674 0 0 -1.213.290 -1.213.290 0 0 56.439 56.439 0 0 0 0 0 531.823 1.173.886 0 0 0 22.590.193 3.779.736 26.369.929 33.258.317 33.219.126 66.477.443
Transferler
49.657 3.730.079 -3.779.736 -49.657 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.075 -6.075 -6.075 409.704 -345.957 -345.957 -143.197 -143.197 -79.450 0 2.229.372 2.229.372 2.143.847 1.996.411 4.140.258
Dönem Karı (Zararı)
0 2.229.372 2.229.372 2.229.372 1.818.205 4.047.577
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.075 -6.075 -6.075 409.704 -345.957 -345.957 -143.197 -143.197 -79.450 -85.525 178.206 92.681
Sermaye Arttırımı
147.000 147.000
Kar Payları
-684.346 0 -684.346 -684.346 -14.423 -698.769
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -122.328 0 -122.328 0 0 0 0 0 -122.328 2.098.378 0 0 -1.559.247 -1.559.247 0 0 -86.758 -86.758 0 0 0 0 0 452.373 1.223.543 0 0 0 25.635.926 2.229.372 27.865.298 34.717.818 35.348.114 70.065.932http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868224


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.