KAP ***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

25.02.2020 - 05:47
KAP ***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 22.447.203 23.657.667
Finansal Yatırımlar
28.210.697 15.789.459
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.a 7.289.522 6.869.025
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.b 16.750.747 5.450.262
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
6.c 4.170.428 3.470.172
Ticari Alacaklar
9 1.625.419 2.010.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.625.419 2.010.806
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
32 117.257.770 104.749.857
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
32 117.257.770 104.749.857
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı
26.541.745 26.433.745
Diğer Alacaklar
10 2.101.358 1.519.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 2.101.358 1.519.760
Türev Araçlar
31 3.137.883 5.147.767
Stoklar
11 3.124.669 2.944.845
Peşin Ödenmiş Giderler
12 893.037 900.603
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 893.037 900.603
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.733 16.167
Diğer Dönen Varlıklar
22 952.864 1.850.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 952.864 1.850.945
ARA TOPLAM
206.297.378 185.021.621
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
24 673.547 278.604
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
206.970.925 185.300.225
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
62.169.382 47.654.602
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.b 50.773.699 38.909.591
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
6.c 11.395.683 8.745.011
Ticari Alacaklar
9 17 126.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 17 126.256
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
32 100.134.183 101.849.702
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
32 100.134.183 101.849.702
Diğer Alacaklar
10 3.025.117 3.054.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.025.117 3.054.550
Türev Araçlar
31 13.490.781 17.540.849
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 7.335.503 6.756.459
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 191.035 136.930
Maddi Duran Varlıklar
15 7.295.877 6.626.678
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
15 328.251 264.940
Binalar
15 2.469.196 1.897.299
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 2.795.500 2.491.371
Taşıtlar
15 2.052 19.993
Mobilya ve Demirbaşlar
15 1.454.437 1.089.460
Yapılmakta Olan Yatırımlar
15 246.441 863.615
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 1.885.463 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.348.497 2.108.876
Şerefiye
18 1.475.337 849.215
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 1.873.160 1.259.661
Peşin Ödenmiş Giderler
12 21.719 20.991
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 21.719 20.991
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 353.154 372.640
Diğer Duran Varlıklar
22 126.226 137.513
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
22 126.226 137.513
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
199.376.954 186.386.046
TOPLAM VARLIKLAR
406.347.879 371.686.271
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 10.342.807 9.726.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 10.342.807 9.726.191
Banka Kredileri
7 10.342.807 9.726.191
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.312.189 20.815.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.312.189 20.815.668
Banka Kredileri
7 15.005.313 20.815.668
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 306.876 0
Ticari Borçlar
9 3.995.658 3.372.749
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 3.995.658 3.372.749
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
33 237.928.489 205.815.346
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
33 237.928.489 205.815.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 62.430 93.671
Diğer Borçlar
10 6.078.721 6.142.410
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 6.078.721 6.142.410
Türev Araçlar
31 1.790.818 5.348.337
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 186.978 291.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 186.978 291.868
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 355.895 62.396
Kısa Vadeli Karşılıklar
900.438 1.006.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 422.063 327.351
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 478.375 678.855
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 1.854.561 2.764.894
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 1.854.561 2.764.894
ARA TOPLAM
278.808.984 255.439.736
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
24 3.117 4.274
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
278.812.101 255.444.010
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
34.414.620 35.222.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
34.414.620 35.222.289
Banka Kredileri
7 32.736.661 35.222.289
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 1.677.959 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
33 14.463.018 13.818.904
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
33 14.463.018 13.818.904
Diğer Borçlar
10 3.374.173 2.372.596
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 3.374.173 2.372.596
Türev Araçlar
31 7.271.155 7.583.133
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 83.279 116.833
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 83.279 116.833
Uzun Vadeli Karşılıklar
669.814 452.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 547.820 448.045
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 121.994 4.260
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
5.094 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 737.000 185.504
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
22 40.182 94.901
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
22 40.182 94.901
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.058.335 59.846.465
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
339.870.436 315.290.475
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23 33.258.317 29.289.967
Ödenmiş Sermaye
23 2.040.404 2.040.404
Sermaye Düzeltme Farkları
3.426.761 3.426.761
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -190.470 -190.470
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 22.237 22.237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-116.253 -74.784
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-116.253 -74.784
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-116.253 -74.784
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
531.823 -370.833
Yabancı Para Çevrim Farkları
23 1.688.674 1.382.776
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
23 -1.213.290 -535.681
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
23 56.439 -1.217.928
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 1.173.886 1.050.078
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
23 1.173.886 1.050.078
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.590.193 19.556.239
Net Dönem Karı veya Zararı
3.779.736 3.830.335
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33.219.126 27.105.829
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
66.477.443 56.395.796
TOPLAM KAYNAKLAR
406.347.879 371.686.271


