KAP ***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2020 - 18:25
KAP ***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.600.000 51.533 8.075.829 1.399.707 24.184.148 601.211 57.912.428 -850.489 57.061.939
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
34.065 -8.685 1.598.095 1.623.475 1.623.475
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
23.600.000 51.533 8.109.894 1.399.707 24.175.463 2.199.306 59.535.903 -850.489 58.685.414
Transferler
2.199.306 -2.199.306
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.398 -31.076 5.099.238 5.052.764 150.904 5.203.668
Dönem Karı (Zararı)
5.099.238 5.099.238 150.904 5.250.142
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.398 -31.076 -46.474 -46.474
Sermaye Arttırımı
12.500.000 70.981 12.570.981 12.570.981
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-30.531 30.259 -272 699.585 699.313
Dönem Sonu Bakiyeler
36.100.000 70.981 5.604 8.109.894 -31.076 1.399.707 26.405.028 5.099.238 77.159.376 77.159.376
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.100.000 10.280.923 70.981 -62.217 8.109.894 -98.740 1.399.707 26.405.028 4.422.850 86.628.426 66.330 86.694.756
Transferler
270.478 4.152.372 -4.422.850
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-40.252 3.403 49.552.033 49.515.184 9.172.385 58.687.569
Dönem Karı (Zararı)
49.552.033 49.552.033 9.172.385 58.724.418
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-36.849 -36.849
Sermaye Arttırımı
4.900.000 -11.760.000 6.860.000
Sermaye Avansı
1.479.077 1.479.077 1.479.077
Dönem Sonu Bakiyeler
41.000.000 0 6.930.981 -102.469 8.109.894 -95.337 1.670.185 30.557.400 49.552.033 137.622.687 9.238.715 146.861.402


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.886.182 6.738.544
Dönem Karı (Zararı)
58.724.418 5.250.142
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-16.754.783 -3.518.531
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.357.858 1.257.001
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
33.179 -254.789
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 33.179 -254.789
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
263.930 299.322
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
27 707.018 481.268
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
27 -443.088 -181.946
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-25.802.235 -2.265.628
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -25.802.235 -2.265.628
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 7.392.485 -1.070.532
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
28 -1.483.905
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-46.238.333 5.006.933
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -1.372.077 51.376
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -23.731.796 713.300
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.379.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.731.796 -666.192
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.654.051 1.531.406
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.601.948 847.973
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.255.999 683.433
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -46.214.931 183.927
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -9.580.070 607.056
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 22.164.435 -3.911.913
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-356.792
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
22.164.435 -3.555.121
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 141.190 -223.462
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.452.344 3.054.952
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.415.628 3.086.797
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
36.716 -31.845
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 11.556.623 -40.811
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 3.041.102
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.268.698 6.738.544
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.617.484 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.394.383 -24.045.194
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
6 -685.000 -19.172.819
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
331.564 122.872
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 331.564 106.118
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 16.754
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.040.947 -4.995.247
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -8.627.460 -4.913.093
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -413.487 -82.154
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.834.271 12.007.321
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 12.570.981
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 12.570.981
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
1.479.077
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.338.188
Kredilerden Nakit Girişleri
9 7.338.188
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -548.262
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -548.262
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -72.024
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23.3.1 89.030 -15.398
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.446.294 -5.299.329
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.446.294 -5.299.329
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 12.378.781 6.140.988
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.932.487 841.659


