KAP ***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

07.08.2019 - 05:46
KAP ***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23.956.207 23.657.667
Finansal Yatırımlar
22.432.636 15.837.844
Vadeli Mevduatlar
5.d 41.269 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.a 7.204.001 6.869.025
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.b 11.947.437 5.450.262
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5.c 3.239.929 3.518.557
Ticari Alacaklar
1.783.904 2.010.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.783.904 2.010.806
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
22 118.317.913 104.749.857
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
22 118.317.913 104.749.857
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı
29.551.282 26.433.745
Diğer Alacaklar
8 2.861.819 1.784.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.861.819 1.784.144
Türev Araçlar
21 5.130.469 5.147.767
Stoklar
3.184.156 2.944.845
Peşin Ödenmiş Giderler
935.059 900.603
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
935.059 900.603
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.255 16.167
Diğer Dönen Varlıklar
16 417.294 1.802.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 417.294 1.802.560
ARA TOPLAM
208.571.994 185.286.005
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
18 6.474 14.220
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
208.578.468 185.300.225
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
49.509.267 47.654.602
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.b 41.598.605 38.909.591
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5.c 7.910.662 8.745.011
Ticari Alacaklar
1.934 126.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.934 126.256
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
22 97.579.594 101.849.702
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
22 97.579.594 101.849.702
Diğer Alacaklar
8 3.059.789 3.054.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.059.789 3.054.550
Türev Araçlar
21 17.247.003 17.540.849
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 6.954.598 6.756.459
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
154.460 136.930
Maddi Duran Varlıklar
10 6.717.092 6.626.678
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 251.592 264.940
Binalar
10 1.874.459 1.897.299
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 2.601.111 2.491.371
Taşıtlar
10 1.711 19.993
Mobilya ve Demirbaşlar
10 1.059.637 1.089.460
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 928.582 863.615
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 1.882.896 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.055.242 2.108.876
Şerefiye
13 905.684 849.215
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.149.558 1.259.661
Peşin Ödenmiş Giderler
16.043 20.991
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.043 20.991
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 317.423 372.640
Diğer Duran Varlıklar
16 116.907 137.513
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
16 116.907 137.513
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
185.612.248 186.386.046
TOPLAM VARLIKLAR
394.190.716 371.686.271
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 15.664.796 9.726.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 15.664.796 9.726.191
Banka Kredileri
6 15.664.796 9.726.191
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.828.684 20.815.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.828.684 20.815.668
Banka Kredileri
6 15.572.328 20.815.668
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 256.356 0
Ticari Borçlar
3.893.977 3.372.749
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.893.977 3.372.749
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
23 226.178.189 205.815.346
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
23 226.178.189 205.815.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
134.338 93.671
Diğer Borçlar
8 7.137.194 6.142.410
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 7.137.194 6.142.410
Türev Araçlar
21 3.313.125 5.348.337
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
246.357 291.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
246.357 291.868
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 257.401 62.396
Kısa Vadeli Karşılıklar
587.306 1.006.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
351.581 327.351
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 235.725 678.855
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 766.685 2.764.894
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 766.685 2.764.894
ARA TOPLAM
274.008.052 255.439.736
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
18 2.899 4.274
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
274.010.951 255.444.010
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
34.244.828 35.222.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
34.244.828 35.222.289
Banka Kredileri
6 32.539.962 35.222.289
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.704.866 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
23 12.068.276 13.818.904
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
23 12.068.276 13.818.904
Diğer Borçlar
8 3.577.433 2.372.596
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.577.433 2.372.596
Türev Araçlar
21 8.241.112 7.583.133
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
101.746 116.833
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
101.746 116.833
Uzun Vadeli Karşılıklar
484.606 452.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
461.664 448.045
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 22.942 4.260
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
8 5.558 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 659.244 185.504
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 3.908 94.901
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 3.908 94.901
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
59.386.711 59.846.465
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
333.397.662 315.290.475
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 30.523.393 29.289.967
Ödenmiş Sermaye
17 2.040.404 2.040.404
Sermaye Düzeltme Farkları
3.426.761 3.426.761
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -190.470 -190.470
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 22.237 22.237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-80.754 -74.784
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-80.754 -74.784
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-80.754 -74.784
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-406.200 -370.833
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 1.622.061 1.382.776
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
17 -786.906 -535.681
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
17 -1.241.355 -1.217.928
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 1.174.568 1.050.078
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
17 1.174.568 1.050.078
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.590.645 19.556.239
Net Dönem Karı veya Zararı
1.946.202 3.830.335
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30.269.661 27.105.829
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
60.793.054 56.395.796
TOPLAM KAYNAKLAR
394.190.716 371.686.271


