KAP ***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2023 - 18:12
KAP ***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.942.695.193 1.022.284.724
Satışların Maliyeti
-1.078.915.970 -693.769.982
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
863.779.223 328.514.742
BRÜT KAR (ZARAR)
863.779.223 328.514.742
Genel Yönetim Giderleri
-72.033.900 -24.760.901
Pazarlama Giderleri
-5.062.587 -2.658.256
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
48.800.562 88.228.606
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-53.650.200 -77.586.035
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
781.833.098 311.738.156
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
6.660.093 780.061
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.009.576
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15.348.662 4.947.183
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
803.841.853 316.455.824
Finansman Gelirleri
249.242.650 114.633.172
Finansman Giderleri
-692.292.400 -520.538.254
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
360.792.103 -89.449.258
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.969.500 14.156.825
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-6.537.942 -257.168
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.431.558 14.413.993
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
350.822.603 -75.292.433
DÖNEM KARI (ZARARI)
350.822.603 -75.292.433
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
128.674.312 -17.613.476
Ana Ortaklık Payları
222.148.291 -57.678.957
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kar(Zarar) 1,40330000 -0,30120000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
327.869.927 91.470.493
Dönem Karı (Zararı)
350.822.603 -75.292.433
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
242.041.033 263.957.613
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
65.145.566 57.813.980
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
158.326.383 7.847.336
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.462.235 1.242.585
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
156.512.002 6.017.925
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
352.146 586.826
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
122.733.828 2.232.927
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
125.793.671 -1.465.243
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.059.843 3.698.170
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-47.141.999 215.947.439
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-620.566 -4.947.183
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-620.566 -4.947.183
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-51.676.708 -14.156.825
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.725.471 -780.061
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-258.257.910 -86.751.295
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-43.728.201 251.761
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-149.083.745 -32.526.896
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.516.232 5.365.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-134.567.513 -37.891.927
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-137.231.114 -12.048.055
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.097.268 -3.640.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-136.133.846 -8.407.696
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.769.684 -1.597.664
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-27.547.909 -12.448.423
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
83.096.041 -8.842.381
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.339.121 -22.085.090
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
69.756.920 13.242.709
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.462.235 3.392.989
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.625.728 -5.013.764
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.113.843 -15.424.485
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
43.739.571 10.410.721
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-271.719 -7.269.050
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.809.542 -10.649.812
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
334.605.726 101.913.885
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.735.799 -9.492.880
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-950.512
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.326.971.252 -326.888.293
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
230.328.863 16.445.843
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.525.134.377 -50.484.733
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
967.834.262 -292.849.403
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.232.480.325 390.188.495
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
9.571.684 -3.786.800
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9.571.684 -3.786.800
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
12.806.905 -1.337.662
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
101.490.323 868.562.139
Kredilerden Nakit Girişleri
101.490.323 868.562.139
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
630.156.682 -701.899.603
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
630.156.682 -701.899.603
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
478.454.731 228.650.421
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
233.379.000 154.770.695
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
233.379.000 154.770.695
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
440.060.893 285.290.198
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
673.439.893 440.060.893


