KAP ***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 18:40
KAP ***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 89.312.764 131.293.796 29.055.722 71.402.531
Satışların Maliyeti
25 -61.668.105 -111.429.785 -27.280.000 -52.321.889
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.644.659 19.864.011 1.775.722 19.080.642
BRÜT KAR (ZARAR)
27.644.659 19.864.011 1.775.722 19.080.642
Genel Yönetim Giderleri
26 -10.194.980 -7.885.319 596.792 -3.455.400
Pazarlama Giderleri
26 -13.151.286 -23.897.265 -5.185.374 -16.245.131
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -440.659 -31.500 -209.478 -15.875
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 90.706.920 55.758.944 33.090.039 6.795.145
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -65.402.858 -98.036.966 -19.063.221 -9.223.033
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.161.796 -54.228.095 11.004.480 -3.063.652
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 1.881 18.400 1.881 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.163.677 -54.209.695 11.006.361 -3.063.652
Finansman Gelirleri
30 2.735.423 0 -4.970.483 0
Finansman Giderleri
30 -30.425.188 -26.586.587 -13.502.708 -5.797.113
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.473.912 -80.796.282 -7.466.830 -8.860.765
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.809.280 18.033.019 848.480 595.364
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.809.280 18.033.019 848.480 595.364
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.335.368 -62.763.263 -6.618.350 -8.265.401
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.335.368 -62.763.263 -6.618.350 -8.265.401
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.335.368 -62.763.263 -6.618.350 -8.265.401
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-863.075 35.558.664
Dönem Karı (Zararı)
23 -3.335.368 -62.763.263
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
73.743.822 47.487.946
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -901.119 9.249.100
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.690.363 41.624.251
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.690.363 41.624.251
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-8.142.136 11.061.892
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -663.291 3.743.350
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 2.421.108 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-9.899.953 7.318.542
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
72.637.863 1.560.610
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -919.802
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 77.032.568 2.480.412
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -3.021.995 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -1.372.710 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 8.458.851 -16.007.907
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-71.271.529 50.833.981
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
21.203.568 -12.392.172
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.298.388 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 16.905.180 -12.392.172
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.989.868 932.251
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 -16.536.443 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 546.575 932.251
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -16.106.152 -18.071.677
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -146.532.392 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
67.548.124 54.261.161
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33 11.323.272 13.786.209
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 56.224.852 40.474.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -1.143.410 5.998.117
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.519.489 225.368
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
33 1.313.553 225.368
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 205.936 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15.305.532 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.923.580 19.880.933
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -3.289.891 23.064.792
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 6.213.471 -3.183.859
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-863.075 35.558.664
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-413.091 307.562
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.740.657
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 1.740.657
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-413.091 -1.433.095
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -361.091 -1.433.095
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -52.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -30.226.380
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -30.226.380
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 -30.226.380
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.276.166 5.639.846
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.276.166 5.639.846
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 16.225.097 10.290.684
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 14.948.931 15.930.530


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 14.948.931 16.225.097
Ticari Alacaklar
254.420.000 276.646.558
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 43.772.740 48.071.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 210.647.260 228.575.430
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
37.110.323 20.469.492
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.468 Değişim: 0,98% Hacim : 13.899 Mio.TL Son veri saati : 14:04
Düşük 2.456 04.07.2022 Yüksek 2.475
Açılış: 2.459
16,8282 Değişim: 0,44%
Düşük 16,7215 04.07.2022 Yüksek 16,8337
Açılış: 16,7545
17,6079 Değişim: 0,74%
Düşük 17,4493 04.07.2022 Yüksek 17,6157
Açılış: 17,4789
976,09 Değişim: 0,00%
Düşük 971,40 04.07.2022 Yüksek 979,49
Açılış: 976,05
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.