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4, 25 18.782.988 16.260.337
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
4 41.083.678 38.027.550
Faiz Gelirleri
4 41.083.678 38.027.550
Satışların Maliyeti
4, 25 -14.874.681 -12.857.297
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
4 -27.149.264 -24.712.239
Faiz Giderleri
4 -27.149.264 -24.712.239
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.908.307 3.403.040
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.934.414 13.315.311
BRÜT KAR (ZARAR)
17.842.721 16.718.351
Genel Yönetim Giderleri
26 -7.672.450 -6.695.806
Pazarlama Giderleri
26 -2.190.870 -1.979.695
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -19.486 -15.086
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 1.068.496 1.865.933
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -1.057.054 -1.787.733
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 1.466.691 808.460
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.438.048 8.914.424
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 175.503 739.354
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -76.544 -6.663
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.537.007 9.647.115
Finansman Gelirleri
29 68.432 226.709
Finansman Giderleri
29 -1.061.097 -975.562
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.544.342 8.898.262
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.579.222 -1.655.834
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -1.955.731 -1.357.175
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 376.509 -298.659
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.965.120 7.242.428
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24 -152 23
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.964.968 7.242.451
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.185.232 3.412.116
Ana Ortaklık Payları
3.779.736 3.830.335
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (yüz adet adi hisse senedi (TL) 1,85000000 1,88000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (yüz adet adi hisse senedi (TL) 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.224.643 -8.594.487
Dönem Karı (Zararı)
8.544.190 8.898.285
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.544.342 8.898.262
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-152 23
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.559.135 -6.264.500
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15,16 1.403.433 837.400
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
800.670 245.413
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-125.675 102.853
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -16.917 2.538
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14,15,16 4.395 -10.178
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
18 0 150.200
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 938.867 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.276.846 7.253.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
139.163 146.888
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
32 7.137.683 7.106.229
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.054.887 -6.940.015
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.420.665 -7.778.924
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.365.778 838.909
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
36.160 28.146
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
639.063 -6.138.539
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
639.063 -6.138.539
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.466.691 -808.460
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.466.691 -808.460
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-65.429 -598.483
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-65.429 -598.483
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-56.525 -144.538
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
46.495 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 1.459
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
18.609.264 -9.202.118
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
978.156 6.160.679
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.488 -184.855
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.488 -184.855
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-15.797.616 -7.515.936
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.038 -2.719.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-26.038 -2.719.544
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-568.957 -562.451
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
832.258 462.708
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
832.258 462.708
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
33.640.035 -8.639.974
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-275.599 3.929.590
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-275.599 3.929.590
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-170.487 -132.335
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-170.487 -132.335
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
28.712.589 -6.568.333
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -714.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -102.435 -107.311
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -1.385.511 -1.204.843
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.649.732 4.014.578
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
252.149 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-998.946 -576.535
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
152.930 738.168
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
133.052 1.154.660
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
133.052 1.154.660
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -1.900.829 -2.131.841
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.344.535 -1.527.686
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-556.294 -604.155
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.340.100
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-20.853.658
Alınan Temettüler
565.570 490.026
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.949.435 8.222.159
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.780.902 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.245.573 20.180.086
Kredilerden Nakit Girişleri
3.245.573 20.180.086
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.252.903 -10.276.282
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.252.903 -10.276.282
Ödenen Temettüler
-723.007 -1.681.645
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.374.524 3.642.250
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.245.458 5.036.545
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-129.066 8.678.795
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.654.340 9.975.545
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.525.274 18.654.340


