KAP ***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 - 20:34
KAP ***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.600.000 51.533 8.109.894 1.399.707 24.175.463 2.199.306 59.535.903 -850.489 58.685.414
Transferler
2.199.306 -2.199.306
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.131 1.774.441 1.780.572 150.904 1.931.476
Dönem Karı (Zararı)
1.774.441 1.774.441 150.904 1.925.345
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.131 6.131 6.131
Dönem Sonu Bakiyeler
23.600.000 57.664 8.109.894 1.399.707 26.374.769 1.774.441 61.316.475 -699.585 60.616.890
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Ba -98.740 1.399.707 26.405.028 4.422.850 86.628.426 66.330 86.694.756
Transferler
4.422.850 -4.422.850
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38.831 3.403 8.972.615 9.014.849 1.808.856 10.823.705
Dönem Karı (Zararı)
8.972.615 8.972.615 1.808.856 10.781.471
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38.831 3.403 42.234 42.234
Sermaye Arttırımı
4.900.000 -11.760.000 6.860.000
Sermaye Avansı
1.479.077 1.479.077 1.479.077
Dönem Sonu Bakiyeler
41.000.000 0 6.930.981 -23.386 8.109.894 -95.337 1.399.707 30.827.878 8.972.615 97.122.352 1.875.186 98.997.538


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.804.840 -1.856.523
Dönem Karı (Zararı)
10.781.471 1.925.345
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.704.240 -603.455
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
389.882 413.122
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
32.639 -18.603
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 32.639 -18.603
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-122.620 -357.757
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 191.714 501.210
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25 -314.334 -858.967
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-3.884.162
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -3.884.162
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 880.021 -640.217
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.752.166 -3.178.413
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -9.543.994 51.291
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -2.535.572 -841.409
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.291.425 -3.008.418
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -894.518 2.140.289
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -2.657.439 -1.247.568
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 945.984 -507.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 48.817 277.933
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.560.188 -12.203
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 10.537.275 -30.612
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.829.397 -1.856.523
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-24.557 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-786.387 -632.627
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
333.397
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 333.397
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.119.784 -632.627
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -1.042.998 -563.373
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -76.786 -69.254
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.659.344 -91.112
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
21 1.479.077
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
151.707
Kredilerden Nakit Girişleri
9 151.707
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -97.243
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -97.243
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
21.3.1 28.560 6.131
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.677.797 -2.580.262
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.677.797 -2.580.262
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 12.378.781 6.140.988
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 23.056.578 3.560.726


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 23.056.578 12.378.781
Finansal Yatırımlar
9.543.994
Diğer Finansal Yatırımlar
6 9.543.994
Ticari Alacaklar
9.422.800 6.756.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 9.422.800 6.756.181
Diğer Alacaklar
8.178.355 9.559.805
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.012.610 9.549.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 4.165.745 10.535
Stoklar
11 3.859.274 2.964.756
Peşin Ödenmiş Giderler
2.706.671 93.211
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 2.706.671 93.211
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 24.557 51.120
Diğer Dönen Varlıklar
2.873.305 2.756.717
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 2.873.305 2.756.717
ARA TOPLAM
59.665.534 34.560.571
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
59.665.534 34.560.571
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
322.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 322.761
Diğer Alacaklar
4.081 4.081
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 4.081 4.081
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 32.080.833 28.193.268
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 18.779.246 18.779.246
Maddi Duran Varlıklar
15.157.076 14.781.455
Diğer Maddi Duran Varlıklar
16 15.157.076 14.781.455
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
497.642 476.758
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 497.642 476.758
Peşin Ödenmiş Giderler
466.514 422.535
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 466.514 422.535
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 658.840 619.649
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
67.644.232 63.599.753
TOPLAM VARLIKLAR
127.309.766 98.160.324
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.671.088
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.671.088
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 5.671.088
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.013.079 6.108.848
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.013.079 6.108.848
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 4.013.079 6.108.848
Ticari Borçlar
2.096.401 1.464.751
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 Diğer Borçlar
186.691 42.131
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 186.691 42.131
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.585.690 48.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 10.585.690 48.415
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 928.920
Kısa Vadeli Karşılıklar
63.017 59.014
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 29.334 25.331
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 33.683 33.683
ARA TOPLAM
23.679.016 7.808.472
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.679.016 7.808.472
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.423.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.423.612
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 3.423.612
Diğer Borçlar
4.415.628
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 4.415.628
Uzun Vadeli Karşılıklar
217.584 233.484
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 217.584 233.484
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.633.212 3.657.096
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
28.312.228 11.465.568
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
97.122.352 86.628.426
Ödenmiş Sermaye
21.1 41.000.000 36.100.000
Sermaye Avansı
21.7 10.280.923
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21.2 6.930.981 70.981
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.991.171 7.948.937
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.086.508 8.047.677
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.3.2 -23.386 -62.217
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.3.1 8.109.894 8.109.894
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
4 -95.337 -98.740
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.399.707 1.399.707
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
21.4 1.399.707 1.399.707
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.5 30.827.878 26.405.028
Net Dönem Karı veya Zararı
8.972.615 4.422.850
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.6 1.875.186 66.330
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
98.997.538 86.694.756
TOPLAM KAYNAKLAR
127.309.766 98.160.324


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22.01 22.856.187 5.582.557
Satışların Maliyeti
22.02 -13.838.667 -3.746.511
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.017.520 1.836.046
BRÜT KAR (ZARAR)
9.017.520 1.836.046
Genel Yönetim Giderleri
24.01 -1.022.190 -874.159
Pazarlama Giderleri
24.03 -773.681 -683.711
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24.03 -666.139 -732.349
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.01 1.285.833 3.720.390
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25.02 -522.953 -2.971.790
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.318.390 294.427
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26.01 1.202.823 2.259.969
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26.02 -150.431 -1.227.294
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 3.884.162
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.254.944 1.327.102
Finansman Gelirleri
27.01 55.460 156.131
Finansman Giderleri
27.02 -648.912 -199.638
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.661.492 1.283.595
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-880.021 641.750
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -928.920 -28.635
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 48.899 670.385
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.781.471 1.925.345
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.781.471 1.925.345
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.06 1.808.856 150.904
Ana Ortaklık Payları
8.972.615 1.774.441
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
42.234 6.131
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.3.2 48.539 7.664
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
3.403
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4 3.403
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.708 -1.533
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -9.708 -1.533
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.234 6.131
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.823.705 1.931.476
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.6 1.808.856 150.895
Ana Ortaklık Payları
9.014.849 1.780.581http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848343


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: -5,02% Hacim : 39.336 Mio.TL Son veri saati : 17:46
Düşük 1.910 24.01.2022 Yüksek 2.013
Açılış: 2.005
13,5232 Değişim: 0,38%
Düşük 13,3398 24.01.2022 Yüksek 13,5910
Açılış: 13,4717
15,3191 Değişim: 0,31%
Düşük 15,1097 24.01.2022 Yüksek 15,3612
Açılış: 15,2716
799,38 Değişim: 0,73%
Düşük 787,96 24.01.2022 Yüksek 801,67
Açılış: 793,59
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.