KAP ***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.06.2021 - 21:30
KAP ***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -103.368 762.678 -1.587.226 1.156.993 10.817.286 10.817.286
Transferler
1.156.993 -1.156.993 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.859 764.244 -7.541 0 780.562 780.562
Dönem Karı (Zararı)
0 -624.374 -624.374 -624.374
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -79.509 1.526.922 -437.774 -624.374 10.973.474 10.973.474
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -194.110 2.819.723 -312.592 -1.147.096 11.754.134 11.754.134
Transferler
-1.147.096 1.147.096
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.386 -939.581 -928.195 -928.195
Dönem Karı (Zararı)
25.143 25.143 25.143
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -182.724 1.880.142 -1.459.688 25.143 10.851.082 10.851.082


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.477.126 1.391.591
Dönem Karı (Zararı)
25.143 -624.374
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
25.143 -624.374
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.289.547 641.456
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
809.809 2.187.746
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.400 24.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20.400 24.805
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
164.746 29.007
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.353 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-244.256 -22.515
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
410.355 51.522
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
59.635 -1.602.854
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
234.957 2.752
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
278.479 1.411.422
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-50.736 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.908.855 -2.747.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.908.855 -2.747.723
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
51.096 734.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
51.096 734.710
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.552.982 -495.407
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-75.490 7.680
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
961.027 3.882.207
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 39.234
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
961.027 3.842.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10.943 16.965
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.041.576 15.845
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.041.576 15.845
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-11.599 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.211 -2.855
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.211 -2.855
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.593.169 1.428.504
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-116.043 -36.913
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.106 -209.887
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.106 -209.887
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.106 -209.887
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.904.882 -714.544
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
244.449 133.092
Kredilerden Nakit Girişleri
244.449 133.092
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.010.825 -716.024
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.010.825 -716.024
Ödenen Faiz
-139.859 -131.612
Alınan Faiz
1.353 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-438.862 467.160
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-438.862 467.160
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
954.333 445.523
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
515.471 912.683


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 515.471 954.333
Finansal Yatırımlar
5 252.449 201.713
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
252.449 201.713
Ticari Alacaklar
7 2.289.277 4.193.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.289.277 4.193.298
Diğer Alacaklar
11 207.200 258.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
207.200 258.296
Stoklar
9 16.278.830 12.725.848
Peşin Ödenmiş Giderler
10 176.995 101.505
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
176.995 101.505
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 5.066 5.066
Diğer Dönen Varlıklar
15 243.500 122.920
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
243.500 122.920
ARA TOPLAM
19.968.788 18.562.979
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.968.788 18.562.979
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 1.438.912 1.441.665
Maddi Duran Varlıklar
12 7.421.197 6.735.778
Tesis, Makine ve Cihazlar
734 791
Taşıtlar
215.444 205.279
Mobilya ve Demirbaşlar
965.495 859.129
Özel Maliyetler
6.239.524 5.670.579
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.619.075 3.325.391
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 19.874 21.086
Bilgisayar Yazılımları
19.874 21.086
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 514.304 752.473
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.013.362 12.276.393
TOPLAM VARLIKLAR
31.982.150 30.839.372
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 582.266 78.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
582.266 78.480
Banka Kredileri
582.266 78.480
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 4.994.763 3.348.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.994.763 3.348.525
Banka Kredileri
2.608.048 2.977.495
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.386.715 371.030
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 0 49.068
Ticari Borçlar
7 6.973.322 6.283.498
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.973.322 6.283.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 56.267 45.324
Diğer Borçlar
11 4.605.725 3.564.149
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 64.259 75.858
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
64.259 75.858
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 11.787 11.461
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.787 11.461
ARA TOPLAM
17.288.389 13.456.363
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.288.389 13.456.363
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 3.740.683 5.532.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.740.683 5.532.681
Banka Kredileri
1.485.733 2.397.445
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.254.950 3.135.236
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 101.996 96.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
101.996 96.194
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.842.679 5.628.875
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.131.068 19.085.238
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.851.082 11.754.134
Ödenmiş Sermaye
16 7.085.000 7.085.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8.900 8.900
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.494.309 3.494.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -182.724 -194.110
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-182.724 -194.110
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-182.724 -194.110
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.880.142 2.819.723
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.880.142 2.819.723
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -1.459.688 -312.592
Net Dönem Karı veya Zararı
25.143 -1.147.096
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.851.082 11.754.134
TOPLAM KAYNAKLAR
31.982.150 30.839.372


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 3.962.835 3.016.942
Satışların Maliyeti
20 -1.607.331 -1.459.200
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.355.504 1.557.742
BRÜT KAR (ZARAR)
2.355.504 1.557.742
Genel Yönetim Giderleri
21 -172.298 -208.290
Pazarlama Giderleri
21 -1.782.429 -1.743.752
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 816.342 89.004
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -617.930 -96.969
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
599.189 -402.265
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -2.753 -54.921
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
596.436 -457.186
Finansman Gelirleri
23 1.353 5.877
Finansman Giderleri
23 -337.689 -170.313
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
260.100 -621.622
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-234.957 -2.752
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -234.957 -2.752
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.143 -624.374
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.143 -624.374
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25.143 -624.374
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16 11.386 23.859
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.598 30.588
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.212 -6.729
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-3.212 -6.729
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-939.581 764.244
Yabancı Para Çevrim Farkları
-939.581 764.244
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-939.581 764.244
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-928.195 788.103
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-903.052 163.729
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-903.052 163.729http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940322


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,29% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3942 Değişim: -0,40%
Düşük 8,2851 11.06.2021 Yüksek 8,4469
Açılış: 8,4279
10,1632 Değişim: -1,11%
Düşük 10,0982 11.06.2021 Yüksek 10,3018
Açılış: 10,2776
506,74 Değişim: -1,50%
Düşük 504,09 11.06.2021 Yüksek 516,39
Açılış: 514,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.