" />

KAP ***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.04.2020 - 23:18
KAP ***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 206.804.129 177.276.068 75.510.333 78.774.956
Satışların Maliyeti
24 -186.188.358 -155.750.973 -74.758.573 -62.746.404
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.615.771 21.525.095 751.760 16.028.552
BRÜT KAR (ZARAR)
20.615.771 21.525.095 751.760 16.028.552
Genel Yönetim Giderleri
25-26 -14.028.240 -7.989.520 -6.142.921 -3.327.363
Pazarlama Giderleri
25-26 -22.212.176 -12.429.246 1.685.089 -4.577.028
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25-26 -108.925 0 -77.425 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 76.736.158 96.046.195 20.977.214 70.553.267
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -113.909.352 -107.257.873 -15.872.386 -76.618.577
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-52.906.764 -10.105.349 1.321.331 2.058.851
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 18.400 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-52.888.364 -10.105.349 1.321.331 2.058.851
Finansman Giderleri
29 -35.526.956 -24.039.147 -8.940.369 -7.066.063
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-88.415.320 -34.144.496 -7.619.038 -5.007.212
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19.097.475 -2.289.813 1.064.456 -1.371.162
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 19.097.475 -2.289.813 1.064.456 -1.371.162
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-69.317.845 -36.434.309 -6.554.582 -6.378.374
DÖNEM KARI (ZARARI)
-69.317.845 -36.434.309 -6.554.582 -6.378.374
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-69.317.845 -36.434.309 -6.554.582 -6.378.374
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,15530000 0,60720000 0,10920000 0,10630000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.899.576 -57.515.101
Dönem Karı (Zararı)
-69.317.845 -36.434.309
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
57.391.949 16.379.794
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 15.209.651 11.803.710
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
45.399.307 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 45.399.307 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.156.793 6.865.897
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 6.085.813 6.211.778
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 11.070.980 654.119
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.544.352 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.414.555 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.870.203 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -17.829.450 -2.289.813
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
52.825.472 -37.460.586
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -8.531.788 3.596.488
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -49.188 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -40.481.410 29.792.515
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
76.955.822 -70.502.441
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 16.815.434 -26.376.585
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 60.140.388 -44.125.856
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 9.446.390 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 342.940 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 342.940 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.142.706 -347.148
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
21 18.230.006
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
21 -3.087.300
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
40.899.576 -57.515.101
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.627.776 1.339.760
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15-16 366.794 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
366.794 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-16 -2.994.570 1.339.760
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.994.570 1.339.760
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.952.214 61.731.486
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-35.952.214 61.731.486
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9 -35.952.214 61.731.486
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.319.586 5.556.145
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.319.586 5.556.145
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.290.684 6.740.532
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.610.270 12.296.677


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
8 12.610.270 10.290.684
Ticari Alacaklar
10 244.997.517 239.709.042
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-10 49.723.335 30.396.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 195.274.182 209.312.074
Diğer Alacaklar
11 46.754.504 47.974.019
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-11 35.668.115 14.060.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 11.086.389 33.913.844
Stoklar
13 113.810.216 73.328.806
Peşin Ödenmiş Giderler
14 49.096.293 61.159.793
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 49.096.293 61.159.793
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
21 9.818.800 11.951.920
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21 9.818.800 11.951.920
ARA TOPLAM
477.087.600 444.414.264
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
477.087.600 444.414.264
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9 389.492 389.492
Diğer Finansal Yatırımlar
9 389.492 389.492
Ticari Alacaklar
10 0 42.761.850
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-10 0 42.761.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 168.115 163.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 168.115 163.759
Maddi Duran Varlıklar
15 72.380.849 84.615.836
Arazi ve Arsalar
15 4.509.458 4.509.458
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
15 1.338.595 1.363.797
Binalar
15 25.970.871 26.625.568
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 29.008.243 39.864.679
Taşıtlar
15 43.286 21.024
Mobilya ve Demirbaşlar
15 9.567.653 10.493.987
Özel Maliyetler
15 368.432 163.012
Yapılmakta Olan Yatırımlar
15 1.574.311 1.574.311
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.052.215 11.399.103
Şerefiye
16 9.072.707 9.072.707
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 1.979.508 2.326.396
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 22.876.444 4.044.595
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
106.867.115 143.374.635
TOPLAM VARLIKLAR
583.954.715 587.788.899
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
121.342.128 356.646.669
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 121.342.128 356.646.669
Banka Kredileri
9 191.161.940
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 14.422.713
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 121.342.128 151.062.016
Ticari Borçlar
10 178.944.353 106.403.086
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-10 41.677.202 24.861.768
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 137.267.151 81.541.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 12.418.054 2.971.664
Diğer Borçlar
2.301.758 1.958.818
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-11 2.301.758 1.958.818
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 22.663.692 18.630.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 22.663.692 18.630.306
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.920.277 7.444.046
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 570.560 165.309
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 18.349.717 7.278.737
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18.478.969 21.566.269
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 18.478.969 21.566.269
ARA TOPLAM
375.069.231 515.620.858
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
375.069.231 515.620.858
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
203.485.795 4.133.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
203.485.795 4.133.468
Banka Kredileri
9 194.332.992 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 9.152.803 4.133.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 11.714.248 11.105.784
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 1.002.399
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
216.202.442 15.239.252
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
591.271.673 530.860.110
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-7.316.958 56.928.789
Ödenmiş Sermaye
23 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 746.913 746.913
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 30.229.933 30.229.933
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.072.098 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.072.098 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 5.072.098 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.877.336 29.877.336
Yasal Yedekler
23 7.872.806 7.872.806
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
23 22.004.530 22.004.530
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -63.925.393 -29.834.277
Net Dönem Karı veya Zararı
23 -69.317.845 -34.091.1
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.