KAP ***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 18:58
KAP ***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24.1 177.276.068 95.441.800
Satışların Maliyeti
24.2 -155.750.973 -100.228.705
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.525.095 -4.786.905
BRÜT KAR (ZARAR)
21.525.095 -4.786.905
Genel Yönetim Giderleri
25 -7.828.860 -5.496.165
Pazarlama Giderleri
25 -12.429.246 -14.166.483
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 90.560.021 38.413.326
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -107.418.533 -57.108.836
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-15.591.523 -43.145.063
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-15.591.523 -43.145.063
Finansman Gelirleri
29 5.486.174 7.070.523
Finansman Giderleri
29 -24.039.147 -12.801.207
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-34.144.496 -48.875.747
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.289.813 1.798.607
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -2.289.813 1.798.607
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-36.434.309 -47.077.140
DÖNEM KARI (ZARARI)
-36.434.309 -47.077.140
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
32 -36.434.309 -47.077.140
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-57.515.101 148.064.968
Dönem Karı (Zararı)
-36.434.309 -47.077.140
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.379.794 15.658.065
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.803.710 12.085.616
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.865.897 3.572.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.211.778 3.572.449
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
654.119 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.289.813 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-37.460.586 179.484.043
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.596.488 370.840.924
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.429.919 20.060.415
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
29.792.515 6.529.626
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-70.502.441 -239.693.681
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-26.376.585 -130.412.981
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-44.125.856 -109.280.700
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.511.073 -35.693.396
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.265.994 57.440.155
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-57.515.101 148.064.968
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.339.760 482.323
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.098.019
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
1.339.760 -615.696
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
61.731.486 -148.152.201
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
61.731.486 -148.152.201
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.556.145 395.090
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.556.145 395.090
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.740.532 5.439.648
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.296.677 5.834.738


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
9 12.296.677 6.740.532
Ticari Alacaklar
10 302.407.020 231.107.455
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
55.134.761 19.151.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
247.272.259 211.956.446
Diğer Alacaklar
11 30.302.041 22.943.258
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19.385.919 2.482.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.916.122 20.461.116
Stoklar
13 82.136.937 52.344.422
Peşin Ödenmiş Giderler
14 5.721.271 28.778.885
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31 213.965 213.965
Diğer Dönen Varlıklar
21 12.462.392 8.780.649
ARA TOPLAM
445.540.303 350.909.166
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
445.540.303 350.909.166
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9 389.492 471.487
Ticari Alacaklar
10 17.637.562 85.340.639
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17.637.562 85.340.639
Diğer Alacaklar
11 186.440 115.304
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
186.440 115.304
Maddi Duran Varlıklar
15 88.435.496 98.687.598
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 11.293.267 11.505.116
Şerefiye
9.072.707 9.072.707
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.220.560 2.432.409
Peşin Ödenmiş Giderler
13 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 5.450.914 4.589.787
Diğer Duran Varlıklar
21 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
123.393.171 200.709.931
TOPLAM VARLIKLAR
568.933.474 551.619.097
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 300.508.247 242.472.639
Ticari Borçlar
10 35.677.382 106.179.823
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
370.689 26.747.274
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
35.306.693 79.432.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 8.265.359 1.994.694
Diğer Borçlar
11 16.952.494 13.441.421
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.584.547 2.444.499
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11.367.947 10.996.922
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 23.101.576 2.690.262
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.909.456 6.687.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 126.132 4.650
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 8.783.324 6.683.091
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 33.205.935 18.463.298
ARA TOPLAM
426.620.449 391.929.878
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
426.620.449 391.929.878
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 76.987.373 73.291.495
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
20 6.085.646 5.979.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.085.646 5.979.779
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 849.060
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
83.073.019 80.120.334
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
509.693.468 472.050.212
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
59.240.006 79.568.885
Ödenmiş Sermaye
23.1 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23.2 746.913 746.913
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.3 30.229.933 30.229.933
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 -3.572.449
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -3.572.449
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.572.449
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 714.490
Yabancı Para Çevrim Farkları
714.490
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.5 7.872.807 7.872.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.6 -3.175.338 39.695.831
Net Dönem Karı veya Zararı
32 -36.434.309 -56.118.640
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
59.240.006 79.568.885
TOPLAM KAYNAKLAR
568.933.474 551.619.097


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 31.340.295 0 14.625.944 7.152.208 68.566.964 -33.692.258 148.740.066 148.740.066
Diğer Düzeltmeler
16.128.652 -47.077.140 -30.948.488 -30.948.488
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.110.362 -16.776.145 720.599 -33.692.258 33.692.258 -17.165.908 -17.165.908
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 -2.150.201 7.872.807 51.003.358 -47.077.140 100.625.670 100.625.670
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 -2.857.959 7.872.807 39.695.831 -56.118.640 79.568.885 79.568.885
Diğer Düzeltmeler
13.247.471 -36.434.309 -23.186.838 -23.186.838
Transferler
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 2.857.959 0 -56.118.640 56.118.640 2.857.959 2.857.959
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 0 7.872.807 -3.175.338 -36.434.309 59.240.006 59.240.006


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-36.434.309 -47.077.140
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-36.434.309 -47.077.140
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-36.434.309 -47.077.140http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763267


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.386 Değişim: -0,45% Hacim : 12.456 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.383 21.09.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.401
8,6229 Değişim: -0,05%
Düşük 8,6196 22.09.2021 Yüksek 8,6282
Açılış: 8,6272
10,1165 Değişim: -0,01%
Düşük 10,1098 22.09.2021 Yüksek 10,1329
Açılış: 10,1172
492,17 Değişim: -0,02%
Düşük 491,82 22.09.2021 Yüksek 492,55
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.