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 9.101.548 7.344.526 4.813.213 3.937.366
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
4 21.270.670 17.101.507 10.608.229 9.186.852
Faiz Gelirleri
4 21.270.670 17.101.507 10.608.229 9.186.852
Satışların Maliyeti
4 -7.178.311 -5.786.878 -3.760.850 -3.081.984
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
4 -14.250.900 -10.216.024 -7.302.739 -5.890.657
Faiz Giderleri
4 -14.250.900 -10.216.024 -7.302.739 -5.890.657
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.923.237 1.557.648 1.052.363 855.382
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.019.770 6.885.483 3.305.490 3.296.195
BRÜT KAR (ZARAR)
8.943.007 8.443.131 4.357.853 4.151.577
Genel Yönetim Giderleri
-3.741.707 -3.306.966 -1.887.462 -1.826.102
Pazarlama Giderleri
-1.108.715 -949.387 -553.443 -484.922
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-7.430 -6.985 -4.752 -4.556
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
604.317 804.097 269.971 561.313
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-591.744 -432.638 -299.762 -265.553
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 805.667 369.220 421.029 219.347
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.903.395 4.920.472 2.303.434 2.351.104
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
36.308 730.708 14.758 549.190
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-66.935 -9.681 -66.496 -9.329
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.872.768 5.641.499 2.251.696 2.890.965
Finansman Gelirleri
19 46.749 7.895 19.144 1.183
Finansman Giderleri
19 -586.719 -327.538 -310.909 -176.135
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.332.798 5.321.856 1.959.931 2.716.013
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-791.526 -1.057.814 -346.624 -543.045
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-563.762 -848.845 -456.885 -497.162
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -227.764 -208.969 110.261 -45.883
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.541.272 4.264.042 1.613.307 2.172.968
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18 -60 27 -38 2
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.541.212 4.264.069 1.613.269 2.172.970
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.595.010 2.042.383 724.079 1.017.672
Ana Ortaklık Payları
1.946.202 2.221.686 889.190 1.155.298
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç - yüz adet adi hisse senedi (TL) 0,95000000 1,09000000 0,44000000 0,57000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.504.703 -13.149.671
Dönem Karı (Zararı)
3.541.212 4.264.069
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.541.272 4.264.042
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-60 27
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.408.144 -2.242.990
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 684.777 394.659
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.652.490 2.315.261
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.362 60.998
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-23.021 -7.811
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -5.093 -5.068
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.678.242 2.267.142
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
80.091 79.821
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
80.091 79.821
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.335.842 -2.345.555
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.516.257 -2.576.338
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
180.415 230.783
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-68.284 499.363
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.446.148 -3.145.123
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.446.148 -3.145.123
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-805.667 -369.220
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-805.667 -369.220
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
791.526 1.057.814
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-27.581 -584.361
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-27.581 -584.361
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -144.538
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
66.494 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -1.111
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.517.848 -13.841.530
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
-2.457.718 -8.971.071
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-234.736 -245.391
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-234.736 -245.391
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-10.200.772 -12.407.479
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.367 -882.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-26.367 -882.866
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-558.105 -678.486
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
671.892 -35.718
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
671.892 -35.718
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
18.901.156 8.253.099
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-246.367 1.433.765
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-246.367 1.433.765
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-331.135 -307.383
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-331.135 -307.383
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.650.916 -11.820.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-54.388 -59.775
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -91.825 -1.269.445
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.361.192 3.308.091
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
182.693 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -88.297
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 738.168
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -714.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
94.651 958.948
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
94.651 958.948
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-515.849 -636.140
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-401.298 -497.580
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-114.551 -138.560
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.634.675
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-7.581.705
Alınan Temettüler
459.018 414.737
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-460.868 10.765.138
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.780.902 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.396.546
Kredilerden Nakit Girişleri
12.396.546
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.533.098
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.533.098
Ödenen Temettüler
-708.672 -1.631.408
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.317.357 923.558
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.265.729 1.083.712
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
948.372 2.007.270
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.654.340 9.975.545
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.602.712 11.982.815


