KAP ***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2021 - 21:07
KAP ***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -103.368 762.678 -1.587.226 1.156.993 10.817.286 10.817.286
Transferler
0 -762.678 1.156.993 -1.156.993 -762.678 -762.678
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -90.466 2.996.071 100.492 0 3.006.097 3.006.097
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 1.746.443 1.746.443 1.746.443
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -193.834 2.996.071 -329.741 1.746.443 14.807.148 14.807.148
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -194.110 2.819.723 -312.592 -1.147.096 11.754.134 11.754.134
Transferler
0 0 0 0 0 -1.147.096 1.147.096 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -13.320 -2.036.669 0 0 2.023.349 2.023.349
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 1.175.877 1.175.877 1.175.877
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -207.430 4.856.392 -1.459.688 1.175.877 14.953.360 14.953.360


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
376.161 184.126
Dönem Karı (Zararı)
1.175.877 477.975
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.175.877 477.975
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.317.980 769.757
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.515.101 101.790
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 50.639
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 50.639
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.447 28.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28.446 28.845
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-5.999 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-128.565 -186.629
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-197.865
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 11.236
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-42.999 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-85.566 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-714.765 1.114.264
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.004 -339.152
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.487.961 -1.063.606
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-64.231 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.656.957 970.079
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
970.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.656.957
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.713 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-51.713 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.420.512 -2.260.242
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.893 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.348.186 -354.977
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -354.977
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.348.186 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
40.111 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.978.724 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.978.724 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-75.858 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
71.404 581.534
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
71.404 685.706
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -104.172
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
345.858 184.126
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
30.303
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.518.302 -859.106
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 9.074
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 9.074
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.518.302 -868.180
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.518.302 -868.180
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.994.764 2.066.326
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.640.582 3.069.087
Kredilerden Nakit Girişleri
1.640.582 3.069.087
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.344.546 -1.002.761
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.344.546 -1.002.761
Ödenen Faiz
-290.800 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.136.905 1.391.346
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.347.499
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
210.594 1.391.346
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
954.333 445.523
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.164.927 1.836.869


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.164.927 954.333
Finansal Yatırımlar
5 265.944 201.713
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
265.944 201.713
Ticari Alacaklar
7 585.339 4.193.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
585.339 4.193.298
Diğer Alacaklar
8 310.009 258.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
310.009 258.296
Stoklar
10 18.146.360 12.725.848
Peşin Ödenmiş Giderler
11 96.612 101.505
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
96.612 101.505
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 5.066 5.066
Diğer Dönen Varlıklar
16 33.558 122.920
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
33.558 122.920
ARA TOPLAM
20.607.815 18.562.979
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.607.815 18.562.979
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 1.433.313 1.441.665
Maddi Duran Varlıklar
13 8.173.605 6.735.778
Tesis, Makine ve Cihazlar
620 791
Taşıtlar
217.240 205.279
Mobilya ve Demirbaşlar
1.051.142 859.129
Özel Maliyetler
6.904.603 5.670.579
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 3.639.575 3.346.477
Bilgisayar Yazılımları
17.409 21.086
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.622.166 3.325.391
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 738.909 752.473
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.985.402 12.276.393
TOPLAM VARLIKLAR
34.593.217 30.839.372
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 78.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 78.480
Banka Kredileri
0 78.480
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.998.310 3.348.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.998.310 3.348.525
Banka Kredileri
346.464 2.977.495
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.651.846 371.030
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 0 49.068
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
0 49.068
Ticari Borçlar
7 7.546.118 6.283.498
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.546.118 6.283.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 85.435 45.324
Diğer Borçlar
8 5.542.873 3.564.149
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.542.873 3.564.149
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 75.858
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 75.858
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 23.806 11.461
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.806 11.461
ARA TOPLAM
15.196.542 13.456.363
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.196.542 13.456.363
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 4.300.915 5.532.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.300.915 5.532.681
Banka Kredileri
2.644.043 2.397.445
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.656.872 3.135.236
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 142.400 96.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
142.400 96.194
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.443.315 5.628.875
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.639.857 19.085.238
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15 14.953.360 11.754.134
Ödenmiş Sermaye
17 7.085.000 7.085.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8.900 8.900
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
3.494.309 3.494.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 -207.430 -194.110
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-207.430 -194.110
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-207.430 -194.110
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.856.392 2.819.723
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.856.392 2.819.723
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -1.459.688 -312.592
Net Dönem Karı veya Zararı
1.175.877 -1.147.096
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.953.360 11.754.134
TOPLAM KAYNAKLAR
34.593.217 30.839.372


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 14.773.430 10.660.695
Satışların Maliyeti
21 -6.041.175 -3.097.036
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.732.255 7.563.659
BRÜT KAR (ZARAR)
8.732.255 7.563.659
Genel Yönetim Giderleri
22 -1.080.124 -344.472
Pazarlama Giderleri
22 -6.158.747 -5.309.720
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 1.527.174 1.662.569
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -587.721 -295.531
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.432.837 3.276.505
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -8.353 -60.520
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.424.484 3.215.985
Finansman Gelirleri
24 75.203 11.898
Finansman Giderleri
24 -1.305.806 -885.821
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.193.881 2.342.062
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.004 -595.619
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -18.004 -595.619
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.175.877 1.746.44
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.951 Değişim: 0,31% Hacim : 23.530 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.946 26.01.2022 Yüksek 1.975
Açılış: 1.951
13,5828 Değişim: -0,05%
Düşük 13,5495 27.01.2022 Yüksek 13,6206
Açılış: 13,5897
15,2740 Değişim: -0,09%
Düşük 15,2420 27.01.2022 Yüksek 15,3162
Açılış: 15,2876
794,78 Değişim: 0,02%
Düşük 791,84 27.01.2022 Yüksek 796,13
Açılış: 794,62
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.