;

KAP ***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.04.2022 - 21:13
KAP ***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.100.000 10.280.923 70.981 8.109.894 -62.217 -98.740 1.399.707 26.405.028 4.422.850 86.628.426 66.330 86.694.756
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
270.478 4.152.372 -4.422.850 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.199.414 10.170 24.650 60.933.241 60.933.241 17.464.890 78.398.131
Dönem Karı (Zararı)
60.933.241 60.933.241 17.464.890 78.398.131
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.199.414 10.170 24.650 1.234.234 1.234.234
Sermaye Arttırımı
4.900.000 -11.760.000 6.860.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
1.479.077 1.479.077 1.479.077
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
41.000.000 0 6.930.981 9.309.308 -52.047 -74.090 1.670.185 30.557.400 60.933.241 150.274.978 17.531.220 167.806.198
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
41.000.000 6.930.981 9.309.308 -52.047 -74.090 1.670.185 30.557.400 60.933.241 150.274.978 17.531.220 167.806.198
Transferler
780.453 60.152.788 -60.933.241
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
114.473.668 114.473.668 12.826.969 127.300.637
Dönem Karı (Zararı)
114.473.668 114.473.668 12.826.969 127.300.637
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15.368 -6.053 9.315 9.315
Sermaye Arttırımı
1.970.214 45.945.414 47.915.628 202.500 48.118.128
Dönem Sonu Bakiyeler
42.970.214 52.876.395 9.309.308 -36.679 -80.143 2.450.638 90.710.188 114.473.668 312.673.589 30.560.689 343.234.278


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
68.783.440 9.370.436
Dönem Karı (Zararı)
127.300.637 78.398.129
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-59.278.673 -46.247.460
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.413.931 2.028.468
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-20.372.289 -26.180.284
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -656.391 -2.134.003
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -19.715.898 -24.046.281
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-424.488 747.370
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 150.837 121.024
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
403.206
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 -575.325 223.140
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.401.876 4.226.797
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -4.193.641 -846.773
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 4.697.448 2.210.083
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
27 9.763.245 3.325.591
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
27 -4.865.176 -462.104
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -5.197.754
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-5.197.754
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-68.356.763 -31.462.919
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -68.356.763 -31.462.919
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 20.059.060 9.590.862
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.280.373 -14.764.131
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -4.945.967 -916.796
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -24.306.374 -64.158.269
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.438.298 -12.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.868.076 -64.146.240
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -46.494.859 1.918.940
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-33.029.953 7.428.164
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.464.906 -5.509.224
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 14.819.991 9.028.403
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 700.411 -8.406.139
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 67.952.313 18.766.208
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
67.952.313 18.766.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 492.199 288.006
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -9.545.919 10.987.973
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.007.626 9.328.688
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-538.293 1.659.285
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 13.608.578 17.678.241
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
49.302
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
80.302.337 17.386.538
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -11.518.897 -8.016.102
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.600.696 -16.276.833
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
6 0 -685.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.233.701 378.474
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 2.233.701 378.474
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.806.038 -16.794.080
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -21.712.940 -16.257.874
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -93.098 -536.206
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 17.059.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -6.281.500 -23.000
Alınan Faiz
29 4.193.641 846.773
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
75.892.138 11.991.797
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.915.628 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 47.915.628
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
1.479.077
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.049.704 12.968.897
Kredilerden Nakit Girişleri
9 33.049.704 12.968.897
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -578.246 -270.744
Ödenen Faiz
29 -4.697.448 -2.210.083
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
202.500 24.650
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
140.074.882 5.085.400
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
140.074.882 5.085.400
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 17.464.181 12.378.781
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 157.539.063 17.464.181


