KAP ***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.04.2020 - 17:53
KAP ***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul tescil edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 24.02.2020
Genel Kurul Tarihi 18.03.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe MENEMEN
Adres 29 EKİM MAHALLESİ 10001 SOKAK NO:56 ULUKENT SAN. BÖLG.

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve divan heyetinin seçimi,
2 - Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi,
3 - 2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bilanço gelir gider tablosu hesaplarının okunması,
4 - Genel Kurul da okunan 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması,
5 - 2019 yılı bilanço, gelir-gider tablolarının müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması,
6 - 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması,
7 - Yönetim Kurulunun ibra edilmeleri,
8 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
9 - 2019 yılı dönem karının dağıtımı önerisinin müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretinin tespiti,
11 - Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı için önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun seçiminin onaylanması,
12 - Temsil iç yönergesinin görüşülmesi ve kabulü,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması,
14 - Dilekler ve kapanış,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 genel kurul bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Vekaletname-ornegi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 iç yönerge.pdf - İç Yönerge


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1) Açılış ve divan heyetinin seçimi,
Açılış yapıldı. Divan Başkanlığına Mustafa Toğan TOPRAK, divan üyeliklerine Ali Sami EVKURAN ve Erdoğan ERDİL'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2) Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi,
Toplantı genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
3) 2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bilanço gelir gider tablosu hesaplarının okunması,
2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, 31.12.2019 tarihli bilanço ve gelir tablosu ayrı ayrı okunurken, faaliyet raporu ve bilanço, gelir-gider tablolarının daha önce KAP(Kamu Aydınlatma Platformu) ve şirketin internet sitesinde yayınlanmış olması sebebiyle yayınlanmış şekliyle okunmuş kabul edilmesi teklif edildi. Ve oy birliği ile kabul edildi.
4) Genel Kurul da okunan 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması,
2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Faaliyet raporu oylandı. 77.344.495 kabul oyu kullanılmış ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
5) 2019 yılı bilanço, gelir-gider tablolarının müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması,
2019 yılı bilanço ve gelir gider hesapları 77.344.495 kabul oyu kullanılmış ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
6) 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması,
2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun ilan edildiği için okunmaması ve ilan edildiği şekli ile kabulü oya sunuldu, 77.344.495 kabul oyu kullanıldı ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
7) Yönetim Kurulunun ibra edilmeleri,
Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oylamaya sunuldu, kurul üyelerinin kendi ibralarında oy kullanmamak suretiyle yapılan oylama sonucunda 8.184.681 kabul oyuyla, oy kullanma hakkına sahip ortakların kabul oyuyla ibra edilmiştir.
8) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
Yönetim Kurulu üyeliklerine Abdi MERTTÜRK, Aynur Çilem MERTTÜRK, Mustafa Toğan TOPRAK, Abdulcabbar ERBAKAN ve Damla MERTTÜRK'ün 3 yıl süre ile seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
9) 2019 yılı dönem karının dağıtımı önerisinin müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması,
Yönetim Kurulunca 24.02.2020 tarih ve 2020/04 sayılı kararı Genel Kurula teklif olarak sunuldu. Karara göre
"Net dönem kârından vergi karşılıkları ve yasak yedek akçeler düşüldükten sonra kalan 5.193.127,68-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması" Olağan Genel Kurul'a teklif edildi.
Teklif genel kurulun onayına sunuldu. 77.344.495 kabul oyu kullanılmış ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
10) Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretinin tespiti,
Divana sunulan yazılı bir önerge ile Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 20.000,00 TL (Yirmibin), diğer Yönetim kurulu üyelerinin her birine ödenecek huzur haklarının net aylık 6.000,00 TL (Altıbin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesi teklif edildi. Önerge oylandı. Ve 77.144.628 kabul oyu 199.867 red oyu kullanılmış ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
11) Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı için önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun seçiminin onaylanması,
Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı için bağımsız denetimi için önerilen HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine 77.131.741 kabul oyu 212.754 red oyu kullanılmış ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
12) Temsil iç yönergesinin görüşülmesi ve kabulü,
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 18.03.2020 tarihli 2 sayılı iç yönergenin kabul edilmesine ve ticaret siciline tescil edilmesine 77.344.495 kabul oyu kullanılmış ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
13) Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması,
Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. Maddelerinde sayılan hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesine 77.344.495 kabul oyu kullanılmış ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
14) Dilekler ve kapanış,
Dilek ve temmenilerde Alper TAŞTEKİN firmanın hisse geri alım planı olup olmadığını ve Ana Pazar geçiş şartlarını sağlayıp sağlamadığı ile başvuru yapılıp yapılmayacağını sordu. Söz alan Abdi MERTTÜRK Ana Pazar başvuru şartları uygun hale geldiğinde yönetim kurulunda görüşülüp başvuru yapılması planlandığını, firmanın geri alım planı olmadığını ve olmayacağını belirtti. Elektronik ortamda Gürsoy HAFIZOĞLU "İçinde bulunduğumuz piyasa durumunu ve gelecek hakkında öngörüleriniz nedir?" diye soru yöneltti. Yine söz alan Abdi MERTTÜRK Çin'de şubat ayında meydana gelen durumun önceden öngörülerek gerekli tedbirlerin alındığını şirkette kısa vadede bir sıkıntı olmadığını ifade etti. Gündemde görüşülecek başka bir madde kalmadığından toplantı başkanınca toplantıya saat 11:50'de son verildi.
Bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde düzenlendi. Okunarak imzalandı. 18.03.2020/İzmir


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 19.03.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 olağan Gen.Kur. Topl.Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun_.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısının 18.03.2020 Çarşamba günü saat:11:00 de 10001 Sokak No:56 Ulukent Sanayi Bölgesi Menemen / İzmir adresinde TTK 416 uyarınca ilanlı olarak yapılmasına,
Toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesine, ayrıca Şirketimiz internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına,
karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839199


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.576 Değişim: 1,24% Hacim : 21.442 Mio.TL Son veri saati : 14:49
Düşük 1.561 19.01.2021 Yüksek 1.577
Açılış: 1.570
7,4548 Değişim: -0,24%
Düşük 7,4179 19.01.2021 Yüksek 7,4886
Açılış: 7,4731
9,0445 Değişim: 0,09%
Düşük 8,9936 19.01.2021 Yüksek 9,0630
Açılış: 9,036
442,00 Değişim: 0,02%
Düşük 439,86 19.01.2021 Yüksek 443,44
Açılış: 441,92
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.