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.932.487 12.378.781
Finansal Yatırımlar
6 1.372.077 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.372.077 0
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 1.372.077 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
30.103.720 6.756.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 30.103.720 6.756.181
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8.021.664 9.559.805
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.947.322 9.549.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 4.074.342 10.535
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
11 49.179.687 2.964.756
Peşin Ödenmiş Giderler
8.985.028 93.211
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 8.985.028 93.211
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 4.617.484 51.120
Diğer Dönen Varlıklar
12 7.963.980 2.756.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 7.963.980 2.756.717
ARA TOPLAM
113.176.127 34.560.571
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
15 7.000.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
120.176.127 34.560.571
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 685.000 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
685.000 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
685.000
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
0 322.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 322.761
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
40.130 4.081
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 40.130 4.081
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Diğer Sözleşme Varlıkları
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 53.998.906 28.193.268
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 11.779.246 18.779.246
Maddi Duran Varlıklar
18 21.967.054 14.781.455
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 198.445 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 708.832 476.758
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 708.832 476.758
Peşin Ödenmiş Giderler
1.110.788 422.535
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.110.788 422.535
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 1.389.620 619.649
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
91.878.021 63.599.753
TOPLAM VARLIKLAR
212.054.148 98.160.324
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 12.747.993 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.747.993
Banka Kredileri
12.747.993
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 4.273.265 6.108.848
Ticari Borçlar
23.186.098 1.464.751
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 23.186.098 1.464.751
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 226.503 85.313
Diğer Borçlar
78.847 42.131
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 78.847 42.131
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 11.605.038 48.415
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 8.152.393 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
148.044 59.014
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 63.340 25.331
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 84.704 33.683
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
60.418.181 7.808.472
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.418.181 7.808.472
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 41.959 3.423.612
Diğer Borçlar
4.415.628 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 4.415.628
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
316.978 233.484
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 316.978 233.484
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.774.565 3.657.096
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
65.192.746 11.465.568
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
137.622.687 86.628.426
Ödenmiş Sermaye
23.1 41.000.000 36.100.000
Sermaye Avansı
23.7 10.280.923
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.2 6.930.981 70.981
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.912.088 7.948.937
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.007.425 8.047.677
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.3.2 -102.469 -62.217
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.3.1 8.109.894 8.109.894
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
4 -95.337 -98.740
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.4 1.670.185 1.399.707
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.5 30.557.400 26.405.028
Net Dönem Karı veya Zararı
31 49.552.033 4.422.850
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.6 9.238.715 66.330
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
146.861.402 86.694.756
TOPLAM KAYNAKLAR
212.054.148 98.160.324


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24.1 123.172.811 12.604.960 45.872.922 3.506.513
Satışların Maliyeti
24.2 -61.099.779 -9.254.239 -23.413.534 -2.594.800
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
62.073.032 3.350.721 22.459.388 911.713
BRÜT KAR (ZARAR)
62.073.032 3.350.721 22.459.388 911.713
Genel Yönetim Giderleri
26.1 -5.861.923 -2.731.042 -2.327.505 -1.156.059
Pazarlama Giderleri
26.2 -13.907.307 -1.484.203 -6.539.551 -286.772
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26.3 -3.453.118 -3.095.073 -1.207.572 -1.220.289
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27.1 6.652.502 4.734.971 4.365.332 229.652
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27.2 -5.930.595 -2.205.243 -4.290.332 -100.226
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.572.591 -1.429.869 12.459.760 -1.621.981
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28.1 4.910.132 5.074.462 2.244.422 363.844
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28.2 -2.521.383 -1.891.347 -1.563.700 -17.858
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 25.802.235 2.265.628 6.221.996 622.354
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
67.763.575 4.018.874 19.362.478 -653.641
Finansman Gelirleri
29.1 1.282.811 272.849 657.163 -42.608
Finansman Giderleri
29.2 -2.929.483 -108.263 -1.051.552 -48.362
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
66.116.903 4.183.460 18.968.089 -744.611
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.392.485 1.066.682 -3.204.237 357.147
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -8.152.393 0 -3.542.871
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 759.908 1.066.682 338.634 357.147
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
58.724.418 5.250.142 15.763.852 -387.464
DÖNEM KARI (ZARARI)
58.724.418 5.250.142 15.763.852 -387.464
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.6 9.172.385 150.904 1.659.680
Ana Ortaklık Payları
49.552.033 5.099.238 14.104.172 -387.464
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-36.849 -46.474 -52.122 32.232
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.3.2 -50.315 -19.248 -65.152 40.290
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
3.403 -31.076 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4 3.403 -31.076
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.063 3.850 13.030 -8.058
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 10.063 3.850 13.030 -8.058
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-36.849 -46.474 -52.122 32.232
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
58.687.569 5.203.668 15.711.730 -355.232
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.6 9.172.385 150.895 1.659.680
Ana Ortaklık Payları
49.515.184 5.052.773 14.052.050 -355.232http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886833


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.