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.964.968 7.242.451
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-84.326 2.416
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
30 -72.339 3.887
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar, Vergi Sonrası
30 -11.987 -1.471
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.452.739 -1.122.129
Yabancı Para Çevrim Farklarına İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası
30 710.487 1.512.992
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası
30 710.487 1.512.992
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası
30 3.089.644 -1.934.514
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası
30 -994.821 -205.284
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
30 -994.821 -205.284
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası
30 -155.126 -384.609
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
30 -155.126 -384.609
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirinden Paylar, Vergi Sonrası
-197.445 -110.714
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.368.413 -1.119.713
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.333.381 6.122.738
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.692.458 2.784.107
Ana Ortaklık Payları
4.640.923 3.338.631


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -76.380 0 -76.380 0 0 0 0 0 -76.380 724.660 0 0 -349.708 -349.708 0 0 -310.337 -310.337 0 0 0 0 0 64.615 1.032.916 0 0 0 16.790.619 3.481.086 20.271.705 26.591.788 25.406.151 51.997.939
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
57.591 57.591 57.591 -43.869 -43.869 13.722 29.183 42.905
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
57.591 57.591 57.591 -43.869 -43.869 13.722 29.183 42.905
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -76.380 0 -76.380 0 0 0 0 0 -76.380 724.660 0 0 -349.708 -349.708 0 0 -252.746 -252.746 0 0 0 0 0 122.206 1.032.916 0 0 0 16.746.750 3.481.086 20.227.836 26.605.510 25.435.334 52.040.844
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.033 0 0 0 3.450.053 -3.481.086 -31.033 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
900 0 900 900 658.116 -185.973 -185.973 -964.747 -964.747 -492.604 3.830.335 3.830.335 3.338.631 2.784.107 6.122.738
Dönem Karı (Zararı)
3.830.335 3.830.335 3.830.335 3.412.116 7.242.451
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
900 0 900 900 658.116 -185.973 -185.973 -964.747 -964.747 -492.604 -491.704 -628.009 -1.119.713
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -639.523 0 -639.523 -639.523 -1.042.122 -1.681.645
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.806 0 -16.806 -16.806 -71.490 -88.296
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696 0 696 0 0 0 0 0 696 0 0 0 0 0 0 0 -435 -435 0 0 0 0 0 -435 -13.871 0 0 0 15.765 0 15.765 2.155 0 2.155
Dönem Sonu Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -74.784 0 -74.784 0 0 0 0 0 -74.784 1.382.776 0 0 -535.681 -535.681 0 0 -1.217.928 -1.217.928 0 0 0 0 0 -370.833 1.050.078 0 0 0 19.556.239 3.830.335 23.386.574 29.289.967 27.105.829 56.395.796
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -74.784 0 -74.784 0 0 0 0 0 -74.784 1.382.776 0 0 -535.681 -535.681 0 0 -1.217.928 -1.217.928 0 0 0 0 0 -370.833 1.050.078 0 0 0 19.556.239 3.830.335 23.386.574 29.289.967 27.105.829 56.395.796
Transferler
123.808 3.706.527 -3.830.335 -123.808 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.469 -41.469 -41.469 305.898 -677.609 -677.609 1.274.367 1.274.367 902.656 0 3.779.736 3.779.736 4.640.923 4.692.458 9.333.381
Dönem Karı (Zararı)
0 3.779.736 3.779.736 3.779.736 3.185.232 6.964.968
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.469 -41.469 -41.469 305.898 -677.609 -677.609 1.274.367 1.274.367 902.656 861.187 1.507.226 2.368.413
Sermaye Arttırımı
1.780.902 1.780.902
Kar Payları
-660.845 0 -660.845 -660.845 -62.162 -723.007
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-11.728 0 -11.728 -11.728 -297.901 -309.629
Dönem Sonu Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -116.253 0 -116.253 0 0 0 0 0 -116.253 1.688.674 0 0 -1.213.290 -1.213.290 0 0 56.439 56.439 0 0 0 0 0 531.823 1.173.886 0 0 0 22.590.193 3.779.736 26.369.929 33.258.317 33.219.126 66.477.443http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821363


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.455 Değişim: 1,58% Hacim : 27.184 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.417 21.10.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.433
9,5247 Değişim: 0,26%
Düşük 9,5011 22.10.2021 Yüksek 9,5420
Açılış: 9,5011
11,0863 Değişim: 0,06%
Düşük 11,0597 22.10.2021 Yüksek 11,1103
Açılış: 11,0798
546,75 Değişim: 0,28%
Düşük 544,67 22.10.2021 Yüksek 547,74
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.