KAP ***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 - 18:16
KAP ***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
344.353.381 226.445.995
Satışların Maliyeti
-235.679.014 -163.743.416
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
108.674.367 62.702.579
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
108.674.367 1.541.456 199.820
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5.427.302 -527.246
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-267.262 -1.120.690
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
569.138 -2.542.679
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.305.700 -15.868.541
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.305.700 -15.868.541
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-8.393.314 -7.533.874
Ana Ortaklık Payları
29.699.014 -8.334.667
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.572.400 12.374.463
Dönem Karı (Zararı)
29.699.014 -15.868.541
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.973.244 55.491.843
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.682.998 17.821.855
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
46.469.983 2.324.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.214.539
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
110.036
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
465.945
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
1.111.642
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-645.697
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
31.105.451
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
527.246
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
527.246
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-58.179.737 3.663.369
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-199.820
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-199.820
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-216.778
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.099.858 -20.087.342
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-90.356.166 -9.761.673
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.789.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.971.844
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.589.521 3.399.241
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.398.859
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
382
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.273.295 2.351.499
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.676.962
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.834.159 -19.786.581
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-25.029.432
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.242.851
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.002.629
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.406.213 7.048.066
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.662.628
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.385.438
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-7.380.198
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.332.162 3.367.971
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.367.971
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.572.400 19.535.960
Alınan Temettüler
0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.856.463
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.305.034
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
301.117.192 -12.325.574
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-2.982.153 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
304.616.041 297.085
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
297.085
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.622.659
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.622.659
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
-516.696
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-338.848.832 -29.996.792
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-97.811.230
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
225.234.225 -29.993.018
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-466.271.827 -3.774
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.159.240 -29.947.903
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.159.240 -29.947.903
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
440.060.893 285.290.198
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
414.901.653 255.342.295


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
414.901.654 440.060.893
Finansal Yatırımlar
2.982.153 0
Ticari Alacaklar
142.886.839 111.117.602
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
632.068 1.156.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
142.254.771 109.960.967
Diğer Alacaklar
14.155.951 18.658.799
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6.350.697 9.525.323
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.805.254 9.133.476
Stoklar
9.684.362 4.277.651
Peşin Ödenmiş Giderler
7.724.727 6.837.796
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.724.727 6.837.796
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
169.156 6.961.647
Diğer Dönen Varlıklar
20.297.651 21.041.309
ARA TOPLAM
612.802.493 608.955.697
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
612.802.493 608.955.697
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
110.566 1.537.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
110.566 1.537.422
Stoklar
22.093.901 29.773.907
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
72.092.480 77.159.566
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.253.845.980 1.217.393.088
Maddi Duran Varlıklar
1.552.437.004 1.419.316.398
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
336.710 69.039
Peşin Ödenmiş Giderler
23.395.401 34.254.518
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.485.018 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.925.797.060 2.779.503.938
TOPLAM VARLIKLAR
3.538.599.553 3.388.459.635
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
189.686.371 287.497.601
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
657.102.732 679.356.463
Ticari Borçlar
63.376.549 59.740.762
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7.186.453 7.673.632
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
56.190.096 52.067.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.775.752 2.674.875
Diğer Borçlar
49.265.174 34.922.579
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25.676.447 15.742.321
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
23.588.727 19.180.258
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
242.031 758.727
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
197.922 59.310
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.763.318 1.129.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.763.318 1.129.092
ARA TOPLAM
965.409.849 1.066.139.409
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.563.442 13.670.441
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
121.831 58.212
Uzun Vadeli Karşılıklar
51.883.348 31.669.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.275.698 7.525.130
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
43.607.650 24.143.979
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
64.513.681 144.495.239
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.352.616.491 1.155.866.979
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.318.026.340 2.222.006.388
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.228.966.527 934.348.604
Ödenmiş Sermaye
250.000.000 250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
207.028 655.119
Geri Alınmış Paylar (-)
-5.964.030 -5.964.030
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-1.201.938
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
4.200.671 -2.391.837
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
218.269.200 790.144.039
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
126.172.359 764.349.787
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
90.895.502 26.145.646
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
1.201.339 -351.394
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.367.636.674
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.367.636.674
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.367.636.674
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.451.616 54.448.131
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.644.533.646 -93.661.923
Net Dönem Karı veya Zararı
29.699.014 -57.678.957
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-8.393.314 232.104.643
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.220.573.213 1.166.453.247
TOPLAM KAYNAKLAR
3.538.599.553 3.388.459.635


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
119.350.000 40.859 0 0 0 -2.177.230 0 0 -780.673 0 0 0 0 0 0 0 385.441.812 0 0 0 0 1.496.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.347.986 0 0 0 -98.670.106 -20.702.370 0 437.347.070 145.554.895 582.901.965
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-20.702.370 20.702.370 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-264.691 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-22.264.124 17.572 83.523 -22.163.029 -22.163.029
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-216.778 -216.778 -216.778
Dönem Sonu Bakiyeler
119.350.000 40.859 0 0 0 -2.177.230 0 0 -780.673 0 0 0 0 0 0 0 363.177.688 0 0 0 0 1.249.673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.347.986 0 0 0 -119.505.731 -8.334.667 0 406.367.905 160.184.050 566.551.955
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 0 0 0 0 -5.964.030 0 614.260 -2.391.837 0 0 0 0 0 0 0 764.349.787 0 0 0 0 25.794.252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.448.131 0 0 0 -93.661.923 -57.678.957 0 935.509.683 0 935.509.683
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
57.678.957 57.678.957 -8.393.314 49.285.643
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-407.232 6.592.508 -638.177.428 66.302.589 2.367.636.674 -44.996.514 -1.550.871.723 29.699.014 235.777.887 235.777.887
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 0 0 0 0 -5.964.030 0 207.028 4.200.671 0 0 0 0 0 0 0 126.172.359 0 0 0 0 92.096.841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.367.636.674 0 9.451.617 0 0 0 -1.644.533.646 29.699.014 0 1.228.966.527 -8.393.314 1.220.573.213


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
21.305.700 -15.868.541
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-632.326.103 -264.691
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-638.177.428 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
6.340.658 -346.472
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-489.333 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.362.848.748 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
2.362.848.748 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.730.522.645 -264.691
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.751.828.345 -16.133.232
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -7.533.874
Ana Ortaklık Payları
1.751.828.345 -8.599.358http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027916


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.419 Değişim: 1,18% Hacim : 31.822 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.397 13.05.2022 Yüksek 2.427
Açılış: 2.416
15,4775 Değişim: 0,61%
Düşük 15,3668 13.05.2022 Yüksek 15,5144
Açılış: 15,384
16,1134 Değişim: 0,67%
Düşük 15,9645 13.05.2022 Yüksek 16,1945
Açılış: 16,0058
901,99 Değişim: 0,27%
Düşük 895,04 13.05.2022 Yüksek 910,09
Açılış: 899,59
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.