KAP ***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2021 - 18:26
KAP ***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.166.081 184.126
Dönem Karı (Zararı)
316.642 477.975
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
316.642 477.975
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
57.233 769.757
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.135.455 101.790
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 50.639
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 50.639
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.655 28.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24.655 28.845
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-6.000 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-53.587 -186.629
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -197.865
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 11.236
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-14.964 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-38.623 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
977.306 1.114.264
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
250.314 -339.152
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
792.206 -1.063.606
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-5.934 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.245.070 970.079
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
970.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.245.070 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.531 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.531 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.271.082 -2.260.242
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-109.230 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
915.861 -354.977
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -354.977
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
915.861 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
33.164 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.673.215 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.673.215 0
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-512.761 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-75.858 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.708 581.534
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17.255 685.706
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-99.963 -104.172
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.166.081 184.126
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.465.920 -859.106
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 9.074
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 9.074
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.465.920 -868.180
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.465.920 -868.180
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-472.665 2.066.326
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.834.547 3.069.087
Kredilerden Nakit Girişleri
1.834.547 3.069.087
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.071.028 -1.002.761
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.071.028 -1.002.761
Ödenen Faiz
-236.184 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-772.504 1.391.346
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.702
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-774.206 1.391.346
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
954.333 445.523
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
180.127 1.836.869


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -103.368 762.678 -1.587.226 1.156.993 10.817.286 10.817.286
Transferler
0 0 0 -762.678 1.156.993 -1.156.993 -762.678 -762.678
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 6.768 1.876.942 127.207 0 2.010.935 2.010.935
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 477.975 477.975 477.975
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -96.582 1.876.942 -303.026 477.975 12.543.518 12.543.518
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -194.110 2.819.723 -312.592 -1.147.096 11.754.134 11.754.134
Transferler
0 0 -1.147.096 1.147.096 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 12.116 -536.624 0 0 -524.508 -524.508
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 316.642 316.642 316.642
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -181.994 2.283.099 -1.459.688 316.642 11.546.268 11.546.268


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 956.035 954.333
Finansal Yatırımlar
5 207.647 201.713
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
207.647 201.713
Ticari Alacaklar
7 992.851 4.193.298
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
992.851 4.193.298
Diğer Alacaklar
8 275.827 258.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
275.827 258.296
Stoklar
10 16.996.930 12.725.848
Peşin Ödenmiş Giderler
11 723.496 101.505
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
723.496 101.505
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 5.066 5.066
Diğer Dönen Varlıklar
16 208.798 122.920
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
208.798 122.920
ARA TOPLAM
20.366.650 18.562.979
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.366.650 18.562.979
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 1.436.127 1.441.665
Maddi Duran Varlıklar
13 8.378.082 6.735.778
Tesis, Makine ve Cihazlar
678 791
Taşıtlar
217.550 205.279
Mobilya ve Demirbaşlar
1.015.163 859.129
Özel Maliyetler
7.144.691 5.670.579
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 3.000.256 3.346.477
Bilgisayar Yazılımları
18.648 21.086
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.981.608 3.325.391
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 498.120 752.473
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.312.585 12.276.393
TOPLAM VARLIKLAR
33.679.235 30.839.372
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 488.398 78.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
488.398 78.480
Banka Kredileri
488.398 78.480
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 3.556.403 3.348.525
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.556.403 3.348.525
Banka Kredileri
1.350.826 2.977.495
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.205.577 371.030
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 0 49.068
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
0 49.068
Ticari Borçlar
7 7.184.395 6.283.498
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.184.395 6.283.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 78.488 45.324
Diğer Borçlar
8 5.237.364 3.564.149
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.237.364 3.564.149
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 75.858
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 75.858
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 14.631 11.461
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.631 11.461
ARA TOPLAM
16.559.679 13.456.363
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.559.679 13.456.363
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 5.468.594 5.532.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.468.594 5.532.681
Banka Kredileri
2.576.715 2.397.445
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.891.879 3.135.236
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 104.694 96.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
104.694 96.194
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.573.288 5.628.875
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.132.967 19.085.238
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.546.268 11.754.134
Ödenmiş Sermaye
17 7.085.000 7.085.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8.900 8.900
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.494.309 3.494.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 -181.994 -194.110
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-181.994 -194.110
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-181.994 -194.110
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.283.099 2.819.723
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.283.099 2.819.723
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -1.459.688 -312.592
Net Dönem Karı veya Zararı
316.642 -1.147.096
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.546.268 11.754.134
TOPLAM KAYNAKLAR
33.679.235 30.839.372


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 8.705.875 5.676.086
Satışların Maliyeti
21 -3.812.862 -1.726.386
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.893.013 3.949.700
BRÜT KAR (ZARAR)
4.893.013 3.949.700
Genel Yönetim Giderleri
22 -507.745 -286.857
Pazarlama Giderleri
22 -3.682.220 -3.225.926
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 1.633.560 239.709
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -855.194 -52.617
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.481.414 624.009
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -5.538 -57.705
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.475.876 566.304
Finansman Gelirleri
24 55.101 595.941
Finansman Giderleri
24 -964.021 -1.020.777
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
566.956 141.468
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-250.314 336.507
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -250.314 336.507
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
316.642 477.975
DÖNEM KARI (ZARARI)
316.642 477.975
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
316.642 477.975
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17 12.116 6.786
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.155 8.700
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.039 -1.914
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-4.039 -1.914
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-536.624 1.114.264
Yabancı Para Çevrim Farkları
-536.624 1.114.264
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-536.624 1.114.264
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-524.508 1.121.050
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-207.866 1.599.025
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-207.866 1.599.025http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958743


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.379 Değişim: -1,57% Hacim : 10.047 Mio.TL Son veri saati : 15:57
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8743 Değişim: 1,28%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8786
Açılış: 8,7619
10,3902 Değişim: 0,79%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4184
Açılış: 10,3091
497,69 Değişim: 1,38%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,06
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.