" />

KAP ***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

15.05.2020 - 18:57
KAP ***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
26.912.279 22.447.203
Finansal Yatırımlar
29.488.505 28.210.697
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.a 7.787.160 7.289.522
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.b 17.210.486 16.750.747
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5.c 4.490.859 4.170.428
Ticari Alacaklar
1.703.624 1.625.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.703.624 1.625.419
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
22 112.685.255 117.257.770
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
22 112.685.255 117.257.770
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı
40.822.348 26.541.745
Diğer Alacaklar
8 2.824.047 2.101.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.824.047 2.101.358
Türev Araçlar
21 5.045.341 3.137.883
Stoklar
3.596.741 3.124.669
Peşin Ödenmiş Giderler
1.326.217 893.037
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.326.217 893.037
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 11.213 4.733
Diğer Dönen Varlıklar
16 855.780 952.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 855.780 952.864
ARA TOPLAM
225.271.350 206.297.378
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
18 198.482 673.547
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
225.469.832 206.970.925
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
67.292.683 62.169.382
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.b 50.566.427 50.773.699
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5.c 16.726.256 11.395.683
Ticari Alacaklar
508 17
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
508 17
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
22 109.425.844 100.134.183
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
22 109.425.844 100.134.183
Diğer Alacaklar
8 3.645.162 3.025.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.645.162 3.025.117
Türev Araçlar
21 14.668.083 13.490.781
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 7.126.377 7.335.503
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
211.934 191.035
Maddi Duran Varlıklar
10 7.522.659 7.295.877
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 338.546 328.251
Binalar
10 2.463.836 2.469.196
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 2.901.586 2.795.500
Taşıtlar
10 0 2.052
Mobilya ve Demirbaşlar
10 1.609.534 1.454.437
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 209.157 246.441
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 1.886.915 1.885.463
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.397.575 3.348.497
Şerefiye
13 1.493.083 1.475.337
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.904.492 1.873.160
Peşin Ödenmiş Giderler
29.038 21.719
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29.038 21.719
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 480.922 353.154
Diğer Duran Varlıklar
16 116.593 126.226
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
16 116.593 126.226
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
215.804.293 199.376.954
TOPLAM VARLIKLAR
441.274.125 406.347.879
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 8.836.033 10.342.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 8.836.033 10.342.807
Banka Kredileri
6 8.836.033 10.342.807
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.552.525 15.312.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.552.525 15.312.189
Banka Kredileri
6 15.219.800 15.005.313
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 332.725 306.876
Ticari Borçlar
4.082.511 3.995.658
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.082.511 3.995.658
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
23 268.785.763 237.928.489
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
23 268.785.763 237.928.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
117.554 62.430
Diğer Borçlar
8 5.471.601 6.078.721
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 5.471.601 6.078.721
Türev Araçlar
21 2.415.084 1.790.818
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
170.853 186.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
170.853 186.978
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 364.237 355.895
Kısa Vadeli Karşılıklar
824.898 900.438
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
385.677 422.063
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 439.221 478.375
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 2.665.799 1.854.561
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 2.665.799 1.854.561
ARA TOPLAM
309.286.858 278.808.984
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
18 3.481 3.117
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
309.290.339 278.812.101
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.432.028 34.414.620
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.432.028 34.414.620
Banka Kredileri
6 34.733.056 32.736.661
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.698.972 1.677.959
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
23 16.448.334 14.463.018
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
23 16.448.334 14.463.018
Diğer Borçlar
8 3.536.952 3.374.173
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.536.952 3.374.173
Türev Araçlar
21 8.509.731 7.271.155
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
80.027 83.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
80.027 83.279
Uzun Vadeli Karşılıklar
683.819 669.814
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
567.900 547.820
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 115.919 121.994
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
0 5.094
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 325.560 737.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 44.583 40.182
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 44.583 40.182
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.061.034 61.058.335
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
375.351.373 339.870.436
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 32.815.016 33.258.317
Ödenmiş Sermaye
17 2.040.404 2.040.404
Sermaye Düzeltme Farkları
3.426.761 3.426.761
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -190.470 -190.470
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 22.237 22.237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-113.252 -116.253
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-113.252 -116.253
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-113.252 -116.253
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-423.339 531.823
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 1.867.620 1.688.674
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
17 -1.446.186 -1.213.290
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
17 -844.773 56.439
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 1.222.777 1.173.886
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
17 1.222.777 1.173.886
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.636.692 22.590.193
Net Dönem Karı veya Zararı
1.193.206 3.779.736
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33.107.736 33.219.126
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
65.922.752 66.477.443
TOPLAM KAYNAKLAR
441.274.125 406.347.879


