KAP ***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

04.04.2023 - 21:28
KAP ***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -194.110 2.819.723 -312.592 -1.147.096 11.754.134 11.754.134
Transferler
-1.147.096 1.147.096
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.456 10.057.767 -1.907.872 8.144.439 8.144.439
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -199.566 12.877.490 -1.459.688 -1.907.872 19.898.573 19.898.573
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -199.566 12.877.490 -1.459.688 -1.907.872 19.898.573 19.898.573
Transferler
-1.907.872 1.907.872
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-122.317 6.788.693 1.110.295 7.776.671 7.776.671
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -321.883 19.666.183 -3.367.560 1.110.295 27.675.244 27.675.244


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.848.165 5.442.786
Dönem Karı (Zararı)
1.110.295 -1.907.872
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.110.295 -1.907.872
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.194.238 3.076.568
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.287.989 2.082.037
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
407.365 -251.445
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.580 -251.445
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
402.785
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-247.563 56.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-264.876 56.512
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17.313
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
492.403 736.476
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
492.403 736.476
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
254.044 452.988
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
543.632 4.274.090
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.874.452 3.056.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.874.452 3.056.205
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-113.653 -14.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-113.653 -14.686
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.365.316 -4.330.891
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
31.139 36.276
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.821.576 1.554.611
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.821.576 1.554.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
185.762 61.394
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.258.081 3.885.109
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.258.081 3.885.109
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-223 -75.635
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-399.282 101.707
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-399.282 101.707
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.848.165 5.442.786
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.161.335 -430.269
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.679.881
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.679.881
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.665.004 -366.038
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.665.004 -366.038
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-176.212 -64.231
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.417.367 -3.200.566
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.347.981 880.456
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.438.211 -3.344.546
Ödenen Faiz
-501.072 -738.704
Alınan Faiz
8.669 2.228
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
104.197 1.811.951
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
104.197 1.811.951
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.766.284 954.333
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.870.481 2.766.284


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.870.481 2.766.284
Finansal Yatırımlar
5 351.045 174.833
Ticari Alacaklar
7 3.870.931 1.001.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.870.931 1.001.059
Diğer Alacaklar
11 386.637 272.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 386.637 272.982
Stoklar
9 30.800.838 21.143.196
Peşin Ödenmiş Giderler
10 34.090 65.229
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
34.090 65.229
Diğer Dönen Varlıklar
15 436.309 37.027
ARA TOPLAM
38.750.331 25.460.610
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.750.331 25.460.610
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 16.140.261 10.190.886
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 11.344.675 3.248.715
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 11.735 16.169
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.735 16.169
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 193.252 322.817
Diğer Duran Varlıklar
14 1.419.331 1.430.498
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.109.254 15.209.085
TOPLAM VARLIKLAR
67.859.585 40.669.695
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 347.608 2.588.799
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.309.988 1.063.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.309.988 1.063.142
Banka Kredileri
6 859.706 28.450
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.450.282 1.034.692
Ticari Borçlar
7 17.818.216 7.946.150
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 17.818.216 7.946.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 292.480 106.718
Diğer Borçlar
11,25 9.295.293 5.543.910
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 9.295.293 5.543.910
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 223
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 96.893
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 17.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17.315
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 36.024 44.859
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 36.024 44.859
ARA TOPLAM
30.213.817 17.293.801
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.213.817 17.293.801
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 245.067 1.036.754
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 9.671.498 2.280.585
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6 9.671.498 2.280.585
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 53.959 159.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 53.959 159.982
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.970.524 3.477.321
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.184.341 20.771.122
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.675.244 19.898.573
Ödenmiş Sermaye
16 7.085.000 7.085.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8.900 8.900
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-321.883 -199.566
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-321.883 -199.566
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-321.883 -199.566
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.160.492 16.371.799
Yabancı Para Çevrim Farkları
19.666.183 12.877.490
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
3.494.309 3.494.309
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.367.560 -1.459.688
Net Dönem Karı veya Zararı
1.110.295 -1.907.872
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.675.244 19.898.573
TOPLAM KAYNAKLAR
67.859.585 40.669.695


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 42.019.419 22.681.403
Satışların Maliyeti
20 -25.507.916 -10.869.979
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.511.503 11.811.424
BRÜT KAR (ZARAR)
16.511.503 11.811.424
Genel Yönetim Giderleri
21 -1.677.494 -752.172
Pazarlama Giderleri
21 -15.537.219 -12.867.425
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 3.242.520 658.560
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -734.334 -1.031.773
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.804.976 -2.181.386
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 280.492
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -11.167 -11.167
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.074.301 -2.192.553
Finansman Gelirleri
23 199.544 2.716.308
Finansman Giderleri
23 -909.506 -1.978.739
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.364.339 -1.454.984
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-254.044 -452.888
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -86.123 -23.232
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -167.921 -429.656
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.110.295 -1.907.872
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.110.295 -1.907.872
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.110.295 -1.907.872
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-122.317 -5.456
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-158.853 -7.275
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
36.536 1.819
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36.536 1.819
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.788.693 10.057.767
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
6.788.693 10.057.767
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
6.788.693 10.057.767
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.666.376 10.052.311
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.776.671 8.144.439
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.776.671 8.144.439http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131713


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.009 Değişim: 0,00% Hacim : 82.126 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.993 29.11.2023 Yüksek 8.125
Açılış: 8.115
28,9431 Değişim: 0,05%
Düşük 28,8675 30.11.2023 Yüksek 28,9568
Açılış: 28,9294
31,8196 Değişim: 0,18%
Düşük 31,6971 30.11.2023 Yüksek 31,8655
Açılış: 31,7637
1.901,65 Değişim: 0,01%
Düşük 1.897,75 30.11.2023 Yüksek 1.905,05
Açılış: 1.901,40
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.