KAP ***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.05.2021 - 00:44
KAP ***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31.12.2019: Yoktur. 88.212.927 60.257.042
Satışların Maliyeti
-73.290.071 -34.388.105
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.922.856 25.868.937
BRÜT KAR (ZARAR)
14.922.856 25.868.937
Genel Yönetim Giderleri
-3.358.859 -10.791.772
Pazarlama Giderleri
26 -7.561.532 -7.965.912
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -381.168 -231.181
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 26.266.247 57.616.881
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -49.194.013 -46.339.637
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-19.306.469 18.157.316
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 56.597 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-19.249.872 18.157.316
Finansman Gelirleri
53.822.447 7.705.906
Finansman Giderleri
-35.511.639 -16.922.480
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-939.064 8.940.742
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.402.085 -5.657.760
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.402.085 -5.657.760
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.463.021 3.282.982
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.463.021 3.282.982
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.463.021 3.282.982
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.104.926 -3.108.494
Dönem Karı (Zararı)
2.463.021 3.282.982
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.594.325 55.175.410
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.248.716 -4.446.440
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
716.209 -5.054.007
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
716.209 -5.054.007
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.444.212 -4.558.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.687.590 -1.256
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.233.780
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.756.622 -6.790.754
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.269.908 59.798.976
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12.222.670 64.744.686
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
3.558.514 -2.484.805
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-21.051.092 -2.460.905
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-3.544.904 9.435.111
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.162.272 -61.566.886
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.976.370 16.277.695
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-30.503.227 521.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
42.479.597 15.755.744
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.185.357 -3.852.309
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.949.504 -4.924.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.764.147 1.071.991
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-27.240.761 -1.927.399
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7.924.712 -121.098.337
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.436.584 51.937.072
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.615.714 7.025.345
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-179.130 44.911.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.976.898 -181.136
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.444.439 767.637
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 767.637
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.444.439 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-16.943.559 -3.895.390
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.922.312 405.281
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-194.564 -1.859.564
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-6.727.748 2.264.845
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.104.926 -3.108.494
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.744.575 -236.639
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.744.575
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.744.575
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -236.639
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -184.639
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -52.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.639.649 -3.345.133
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.639.649 -3.345.133
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.915.643 16.225.097
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.555.292 12.879.964


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 28.555.292 21.915.643
Ticari Alacaklar
369.651.528 363.095.447
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 89.154.545 58.651.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 280.496.983 304.444.129
Diğer Alacaklar
23.832.992 33.234.839
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 0 13.949.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 23.832.992 19.285.335
Stoklar
9 130.890.695 103.649.934
Peşin Ödenmiş Giderler
52.921.834 60.846.546
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 52.921.834 60.846.546
Diğer Dönen Varlıklar
12 13.779.600 13.585.036
ARA TOPLAM
619.631.941 596.327.445
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
619.631.941 596.327.445
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
320.012 320.012
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 320.012 320.012
Diğer Alacaklar
256.787 237.865
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 256.787 237.865
Maddi Duran Varlıklar
16 94.780.965 97.856.282
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.792.837 10.859.105
Şerefiye
18 9.072.707 9.072.707
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 1.720.130 1.786.398
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 29.966.967 27.748.162
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
136.117.568 137.021.426
TOPLAM VARLIKLAR
755.749.509 733.348.871
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
123.904.636 123.321.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
123.904.636 123.321.249
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 123.904.636 123.321.249
Ticari Borçlar
141.177.346 131.182.248
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 6.615.714 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 134.561.632 131.182.248
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 10.618.051 5.641.153
Diğer Borçlar
2.490.844 46.405
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.490.844 46.405
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 39.550.838 56.494.397
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.895.053 3.107.515
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 399.473 368.557
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 7.495.580 2.738.958
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 57.279.333 56.289.477
ARA TOPLAM
382.916.101 376.082.444
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
382.916.101 376.082.444
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
324.934.246 312.160.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
324.934.246 312.160.861
Banka Kredileri
19 310.466.967 298.827.684
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 14.467.279 13.333.177
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.774.054 8.639.249
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 10.774.054 8.639.249
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 13.640.214 14.966.313
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
349.348.514 335.766.423
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
732.264.615 711.848.867
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23.484.894 21.500.004
Ödenmiş Sermaye
23 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 746.913 746.913
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 30.229.933 30.229.933
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 41.849.727 42.327.858
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
41.849.727 42.327.858
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 7.038.230 7.516.361
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 34.811.497 34.811.497
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 29.877.336 29.877.336
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -141.682.036 -151.814.245
Net Dönem Karı veya Zararı
23 2.463.021 10.132.209
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.484.894 21.500.004
TOPLAM KAYNAKLAR
755.749.509 733.348.871


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 8.095.974 29.877.336 -63.925.393 -87.888.852 -22.864.089 0 -22.864.089
Transferler
-87.888.852 87.888.852
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34.811.497 -579.613 10.132.209 44.364.093 0 44.364.093
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 34.811.497 7.516.361 29.877.336 -151.814.245 10.132.209 21.500.004 0 21.500.004
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 34.811.497 7.516.361 29.877.336 -151.814.245 10.132.209 21.500.004 0 21.500.004
Transferler
10.132.209 -10.132.209
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-478.131 2.463.021 1.984.890 0 1.984.890
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 34.811.497 7.038.230 29.877.336 -141.682.036 2.463.021 23.484.894 0 23.484.894


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.463.021 3.282.982
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
347.284 34.923.851
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
347.284 34.923.851
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
51.106 -3.777.351
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
917.128 39.192.093
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-620.950 -490.891
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
347.284 34.923.851
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.810.305 38.206.833
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.810.305 38.206.833http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936097


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.457 Değişim: 0,52% Hacim : 16.267 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.450 10.06.2021 Yüksek 1.462
Açılış: 1.453
8,4324 Değişim: -1,83%
Düşük 8,4183 10.06.2021 Yüksek 8,5984
Açılış: 8,5899
10,2814 Değişim: -1,77%
Düşük 10,2636 10.06.2021 Yüksek 10,4809
Açılış: 10,467
514,42 Değişim: -1,38%
Düşük 510,20 10.06.2021 Yüksek 521,79
Açılış: 521,64
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.