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.541.212 4.264.069 1.613.269 2.172.970
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-15.506 6.070 -3.112 -1.642
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
17 -14.402 7.459 -2.190 -782
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar, Vergi Sonrası
-1.104 -1.389 -922 -860
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
72.033 -804.752 660.184 -847.610
Yabancı Para Çevrim Farklarına İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası
17 559.059 737.257 239.139 444.548
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası
17 559.059 737.257 239.139 444.548
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası
17 -67.700 -1.855.824 739.268 -1.542.987
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası
17 -157.077 594.698 -226.501 447.401
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
17 -157.077 594.698 -226.501 447.401
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası
17 -125.774 -198.731 -58.706 -110.272
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
17 -125.774 -198.731 -58.706 -110.272
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirinden Paylar, Vergi Sonrası
-136.475 -82.152 -33.016 -86.300
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
56.527 -798.682 657.072 -849.252
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.597.739 3.465.387 2.270.341 1.323.718
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.692.874 1.591.642 1.123.745 535.569
Ana Ortaklık Payları
1.904.865 1.873.745 1.146.596 788.149


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -76.380 0 -76.380 0 0 0 0 0 -76.380 724.660 0 0 -349.708 -349.708 0 0 -310.337 -310.337 0 0 0 0 0 64.615 1.032.916 0 0 0 16.790.619 3.481.086 20.271.705 26.591.788 25.406.151 51.997.939
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 57.591 57.591 -43.869 -43.869 13.722 29.183 42.905
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 57.591 57.591 -43.869 -43.869 13.722 29.183 42.905
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -76.380 0 -76.380 0 0 0 0 0 -76.380 724.660 0 0 -349.708 -349.708 0 0 -252.746 -252.746 0 0 0 0 0 64.615 1.032.916 0 0 0 16.746.750 3.481.086 20.227.836 26.605.510 25.435.334 52.040.844
Transferler
0 19.962 3.461.124 -3.481.086 -19.962 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.371 2.371 2.371 332.402 86.745 86.745 -769.459 -769.459 -350.312 2.221.686 2.221.686 1.873.745 1.591.642 3.465.387
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 2.221.686 2.221.686 2.221.686 2.042.383 4.264.069
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.371 2.371 2.371 332.402 86.745 86.745 -769.459 -769.459 -350.312 -347.941 -450.741 -798.682
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 -639.523 -639.523 -639.523 -991.885 -1.631.408
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 -16.806 -16.806 -16.806 -71.490 -88.296
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
696 696 696 0 -435 -435 -435 -13.918 15.765 15.765 2.108 2.108
Dönem Sonu Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -73.313 0 -73.313 0 0 0 0 0 -73.313 1.057.062 0 0 -262.963 -262.963 0 0 -1.022.640 -1.022.640 0 0 0 0 0 -286.132 1.038.960 0 0 0 19.567.310 2.221.686 21.788.996 27.825.034 25.963.601 53.788.635
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 -190.470 22.237 -74.784 0 -74.784 0 0 0 0 0 -74.784 1.382.776 0 0 -535.681 -535.681 0 0 -1.217.928 -1.217.928 0 0 0 0 0 -370.833 1.050.078 0 0 0 19.556.239 3.830.335 23.386.574 29.289.967 27.105.829 56.395.796
Transferler
124.490 3.705.845 -3.830.335 -124.490 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.970 -5.970 -5.970 239.285 -251.225 -251.225 -23.427 -23.427 -35.367 0 1.946.202 1.946.202 1.904.865 1.692.874 3.597.739
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 1.946.202 1.946.202 1.946.202 1.595.010 3.541.212
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.970 -5.970 -5.970 239.285 -251.225 -251.225 -23.427 -23.427 -35.367 0 -41.337 97.864 56.527
Sermaye Arttırımı
0 1.780.902 1.780.902
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-660.845 -660.845 -660.845 -47.827 -708.672
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-10.594 -10.594 -10.594 -262.117 -272.711
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 0 0 0 -190.470 0 22.237 0 0 0 0 0 0 -80.754 0 -80.754 0 0 0 0 0 -80.754 1.622.061 0 0 -786.906 -786.906 0 0 -1.241.355 -1.241.355 0 0 0 0 0 -35.367 1.174.568 0 0 0 22.590.645 1.946.202 24.536.847 30.523.393 30.269.661 60.793.054http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780355


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.530 Değişim: -0,76% Hacim : 28.085 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.527 08.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.550
7,7233 Değişim: 2,54%
Düşük 7,4989 08.03.2021 Yüksek 7,7346
Açılış: 7,532
9,1588 Değişim: 1,99%
Düşük 8,8190 08.03.2021 Yüksek 9,1775
Açılış: 8,98
417,34 Değişim: 1,47%
Düşük 410,04 08.03.2021 Yüksek 419,28
Açılış: 411,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.