KAP ***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.06.2021 - 19:25
KAP ***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 06.05.2021
Genel Kurul Tarihi 21.06.2021
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe GEBZE
Adres Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri Geposb İçi Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / KOCAELİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık Divanının teşkili
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2020 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi
4 - 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi
5 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması
6 - 2020 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması, ayrıca yönetim kurulu üyelerine 2021 yılı için verilecek ücretlerin belirlenmesi
7 - Şirket ana sözleşmemizin 6 .maddesinin tadili hususunun ortakların onayına sunulması
8 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, yönetim kurulu tarafından 2021 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
10 - Şirket'in 2020 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda 2020 yılı içerisinde şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin karar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulunun 10.12.2020 Tarih ve 2020/75 sayılı kararı gererğince şirket aleyhine verilen İdari Para cezaları nedeni ile Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceğinin ortakların onayına sunulması
13 - Şirketimizin TTK 395 ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi
14 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makine Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 'nin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 21.06.2021 tarihinde saat 13:00 ‘da şirketin merkez adresi olan Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze/KOCAELİ adresinde Kocaeli Valiliği, Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü'nün 14.06.2021 tarih ve 64716409 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sultan Kurbanoğlu gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12/05/2021 tarih ve 79-80 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesinde (www.rtalabs.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilerek süresi içerisinde yapılmıştır.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 41.000.0000.-TL'lık sermayesini temsil eden 41.000.000 paydan, itibari değeri 163.552,- TL olan 163.552 adet payın asaleten, itibari değeri 54.534 TL olan 54.534 payın Elektronik ortamda vekaleten, itibari değeri 10.660.001,743 TL olan 10.660.001,743 adet payın vekaleten olmak üzere toplam itibari değeri 10.878.087,743 TL olan 10.878.087,743 adet payın mevcut olduğu ve böylece gerek T.T.K. ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Engin SARIKAYA'nın toplantı da hazır bulunduğu tespit edilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayşe TERZİ tarafından gündemi görüşmek üzere toplantı açılarak ekteki kararlar alınmıştır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 HAZIRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makine Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 'nin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 21.06.2021 tarihinde saat 13:00 ‘da şirketin merkez adresi olan Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze/KOCAELİ adresinde Kocaeli Valiliği, Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü'nün 14.06.2021 tarih ve 64716409 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sultan Kurbanoğlu gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12/05/2021 tarih ve 79-80 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesinde (www.rtalabs.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilerek süresi içerisinde yapılmıştır.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 41.000.0000.-TL'lık sermayesini temsil eden 41.000.000 paydan, itibari değeri 163.552,- TL olan 163.552 adet payın asaleten, itibari değeri 54.534 TL olan 54.534 payın Elektronik ortamda vekaleten, itibari değeri 10.660.001,743 TL olan 10.660.001,743 adet payın vekaleten olmak üzere toplam itibari değeri 10.878.087,743 TL olan 10.878.087,743 adet payın mevcut olduğu ve böylece gerek T.T.K. ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Engin SARIKAYA'nın toplantı da hazır bulunduğu tespit edilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayşe TERZİ tarafından gündemi görüşmek üzere toplantı açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943462


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.957 Değişim: -0,28% Hacim : 21.021 Mio.TL Son veri saati : 11:15
Düşük 7.943 08.12.2023 Yüksek 7.989
Açılış: 7.989
28,9815 Değişim: 0,22%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 28,9857
Açılış: 28,918
31,2611 Değişim: -0,01%
Düşük 31,1769 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.891,20 Değişim: 0,24%
Düşük 1.882,74 08.12.2023 Yüksek 1.893,94
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.