KAP ***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.04.2023 - 11:09
KAP ***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil İşlemi bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 10.03.2023
Genel Kurul Tarihi 11.04.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir KAYSERİ
İlçe KOCASİNAN
Adres Kayseri Ticaret Odası Hasan Ali KİLCİ Toplantı Salonu, Alsancak Mahallesi, Kocasinan Bulvarı No:167 38110 Kocasinan/KAYSERİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması,
5 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
7 - 2022 yılı karı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Yıl içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin yerine yapılan atamanın onaylanması
9 - Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretinin tespiti
10 - 2023 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
11 - 2022 Yılı içerisinde şirketin yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 10.02.2023 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile artırılan 2022 Yılı bağış üst sınırının ortakların onayına sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi ,
12 - Yönetim Kurulu tarafından 10.02.2023 tarihinde alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2022 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhri yakınlarına T.T.K ‘unun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2022 Yılı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Rainbow 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Davet Yazısı.pdf - İlan Metni
EK: 3 Rainbow 2022 Yılı Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 2022 Yılı Rainbow Genel Kurul Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Açılış Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Atilla TOPAÇ tarafından yapıldı. Verilen yazılı teklif ile Toplantı Başkanlığına Atilla TOPAÇ teklif edildi, verilen teklif oy birliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı Atilla TOPAÇ Türk Ticaret Kanunu'nun 419.maddesi gereğince Tutanak Yazmanı olarak Mehmet MÜLAYİM'i görevlendirdi.
2- Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
3- Ortaklarımızdan Fatih YÜCEL'in teklifi doğrultusunda 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önceden ortakların incelemesi için dağıtıldığından okunmuş kabul edilmiş olup, söz konusu rapor oy birliği ile kabul edildi.
4- 2022 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu Özeti, Saliha GÖKKAYA tarafından okunarak müzakere açıldı. Rapor üzerinde söz alan olmadı, oylamaya tabi bir madde olmadığı için sadece görüşülmüş ve bilgi verilmiştir.
5- 2022 Yılı Finansal Tabloları Mehmet Mülayim tarafından okunarak müzakere açıldı. Finansal Tablolar üzerinde söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde 2022 yılı finansal tabloları oy çokluğu ile kabul edildi.
6- Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildiler. (Bu maddenin oylanmasında Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarının oylamasında oy haklarını kullanmadılar.)
7- 2022 Yılı karı ile ilgili olarak 10.03.2023 tarihli 2023/7 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile alınan teklif genel kurulda okunmuştur. 2022 Yılı karının dağıtılmayarak Öz kaynaklar içerisinde Olağanüstü Yedek olarak bırakılması oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
8- Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 12.12.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile atanan Ahmet YUMRUKAYA ‘nın Yönetim Kurulu üyeliği ortakların onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
9- Ortaklarımızdan Fatih Yücel'in teklifi okundu ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 17.500 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 5.000 TL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.
10- 2023 Yılı hesaplarının denetimi ile ilgili Denetimden Sorumlu Komitenin görüşleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuzun 20.03.2023 tarih ve 2023/9 sayılı toplantısında almış olduğu karar ile şirketimizin 30.06.2023 ve 31.12.2023 tarihli Bağımsız denetimi için 6320462795 Vergi Sicil Numaralı 0632046279500001 Mersis Numaralı Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na 374000 Sicil numarası ile kayıtlı Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. Farilya İş Merkezi No:8 Kat:2 D:7 06530 Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.nin seçilmesi teklifi okunarak oy birliği ile kabul edildi.
11- Şirketimiz tarafından 2022 yılında bağış yapılmamıştır ancak deprem bölgesine 2023 yılında bu güne kadar 157.500 TL ayni ve 50.000 TL'de nakdi olmak üzere toplam 207.500 TL yardım yapılmıştır, 10.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 2022 Yılı bağış üst sınırı 100.000 TL'den 500.000 TL'ye çıkarılması kararı ortakların onayına sunuldu ve oyçokluğu ile kabul edildi. Ortaklarımızdan Fatih Yücel'in teklifi ile 2023 yılında bağış üst sınırının 1.000.000 TL olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
12- Şirketimiz Yönetim Kurulunun 10.02.2023 tarihli kararı ile başlattığı pay geri alım işlemleri hakkında ortaklarımıza bilgi verilmiştir.
13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketimiz tarafından 2022 yılında 3.kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat yoktur. Halka arzdan önce 3. Kişiler lehine verilen kefalet tutarı 8.300.000 TL kalmıştır bu kefalet de en kısa sürede kaldırılacağı ortakların bilgisine sunulmuştur.
14- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine verilmesi gündemi konuşulmuş olup, 2022 yılında bu kapsamda işlem olmadığı bildirilerek, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
15- Dilek ve görüşler bölümünde ortaklarımızdan Ali Duman söz aldı ve aldığı hisselerin değerinin artmadığını ve bu durumdan şikayetçi olduğunu dile getirdi ve toplantı başkanı Atilla TOPAÇ tarafından toplantıya son verildi. İş bu toplantı tutanağı toplantı yerinde bilgisayar ortamında hazırlanmış ve 4 nüsha olarak tanzim edilmiş ve imza altına alınmıştır.11.04.2023 Salı Saat: 10:30 Kayseri


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 11.04.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2022 Yılı İmzalı Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2022 Yılı Toplantı Tutanağı İmzalı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 11.04.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarının, t
escile ait hususları Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğünce
tescil edilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136700


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.728 Değişim: -2,34% Hacim : 78.451 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.723 11.12.2023 Yüksek 7.925
Açılış: 7.920
29,0060 Değişim: 0,07%
Düşük 28,8493 11.12.2023 Yüksek 29,0157
Açılış: 28,9846
31,2205 Değişim: 0,02%
Düşük 31,0975 11.12.2023 Yüksek 31,3600
Açılış: 31,2142
1.843,68 Değişim: -1,23%
Düşük 1.841,06 11.12.2023 Yüksek 1.872,34
Açılış: 1.866,62
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.