KAP ***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2021 - 14:09
KAP ***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-205.160 474.153
Dönem Karı (Zararı)
211.837 222.278
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
211.837 222.278
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.975 76.928
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6-7 3.616 15.090
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29.095 6.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 29.095 6.874
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -7.736 54.964
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-483.811 174.947
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-451.637 267.770
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -453.200 -288.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 1.563 555.770
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-114.223 -77.071
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.568 -5.787
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.568 -5.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.048 186
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.424 -10.345
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -33.424 -10.345
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
103.857 194
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 103.857 194
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-246.999 474.153
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
41.839
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6-7 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-205.160 474.153
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 -205.160 474.153
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.906.508 1.787.732
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.701.348 2.261.885


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 5.000.000 -4.367 550.000 682.576 -496.342 5.731.867 5.731.867
Transferler
-496.342 496.342
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
222.278 222.278 222.278
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.274 -2.274 -2.274
Sermaye Azaltımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
9 5.000.000 -6.641 550.000 186.234 222.278 5.951.871 5.951.871
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 5.000.000 -11.235 550.000 186.234 461.007 6.186.006 6.186.006
Transferler
461.007 -461.007
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
211.837 211.837 211.837
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.207 -9.207 -9.207
Dönem Sonu Bakiyeler
9 5.000.000 -20.442 550.000 647.241 211.837 6.388.636 6.388.636


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.701.348 1.906.508
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
4.394.884 3.943.247
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 4.393.636 3.940.436
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 1.248 2.811
Peşin Ödenmiş Giderler
114.223 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
114.223 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 105.440 209.297
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
6.315.895 6.059.052
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.315.895 6.059.052
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
159.711 159.711
Diğer Alacaklar
21.045 21.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 21.045 21.045
Maddi Duran Varlıklar
24.719 26.012
Mobilya ve Demirbaşlar
6 24.719 26.012
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
86.358 88.681
Bilgisayar Yazılımları
7 86.358 88.681
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 54.104 46.444
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
345.937 341.893
TOPLAM VARLIKLAR
6.661.832 6.400.945
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22.770 12.202
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
22.770 12.202
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
22.770 12.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.056 20.008
Diğer Borçlar
15.114 48.538
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 15.114 48.538
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 41.839
Kısa Vadeli Karşılıklar
48.429 27.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 48.429 27.342
ARA TOPLAM
149.208 108.090
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
149.208 108.090
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
79.126 61.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 79.126 61.911
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 44.862 44.938
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
123.988 106.849
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
273.196 214.939
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.388.636 6.186.006
Ödenmiş Sermaye
9 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-20.442 -11.235
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.442 -11.235
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -20.442 -11.235
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
550.000 550.000
Yasal Yedekler
9 550.000 550.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 647.241 186.234
Net Dönem Karı veya Zararı
211.837 461.007
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.388.636 6.186.006
TOPLAM KAYNAKLAR
6.661.832 6.400.945


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 600
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
600 0
BRÜT KAR (ZARAR)
600 0
Genel Yönetim Giderleri
11 -397.625 -234.356
Pazarlama Giderleri
11 -3.955 -2.296
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.583
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-675
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-399.397 -237.327
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
10.600 8.270
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-388.797 -229.057
Finansman Gelirleri
13 1.185.038 1.399.425
Finansman Giderleri
14 -547.999 -892.164
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
248.242 278.204
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-36.405 -55.926
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -41.839 -395
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 5.434 -55.531
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
211.837 222.278
DÖNEM KARI (ZARARI)
211.837 222.278
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
211.837 222.278
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.207 -2.274
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 -11.509 -2.843
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.302 569
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 2.302 569
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.207 -2.274
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
202.630 220.004
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
202.630 220.004http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931659


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.452 Değişim: -0,58% Hacim : 6.252 Mio.TL Son veri saati : 11:22
Düşük 1.442 11.05.2021 Yüksek 1.454
Açılış: 1.448
8,2967 Değişim: 0,30%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,3223
Açılış: 8,2722
10,1061 Değişim: 0,67%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,1341
Açılış: 10,0384
489,70 Değişim: 0,25%
Düşük 486,64 11.05.2021 Yüksek 491,28
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.