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 157.539.063 17.464.181
Finansal Yatırımlar
6 5.862.763 916.796
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.862.763 916.796
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 5.862.763 916.796
Ticari Alacaklar
103.661.259 73.833.318
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 14.764.856 12.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 88.896.403 73.821.289
Diğer Alacaklar
38.642.390 3.044.885
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 35.151.059 2.121.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.491.331 923.779
Stoklar
11 22.878.541 17.982.634
Peşin Ödenmiş Giderler
7.467.299 7.355.463
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 7.467.299 7.355.463
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 15.246.606 8.016.102
Diğer Dönen Varlıklar
12 11.088.985 7.361.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 11.088.985 7.361.845
ARA TOPLAM
362.386.906 135.975.224
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
15 7.000.000 7.000.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
369.386.906 142.975.224
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
685.000 685.000
Diğer Finansal Yatırımlar
6 685.000 685.000
Diğer Alacaklar
6.254 46.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 6.254 46.053
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 128.031.547 59.680.837
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 6.222.000 17.000.000
Maddi Duran Varlıklar
18 46.259.333 30.442.659
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 494.869 956.661
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 563.731 760.207
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 563.731 760.207
Peşin Ödenmiş Giderler
14 754.175 1.566.422
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 754.175 1.566.422
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 0 2.411.876
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
183.016.909 113.549.715
TOPLAM VARLIKLAR
552.403.815 256.524.939
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 54.724.189 21.511.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
54.724.189 21.511.446
Banka Kredileri
9 54.724.189 21.511.446
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 652.680 810.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
652.680 810.522
Banka Kredileri
9 652.680 810.522
Ticari Borçlar
101.272.108 23.556.550
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 101.272.108 23.556.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 865.518 373.319
Diğer Borçlar
1.484.185 6.293.416
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 4.592.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.484.185 1.701.416
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlül Kalanlar)
14 31.335.234 17.726.656
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14.321.975 11.518.897
Kısa Vadeli Karşılıklar
224.220 723.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 139.516 63.628
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 84.704 660.029
ARA TOPLAM
204.880.109 82.514.463
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
204.880.109 82.514.463
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 580.648 1.164.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 580.648 1.164.091
Banka Kredileri
9 580.648 1.164.091
Diğer Borçlar
0 4.736.688
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 4.736.688
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 378.448 303.499
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 378.448 303.499
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
3.330.332
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.289.428 6.204.278
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
209.169.537 88.718.741
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
312.673.589 150.274.978
Ödenmiş Sermaye
23 42.970.214 41.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 52.876.395 6.930.981
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.192.486 9.183.171
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.272.629 9.257.261
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23,2 -36.679 -52.047
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23,3 9.309.308 9.309.308
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
4 -80.143 -74.090
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 2.450.638 1.670.185
Yasal Yedekler
23 2.450.638 1.670.185
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24 90.710.188 30.557.400
Net Dönem Karı veya Zararı
114.473.668 60.933.241
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24 30.560.689 17.531.220
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
343.234.278 167.806.198
TOPLAM KAYNAKLAR
552.403.815 256.524.939


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 384.341.641 230.441.888
Satışların Maliyeti
24 -228.211.294 -119.539.151
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
156.130.347 110.902.737
BRÜT KAR (ZARAR)
156.130.347 110.902.737
Genel Yönetim Giderleri
26 -23.915.324 -11.247.194
Pazarlama Giderleri
26 -20.093.706 -20.388.421
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -16.595.531 -5.258.354
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 37.085.312 16.351.569
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -39.951.316 -41.037.115
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
92.659.782 49.323.222
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 14.634.639 11.843.541
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -848.390 -3.363.054
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 46.856.763 31.462.919
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
153.302.794 89.266.628
Finansman Gelirleri
29 5.620.251 3.766.957
Finansman Giderleri
29 -11.563.348 -5.044.594
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
147.359.697 87.988.991
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-20.059.060 -9.590.862
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -14.321.975 -11.518.897
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -5.737.085 1.928.035
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
127.300.637 78.398.129
DÖNEM KARI (ZARARI)
127.300.637 78.398.129
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24 12.826.969 17.464.890
Ana Ortaklık Payları
114.473.668 60.933.239
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23,6 2,66400000 1,48600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.315 1.234.234
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 0 1.332.682
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.3.2 19.210 12.712
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-6.053 24.650
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4 -6.053 24.650
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.842 -135.810
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -3.842 -135.810
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.315 1.234.234
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
127.309.952 79.632.363
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24 12.826.969 17.464.890
Ana Ortaklık Payları
114.482.983 62.167.473http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015253


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.451 Değişim: 1,35% Hacim : 39.179 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.421 26.05.2022 Yüksek 2.456
Açılış: 2.423
16,3543 Değişim: 0,03%
Düşük 16,3130 27.05.2022 Yüksek 16,3740
Açılış: 16,3488
17,5481 Değişim: -0,07%
Düşük 17,5297 27.05.2022 Yüksek 17,5708
Açılış: 17,5596
973,83 Değişim: 0,13%
Düşük 971,08 27.05.2022 Yüksek 974,63
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.