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 4.552.636 4.288.335
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
4 9.076.115 10.662.441
Faiz Gelirleri
4 9.076.115 10.662.441
Satışların Maliyeti
4 -3.623.100 -3.417.461
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
4 -4.948.673 -6.948.161
Faiz Giderleri
4 -4.948.673 -6.948.161
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
929.536 870.874
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.127.442 3.714.280
BRÜT KAR (ZARAR)
5.056.978 4.585.154
Genel Yönetim Giderleri
-2.265.803 -1.854.245
Pazarlama Giderleri
-586.491 -555.272
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-6.152 -2.678
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
911.334 334.346
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-818.509 -291.982
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 489.271 384.638
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.780.628 2.599.961
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.444 21.550
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-497 -439
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.785.575 2.621.072
Finansman Gelirleri
19 25.931 27.605
Finansman Giderleri
19 -253.595 -275.810
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.557.911 2.372.867
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-477.663 -444.902
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -320.395 -106.877
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -157.268 -338.025
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.080.248 1.927.965
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18 -23 -22
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.080.225 1.927.943
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
887.019 870.931
Ana Ortaklık Payları
1.193.206 1.057.012
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç - yüz adet adi hisse senedi (TL) 0,58000000 0,52000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç - yüz adet adi hisse senedi (TL) 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.025.520 11.071.522
Dönem Karı (Zararı)
2.080.225 1.927.943
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.080.248 1.927.965
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-23 -22
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.126.052 371.582
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 386.887 334.362
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
482.248 39.248
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.925 31.894
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.974 3.694
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.072 3.660
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
477.421 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.237.579 1.449.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
41.163 155.393
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.196.416 1.293.790
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.809.009 1.333.466
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.138.770 1.242.321
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
329.761 91.145
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-15.106 -26.177
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.392.768 -2.802.528
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.392.768 -2.802.528
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
477.663 444.902
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.275 -16.236
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.275 -16.236
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-489.271 -384.638
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.494.879 8.907.712
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
-16.522.717 -6.647.272
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-80.621 -44.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-80.621 -44.933
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-5.318.896 -9.384.024
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.366.586 340.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.366.586 340.700
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-475.200 -248.436
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
86.853 315.069
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
86.853 315.069
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
33.070.628 23.701.982
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-436.613 1.034.508
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-436.613 1.034.508
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-461.969 -159.882
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-461.969 -159.882
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.449.052 11.207.237
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-24.385 -28.510
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -399.147 -107.205
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.952.796 -7.434.725
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
78.615 44.053
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
78.615 44.053
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -403.859 -263.215
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-314.334 -193.995
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-89.525 -69.220
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-8.771.037 -7.389.910
Alınan Temettüler
143.485 174.347
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
269.092 5.895.478
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.780.902
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
269.092 4.133.543
Kredilerden Nakit Girişleri
269.092 4.133.543
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
0 -18.967
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
341.816 9.532.275
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.881.579 -2.837.539
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.223.395 6.694.736
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.525.274 18.654.340
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.748.669 25.349.076


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.080.225 1.927.943
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20 1.059 -12.394
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
-3.856 -12.212
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar, Vergi Sonrası
4.915 -182
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.941.558 -588.151
Yabancı Para Çevrim Farklarına İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası
20 471.013 319.920
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası
20 471.013 319.920
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası
-2.099.258 -806.968
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası
70.301 69.424
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
70.301 69.424
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası
-134.410 -67.068
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
-134.410 -67.068
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirinden Paylar, Vergi Sonrası
-249.204 -103.459
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.940.499 -600.545
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
139.726 1.327.398
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-101.319 569.128
Ana Ortaklık Payları
241.045 758.270


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -74.784 0 -74.784 0 0 0 0 0 -74.784 1.382.776 0 0 -535.681 -535.681 0 0 -1.217.928 -1.217.928 0 0 0 0 0 -370.833 1.050.078 0 0 0 19.556.239 3.830.335 23.386.574 29.289.967 27.105.829 56.395.796
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.710 0 0 0 3.743.625 -3.830.335 -86.710 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.415 0 -5.415 -5.415 141.896 -69.286 -69.286 -365.937 -365.937 -293.327 1.057.012 1.057.012 758.270 569.128 1.327.398
Dönem Karı (Zararı)
1.057.012 1.057.012 1.057.012 870.931 1.927.943
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.415 0 -5.415 -5.415 141.896 -69.286 -69.286 -365.937 -365.937 -293.327 -298.742 -301.803 -600.545
Sermaye Arttırımı
1.780.902 1.780.902
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -660.845 0 -660.845 -660.845 -112.462 -773.307
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -80.199 0 -80.199 0 0 0 0 0 -80.199 1.524.672 0 0 -604.967 -604.967 0 0 -1.583.865 -1.583.865 0 0 0 0 0 -664.160 1.136.788 0 0 0 22.639.019 1.057.012 23.696.031 29.387.392 29.343.397 58.730.789
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -116.253 0 -116.253 0 0 0 0 0 -116.253 1.688.674 0 0 -1.213.290 -1.213.290 0 0 56.439 56.439 0 0 0 0 0 531.823 1.173.886 0 0 0 22.590.193 3.779.736 26.369.929 33.258.317 33.219.126 66.477.443
Transferler
48.891 3.730.845 -3.779.736 -48.891 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.001 3.001 3.001 178.946 -232.896 -232.896 -901.212 -901.212 -955.162 0 1.193.206 1.193.206 241.045 -101.319 139.726
Dönem Karı (Zararı)
0 1.193.206 1.193.206 1.193.206 887.019 2.080.225
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.001 3.001 3.001 178.946 -232.896 -232.896 -901.212 -901.212 -955.162 -952.161 -988.338 -1.940.499
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
-684.346 0 -684.346 -684.346 -10.071 -694.417
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -113.252 0 -113.252 0 0 0 0 0 -113.252 1.867.620 0 0 -1.446.186 -1.446.186 0 0 -844.773 -844.773 0 0 0 0 0 -423.339 1.222.777 0 0 0 25.636.692 1.193.206 26.829.898 32.815.016 33.107.736 65.922.752http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845563


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: -0,74% Hacim : 110.759 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8192 Değişim: -0,23%
Düşük 32,7500 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,6652 Değişim: -0,58%
Düşük 35,5787 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.539,68 Değişim: 0,19%
Düşük 2.525,24 23.07.2024 Yüksek 2.554,68
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.