KAP ***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2022 - 18:13
KAP ***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.000.000 -30.332 77.012 10.980.061 544.053 27.570.794 27.570.794
Transferler
340.943 203.110 -544.053
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.601.012 -32.814 4.854.473 19.422.671 19.422.671
Sermaye Arttırımı
4.000.000 4.000.000 4.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 14.601.012 -63.146 417.955 11.183.171 4.854.473 50.993.465 50.993.465
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 14.601.012 -63.146 417.955 11.183.171 4.854.473 50.993.465 50.993.465
Transferler
914.722 3.939.751 -4.854.473
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
89.000.000 9.342.763 -19.633 14.283.167 112.606.297 112.606.297
Sermaye Arttırımı
10.000.000 10.000.000 10.000.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-176.913 -176.913 -176.913
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 89.000.000 23.943.775 -82.779 1.332.677 14.946.008 14.283.167 173.422.849 173.422.849


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.832.149 -13.264.969
Dönem Karı (Zararı)
14.283.167 4.854.473
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
14.283.167 4.854.473
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.948.530 1.282.050
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41590 1.421.442 353.294
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.760 713.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
85.117 366.976
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -76.357 346.184
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
272.297 1.736.978
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
272.297 1.736.978
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 2.903.268 1.122.891
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
9.342.763 -2.644.273
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-69.642.511 -20.467.334
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.847.739 -31.814.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.6 -25.847.739 -31.814.255
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.316.595 -779.087
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.316.595 -779.087
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -55.130.353 10.703.272
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5.9 -2.129.951 -1.922.219
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.212.494 218.864
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
44687 6.212.494 218.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 305.264 102.874
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-778.570 294.110
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-778.570 294.110
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 5.527.043 3.141.052
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-117.294 -411.945
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16 -117.294 -411.945
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-41.410.814 -14.330.811
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.421.335 1.065.842
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.808.013 -1.340.999
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
59.468 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
59.468 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.867.481 -1.340.999
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12-13 -24.867.481 -1.340.999
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
108.811.898 16.783.081
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
99.000.000 4.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
99.000.000 4.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.811.898 12.783.081
Kredilerden Nakit Girişleri
9.811.898 12.783.081
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.171.736 2.177.113
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.171.736 2.177.113
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.801.259 1.624.146
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.972.995 3.801.259


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 44.972.995 3.801.259
Ticari Alacaklar
84.366.248 58.922.688
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 13.875.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 84.366.248 45.046.777
Diğer Alacaklar
340.054 7.299.260
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 7.299.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 340.054 0
Stoklar
8 69.117.571 13.987.218
Peşin Ödenmiş Giderler
12.868.042 10.738.091
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 0 5.335.526
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 12.868.042 5.402.565
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 1.421.334 0
Diğer Dönen Varlıklar
17 7.640.788 4.914.274
ARA TOPLAM
220.727.032 99.662.790
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
220.727.032 99.662.790
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.347.226 1.431.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.347.226 1.431.129
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.125.000 1.125.000
Maddi Duran Varlıklar
12 49.052.939 25.800.603
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 47.438 71.158
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 175.306 17.351
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
53.747.909 28.445.241
TOPLAM VARLIKLAR
274.474.941 128.108.031
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.522.629 11.840.251
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.522.629 11.840.251
Banka Kredileri
26 9.502.358 11.641.056
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
26 20.271 199.195
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44.896.566 31.147.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44.896.566 31.147.991
Banka Kredileri
26 44.787.486 31.078.788
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
26 109.080 69.203
Ticari Borçlar
9.141.382 3.060.771
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 0 78.864
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 9.141.382 2.981.907
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 591.569 286.305
Diğer Borçlar
126.563 905.133
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 0 9.664
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 126.563 895.469
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 10.435.639 4.908.596
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
152.517 2.034.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.283.122 2.873.767
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 189.572 130.645
ARA TOPLAM
74.903.920 52.279.692
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.903.920 52.279.692
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.603.712 23.002.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.603.712 23.002.252
Banka Kredileri
26 21.588.217 22.963.399
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
26 15.495 38.853
Uzun Vadeli Karşılıklar
764.894 912.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 195.068 266.539
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 569.826 646.183
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 3.779.566 919.900
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.148.172 24.834.874
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
101.052.092 77.114.566
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa 173.422.849 50.993.465
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 20.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
89.000.000 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.860.997 14.537.866
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.860.997 14.537.866
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23.943.776 14.601.012
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-82.779 -63.146
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.332.677 417.955
Yasal Yedekler
1.332.677 417.955
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14.946.008 11.183.171
Net Dönem Karı veya Zararı
14.283.167 4.854.473
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
173.422.849 50.993.465
TOPLAM KAYNAKLAR
274.474.941 128.108.031


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 203.446.033 115.093.364
Satışların Maliyeti
19 -154.965.464 -95.480.461
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
48.480.569 19.612.903
BRÜT KAR (ZARAR)
48.480.569 19.612.903
Genel Yönetim Giderleri
20 -8.619.345 -1.457.565
Pazarlama Giderleri
20 -2.306.636 -1.526.766
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 35.478.578 9.389.005
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -17.822.090 -4.002.897
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
55.211.076 22.014.680
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 0 839.653
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
22 -906.933 -320.960
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
54.304.143 22.533.373
Finansman Gelirleri
23 3.480.545 1.028.706
Finansman Giderleri
23 -39.345.219 -17.456.810
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.439.469 6.105.269
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.156.302 -1.250.796
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -4.009.571 -1.923.269
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -146.731 672.473
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.283.167 4.854.473
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.283.167 4.854.473
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.283.167 4.854.473
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.323.130 14.537.867
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12.133.458 16.405.632
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-26.549 -80.956
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.783.779 -1.786.809
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.783.779 -1.786.809
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.323.130 14.537.867
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.606.297 19.392.340
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23.606.297 19.392.340http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008453


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.554 Değişim: 0,43% Hacim : 35.038 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.525 24.06.2022 Yüksek 2.571
Açılış: 2.555
16,8844 Değişim: -2,70%
Düşük 16,4914 24.06.2022 Yüksek 17,3807
Açılış: 17,3525
17,8272 Değişim: -2,47%
Düşük 17,3982 24.06.2022 Yüksek 18,3712
Açılış: 18,2779
992,35 Değişim: -2,31%
Düşük 968,40 24.06.2022 Yüksek 1.023,08
Açılış: 1.015,81
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.