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
673.439.893 440.060.893
Finansal Yatırımlar
43.728.201
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
43.728.201
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
43.728.201
Ticari Alacaklar
306.991.200 111.117.602
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15.672.867 1.156.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
291.318.333 109.960.967
Diğer Alacaklar
19.322.611 18.658.799
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10.622.591 9.525.323
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.700.020 9.133.476
Stoklar
4.738.896 4.277.651
Peşin Ödenmiş Giderler
34.385.705 6.837.796
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
34.385.705 6.837.796
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19.531.206 6.961.647
Diğer Dönen Varlıklar
18.248.150 21.041.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18.248.150 21.041.309
ARA TOPLAM
1.120.385.862 608.955.697
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.120.385.862 608.955.697
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
141.164.566 1.537.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
141.164.566 1.537.422
Stoklar
37.082.346 29.773.907
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
80.529.041 77.159.566
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.275.589.578 1.217.393.088
Maddi Duran Varlıklar
2.583.638.103 1.419.316.398
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
40.002 69.039
Lisanslar
40.002 69.039
Peşin Ödenmiş Giderler
54.042.926 34.254.518
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12.295.135
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.184.381.697 2.779.503.938
TOPLAM VARLIKLAR
5.304.767.559 3.388.459.635
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
388.987.924 287.497.601
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
388.987.924 287.497.601
Banka Kredileri
388.987.924 287.497.601
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
557.752.805 679.356.463
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
557.752.805 679.356.463
Banka Kredileri
518.703.193 651.842.468
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
39.049.612 27.513.995
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
148.664.193 59.740.762
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21.012.753 7.673.632
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
127.651.440 52.067.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.298.826 2.674.875
Diğer Borçlar
72.486.229 34.922.579
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9.628.479 15.742.321
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
62.857.750 19.180.258
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
424.928 758.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
424.928 758.727
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
6.795.109 59.310
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.591.327 1.129.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.591.327 1.129.092
ARA TOPLAM
1.184.001.341 1.066.139.409
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.184.001.341 1.066.139.409
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.841.809.874 964.255.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.841.809.874 964.255.862
Banka Kredileri
1.731.014.738
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
110.545.687
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
249.449
Diğer Borçlar
9.561.167 15.388.557
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.718.116
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.561.167 13.670.441
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
120.292 58.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
120.292 58.212
Uzun Vadeli Karşılıklar
182.907.547 31.669.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.931.960 7.525.130
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
172.975.587 24.143.979
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
105.871.140 144.495.239
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.140.270.020 1.155.866.979
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.324.271.361 2.222.006.388
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.430.060.351 934.348.604
Ödenmiş Sermaye
250.000.000 250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
40.859 40.859
Geri Alınmış Paylar (-)
3.607.654 -5.964.030
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
1.634.614 -1.201.938
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
945.503 614.260
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
10.415.068 -2.391.837
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
981.212.280 790.144.039
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
806.442.531 764.349.787
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
174.769.749 26.145.646
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-351.394
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.251.855 54.448.131
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-54.195.774 -93.661.923
Net Dönem Karı veya Zararı
222.148.292 -57.678.957
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
550.435.847 232.104.643
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.980.496.198 1.166.453.247
TOPLAM KAYNAKLAR
5.304.767.559 3.388.459.635


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
119.350.000 40.859 -2.177.230 -1.056.806 349.715.506 1.482.574 50.691.938 -68.469.903 -21.593.416 427.983.522 174.027.495 602.011.017
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-155.999.578 -155.999.578
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-21.593.416 21.593.416 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
380.336.995 -5.442.807 -57.678.957 320.696.867 -17.613.476 303.083.391
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
384.649.999 384.649.999 384.649.999
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.337.662 -1.337.662 -1.337.662
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
34.297.286 0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
3.786.800 -3.786.800 -3.786.800 -3.786.800
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
741.887 741.887 741.887
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-99.202.359 -127.627 2.631 -16.388.154 127.203 -30.607 5.631.003 -75.690.624 75.690.624 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-154.797.640 -3.786.800 -1.201.938 42.533.800 -1.961.171 37.090.993 37.090.993
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 40.859 -5.964.030 -1.201.938 614.260 -2.391.837 764.349.787 26.145.646 -351.394 54.448.131 -93.661.923 -57.678.957 934.348.604 232.104.643 1.166.453.247
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 40.859 -5.964.030 -1.201.938 614.260 -2.391.837 764.349.787 26.145.646 -351.394 54.448.131 -93.661.923 -57.678.957 934.348.604 232.104.643 1.166.453.247
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
39.466.149 57.678.957 97.145.106 318.331.204 415.476.310
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.571.684 2.836.552 331.243 12.806.905 42.092.744 148.624.103 351.394 -40.196.276 222.148.292 398.566.641 398.566.641
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 40.859 3.607.654 1.634.614 945.503 10.415.068 806.442.531 174.769.749 0 14.251.855 -54.195.774 222.148.292 1.430.060.351 550.435.847 1.980.496.198


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
350.822.603 -75.292.433
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
54.927.413 380.644.911
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
42.092.744 497.600.149
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.923.078 -2.507.204
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.911.591 -114.448.034
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.911.591 -114.448.034
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
351.394
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
351.394
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
351.394
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
55.278.807 380.644.911
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
406.101.410 305.352.478
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
128.674.312 -17.613.476
Ana Ortaklık Payları
277.427.098 322.965.954http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121780


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.