KAP ***RPY*** RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.04.2019 - 20:05
KAP ***RPY*** RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***RPY*** RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 0 4.714.051 0 -4.223.530 -5.657.390 -166.869 0 -166.869
Transferler
28 0 0 0 -5.657.390 5.657.390 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36 0 -4.714.051 0 0 242.625 -4.471.426 0 -4.471.426
Dönem Karı (Zararı)
40 0 0 0 0 242.625 242.625 0 242.625
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
36 -4.714.051 0 0 0 -4.714.051 0 -4.714.051
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 0 0 0 -9.880.920 242.625 -4.638.295 0 -4.638.295
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 0 0 0 -9.880.920 242.625 -4.638.295 0 -4.638.295
Transferler
28 0 0 0 0 242.625 -242.625 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36 0 0 0 0 0 -979.920 -979.920 0 -979.920
Dönem Karı (Zararı)
40 0 0 0 0 0 -979.920 -979.920 0 -979.920
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 0 0 0 -9.638.295 -979.920 -5.618.215 0 -5.618.215


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-109.331 184.525
Dönem Karı (Zararı)
-979.920 242.625
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 -979.920 242.625
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-13.463 219.738
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 -13.463 10.234
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38 0 209.504
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
884.052 -277.838
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,8 12.977 -2.526
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
14.621 -1.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.644 -883
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6,11 0 3.813
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 -228.969 -32.483
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
448.961 -258.195
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.603.744 267.755
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.154.783 -525.950
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
651.083 11.553
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27 651.083 11.553
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-109.331 184.525
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
10.250 23.884
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13,16 19.320 23.884
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 19.320 23.884
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.070 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -9.070 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.291 -96.611
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
44 -3.291 -96.611
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
44 -3.291 -96.611
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-102.372 111.798
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-102.372 111.798
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 188.160 76.362
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 85.788 188.160


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 85.788 188.160
Diğer Alacaklar
6,8 2.527 15.504
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 14.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.527 883
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38 11.361 12.144
Diğer Dönen Varlıklar
27 22.785 13.523
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22.785 13.523
ARA TOPLAM
122.461 229.331
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
122.461 229.331
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6,8 191 191
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 191 191
Maddi Duran Varlıklar
13 7.636 2.579
Diğer Maddi Duran Varlıklar
7.636 2.579
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 1.603 3.447
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.603 3.447
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.430 6.217
TOPLAM VARLIKLAR
131.891 235.548
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 3.291
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
44 0 3.291
Banka Kredileri
44 0 3.291
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 0 228.969
Diğer Borçlar
6,8 4.998.442 4.156.091
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 4.501.244 2.897.499
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 497.198 1.258.592
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 659.562 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 659.562 0
ARA TOPLAM
5.658.004 4.388.351
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.658.004 4.388.351
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6,8 92.102 485.492
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 92.102 485.492
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
92.102 485.492
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.750.106 4.873.843
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-5.618.215 -4.638.295
Ödenmiş Sermaye
28 5.000.000 5.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 -9.638.295 -9.880.920
Net Dönem Karı veya Zararı
-979.920 242.625
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-5.618.215 -4.638.295
TOPLAM KAYNAKLAR
131.891 235.548


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 0 0
Satışların Maliyeti
29 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
31 -291.346 -327.132
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 711.550 1.388.525
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -830.611 -89.374
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-410.407 972.019
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 11.431 32.336
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-398.976 1.004.355
Finansman Giderleri
35 -580.944 -552.226
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-979.920 452.129
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
38 0 -209.504
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 0 -209.504
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-979.920 242.625
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-979.920 242.625
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-979.920 242.625
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
36 0 -4.714.051
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
36 0 -4.714.051
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 0 1.178.512
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
36 0 -5.892.563
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -4.714.051
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-979.920 -4.471.426
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-979.920 -4.471.426http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751750


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.527 Değişim: 3,81% Hacim : 25.603 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.491 01.03.2021 Yüksek 1.527
Açılış: 1.492
7,2977 Değişim: -1,71%
Düşük 7,2183 01.03.2021 Yüksek 7,4326
Açılış: 7,4249
8,7931 Değişim: -1,97%
Düşük 8,7048 01.03.2021 Yüksek 8,9994
Açılış: 8,9694
403,99 Değişim: -2,02%
Düşük 403,26 01.03.2021 Yüksek 416,86
Açılış: 412,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.