KAP ***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.02.2021 - 19:50
KAP ***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -24.496 -71.087 -2.560.577 973.351 8.905.400 8.905.400
Transferler
0 0 0 0 0 973.351 -973.351 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -78.872 833.765 0 1.156.993 1.911.886 1.911.886
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -103.368 762.678 -1.587.226 1.156.993 10.817.286 10.817.286
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -103.368 762.678 -1.587.226 1.156.993 10.817.286 10.817.286
Transferler
0 0 0 0 1.156.993 -1.156.993 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -90.742 2.057.045 117.641 -1.147.096 936.848 936.848
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -194.110 2.819.723 -312.592 -1.147.096 11.754.134 11.754.134


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
945.798 -1.017.759
Dönem Karı (Zararı)
-1.147.096 1.156.993
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.147.096 1.156.993
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.297.362 1.614.162
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.187.746 826.612
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
43.918 106.513
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
43.918 136.387
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -29.874
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-91.468 -244.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-91.468 -244.946
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-243.710 197.562
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
71.683
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-365.291 561.900
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
49.898 -364.338
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-212.023 792.110
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-387.101 -63.689
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.204.468 -3.914.883
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
468.871 749.183
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
468.871 749.183
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
596.532 -451.159
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
596.532 -451.159
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.009.318 -4.525.626
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
167.860 -234.013
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.930.160 508.354
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.930.160 508.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.756 22.918
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13.099 -69.057
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
490.404 84.517
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-52.073 99.659
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
542.477 -15.142
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
945.798 -1.143.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 125.969
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-209.887 -83.150
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 191.424
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 191.424
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-209.887 -274.574
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-209.887 -274.574
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-227.101 -334.265
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.940.901 1.571.609
Kredilerden Nakit Girişleri
2.940.901 1.571.609
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.168.002 -3.329.912
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.168.002 -3.329.912
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0 1.424.038
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
508.810 -1.435.174
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
508.810 -1.435.174
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
445.523 1.880.697
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
954.333 445.523


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 954.333 445.523
Finansal Yatırımlar
5 201.713 0
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
201.713 0
Ticari Alacaklar
7 4.193.298 4.755.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.193.298 4.755.985
Diğer Alacaklar
11 258.296 854.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
258.296 854.828
Stoklar
9 12.725.848 11.716.530
Peşin Ödenmiş Giderler
10 101.505 269.365
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
101.505 269.365
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 5.066 7.431
Diğer Dönen Varlıklar
15 122.920 68.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
122.920 68.482
ARA TOPLAM
18.562.979 18.118.144
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.562.979 18.118.144
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 1.441.665 1.452.833
Maddi Duran Varlıklar
12 6.735.778 5.296.935
Tesis, Makine ve Cihazlar
791 1.019
Taşıtlar
205.279 87.521
Mobilya ve Demirbaşlar
859.129 673.903
Özel Maliyetler
5.670.579 4.534.492
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.325.391 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.086 26.988
Bilgisayar Yazılımları
21.086 26.988
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 752.473 339.778
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.276.393 7.116.534
TOPLAM VARLIKLAR
30.839.372 25.234.678
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 78.480 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
78.480 0
Banka Kredileri
78.480 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 3.348.525 2.528.752
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.348.525 2.528.752
Banka Kredileri
2.977.495 2.528.752
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
371.030 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 49.068 43.247
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
49.068 43.247
Ticari Borçlar
7 6.283.498 6.290.229
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.283.498 6.290.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 45.324 34.589
Diğer Borçlar
11 3.564.149 3.030.067
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.564.149 3.030.067
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 75.858 62.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
75.858 62.759
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 11.461 15.537
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.461 15.537
ARA TOPLAM
13.456.363 12.005.180
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.456.363 12.005.180
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 5.532.681 2.340.886
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.532.681 2.340.886
Banka Kredileri
2.397.445 2.340.886
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.135.236 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 96.194 71.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
96.194 71.326
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.628.875 2.412.212
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.085.238 14.417.392
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.754.134 10.817.286
Ödenmiş Sermaye
16 7.085.000 7.085.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8.900 8.900
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.494.309 3.494.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -194.110 -103.368
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-194.110 -103.368
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-194.110 -103.368
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 2.819.723 762.678
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.819.723 762.678
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-312.592 -1.587.226
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.147.096 1.156.993
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.754.134 10.817.286
TOPLAM KAYNAKLAR
30.839.372 25.234.678


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 16.266.280 21.009.987
Satışların Maliyeti
19 -8.065.812 -9.053.228
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.200.468 11.956.759
BRÜT KAR (ZARAR)
8.200.468 11.956.759
Genel Yönetim Giderleri
20 -614.823 -1.287.255
Pazarlama Giderleri
-7.698.725 -8.233.341
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.008.360 784.172
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.541.377 -911.354
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
353.903 2.308.981
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 0 104.106
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-63.335 -11.167
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
290.568 2.401.920
Finansman Gelirleri
22 12.510 458.701
Finansman Giderleri
22 -1.837.275 -1.772.144
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.534.197 1.088.477
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
387.101 68.516
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 387.101 68.516
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.147.096 1.156.993
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.147.096 1.156.993
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.147.096 1.156.993
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15 -90.742 -78.872
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-116.336 -107.333
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25.594 28.461
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25.594 28.461
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.057.045 2.057.045 833.765
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.966.303 754.893
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
819.207 1.911.886
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
819.207 1.911.886http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911187


BIST