KAP ***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.05.2022 - 18:29
KAP ***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 14.601.012 -63.146 417.955 11.183.170 4.854.473 50.993.465 0 50.993.465
Transferler
4.854.473 -4.854.473 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.221 1.406.144 1.383.923 0 1.383.923
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 14.601.012 -85.367 417.955 16.037.642 1.406.144 52.377.388 0 52.377.388
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 89.000.000 23.943.776 -82.779 1.332.677 14.946.008 14.283.167 173.422.849 0 173.422.849
Transferler
1.324.837 12.958.330 -14.283.167 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
242.670 -10.946 2.848.369 3.080.093 0 3.080.093
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 89.000.000 24.186.445 -93.725 2.657.514 27.904.338 2.848.369 176.502.941 0 176.502.941


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-72.705.364 2.429.437
Dönem Karı (Zararı)
2.848.369 1.406.144
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.848.369 1.406.144
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
465.921 799.463
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 13 14 15 454.841 189.172
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
128.131 195.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 128.131 195.923
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -117.051 414.368
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-75.734.025 2.533.317
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.911.453 -605.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -34.911.453 -605.610
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-552 6.612.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -552 6.612.271
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -52.842.291 -2.417.117
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 2.236.724 -9.708.200
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.569.600 9.172.258
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 10.569.600 9.172.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 326.827 331.001
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.046.596 -867.473
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.046.596 -867.473
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -2.159.476 16.187
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-72.419.735 4.738.924
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-285.629 -2.309.487
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-32.804.485 -10.870.834
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-159.412 -10.870.834
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 14 -159.412 -10.870.834
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 -32.645.073
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
94.898.109 6.822.400
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
94.898.109 6.822.400
Kredilerden Nakit Girişleri
27 94.876.535 6.946.538
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
21.574 -124.138
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.611.740 -1.618.997
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.611.740 -1.618.997
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.972.995 3.801.259
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34.361.255 2.182.262


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 34.361.255 44.972.995
Finansal Yatırımlar
32.645.073 0
Vadeli Mevduatlar
6 32.645.073 0
Ticari Alacaklar
119.277.701 84.366.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 119.277.701 84.366.248
Diğer Alacaklar
242.210 340.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 242.210 340.054
Stoklar
9 121.959.862 69.117.571
Peşin Ödenmiş Giderler
10.631.318 12.868.042
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 10.631.318 12.868.042
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 2.504.058 1.421.334
Diğer Dönen Varlıklar
7.922.033 7.640.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 7.922.033 7.640.788
ARA TOPLAM
329.543.510 220.727.032
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
329.543.510 220.727.032
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.445.622 3.347.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.445.622 3.347.226
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 1.125.000 1.125.000
Maddi Duran Varlıklar
13 48.767.986 49.052.939
Arazi ve Arsalar
13 3.940.000 3.940.000
Binalar
13 6.942.162 6.976.425
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 34.501.712 34.855.397
Taşıtlar
13 396.003 400.745
Mobilya ve Demirbaşlar
13 2.628.055 2.565.317
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13 360.054 315.055
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 41.508 47.438
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
170.760 175.306
Diğer Haklar
14 170.760 175.306
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
53.550.876 53.747.909
TOPLAM VARLIKLAR
383.094.386 274.474.941
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
80.630.082 9.522.629
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
80.630.082 9.522.629
Banka Kredileri
27 80.600.430 9.502.358
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27 29.652 20.271
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
56.478.084 44.787.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
56.478.084 44.787.486
Banka Kredileri
27 56.478.084 44.787.486
Diğer Finansal Yükümlülükler
130.654 109.080
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
27 130.654 109.080
Ticari Borçlar
19.710.982 9.141.382
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 19.710.982 9.141.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 918.396 591.569
Diğer Borçlar
1.173.159 126.563
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.173.159 126.563
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 8.276.163 10.435.639
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 172.123 152.517
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.104.040 10.283.122
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 1.078.340
Kısa Vadeli Karşılıklar
241.115 189.572
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 241.115 189.572
ARA TOPLAM
168.636.975 74.903.920
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
168.636.975 74.903.920
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.682.196 21.603.712
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.682.196 21.603.712
Banka Kredileri
27 33.682.196 21.588.217
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27 15.495
Uzun Vadeli Karşılıklar
841.482 764.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 271.656 195.068
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 569.826 569.826
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 3.430.792 3.779.566
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.954.470 26.148.172
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
206.591.445 101.052.092
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
176.502.941 173.422.849
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
89.000.000 89.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24.092.720 23.860.997
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.092.720 23.860.997
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24.186.445 23.943.776
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-93.725 -82.779
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.657.514 1.332.677
Yasal Yedekler
2.657.514 1.332.677
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27.904.338 14.946.008
Net Dönem Karı veya Zararı
2.848.369 14.283.167
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
176.502.941 173.422.849
TOPLAM KAYNAKLAR
383.094.386 274.474.941


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 90.271.939 37.060.687
Satışların Maliyeti
20 -80.055.248 -33.567.594
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.216.691 3.493.093
BRÜT KAR (ZARAR)
10.216.691 3.493.093
Genel Yönetim Giderleri
21 -2.277.303 -875.808
Pazarlama Giderleri
21 -1.414.825 -384.580
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 5.914.372 7.099.909
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -7.485.122 -1.280.058
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.953.813 8.052.556
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 622.133
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
23 345.498 -20.373
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.921.444 8.032.183
Finansman Gelirleri
24 2.985.825 2.154.684
Finansman Giderleri
24 -5.086.477 -8.360.088
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.820.792 1.826.779
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-972.423 -420.635
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.078.340 -462.051
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 105.917 41.416
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.848.369 1.406.144
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.848.369 1.406.144
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.848.369 1.406.144
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
231.723 -22.221
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.134 -28.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
242.857 6.268
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
242.857 6.268
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
231.723 -22.221
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.080.092 1.383.923
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.080.092 1.383.923http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027367


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.490 Değişim: 0,00% Hacim : 36.111 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 29.06.2022 Yüksek 0
Açılış: 0
16,6723 Değişim: -0,06%
Düşük 16,5602 29.06.2022 Yüksek 16,7236
Açılış: 16,6822
17,4932 Değişim: -0,34%
Düşük 17,4507 29.06.2022 Yüksek 17,5634
Açılış: 17,5532
973,99 Değişim: -0,22%
Düşük 968,94 29.06.2022 Yüksek 978,75
Açılış: 976,11
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.