KAP ***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

21.10.2020 - 11:03
KAP ***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 30.000.000 -2.833 550.000 -3.173.359 3.855.935 31.229.743 31.229.743
Transferler
3.855.935 -3.855.935
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-1.913
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-490.320 -492.233 -492.233
Sermaye Azaltımı
-25.000.000 -25.000.000 -25.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 -4.746 550.000 682.576 -490.320 5.737.510 5.737.510
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 5.000.000 -4.367 550.000 682.576 -496.342 5.731.867 5.731.867
Transferler
-496.342 496.342
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
643.079 643.079
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.054 646.133 643.079 643.079
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 -7.421 550.000 186.234 646.133 6.374.946 6.374.946


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
496.867 6.618.039
Dönem Karı (Zararı)
646.133 -490.320
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
646.133 -490.320
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
227.413 178.700
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 31.824 149.835
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.201 10.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 20.201 10.111
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 175.388 18.754
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-376.679 6.929.659
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-350.330 1.216.687
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -906.100 -2.829.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 555.770 4.046.237
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -26.042 14.885
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.976 -6.140
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -7.976 -6.140
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 10.413 8.390
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.233 5.715.458
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.233 5.715.458
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-511 -19.621
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 -511 -19.621
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
496.867 6.618.039
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -180.815
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -180.815
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -180.815
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -24.886.990
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -25.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 113.010
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
113.010
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
496.867 -18.449.766
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 496.867 -18.449.766
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.787.732 26.048.141
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.284.599 7.598.375


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.284.599 1.787.732
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
3.877.204 3.525.989
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 3.876.100 2.970.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.104 555.989
Peşin Ödenmiş Giderler
26.042 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 26.042 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 209.297 208.786
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
6.397.142 5.522.507
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.397.142 5.522.507
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5 159.711 159.711
Diğer Alacaklar
21.045 21.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 21.045 21.930
Maddi Duran Varlıklar
30.128 54.984
Mobilya ve Demirbaşlar
10 30.128 54.984
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
91.004 97.972
Bilgisayar Yazılımları
11 91.004 97.972
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
301.888 334.597
TOPLAM VARLIKLAR
6.699.030 5.857.104
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.265 9.241
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.265 9.241
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.265 9.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 18.962 8.549
Diğer Borçlar
13.290 15.523
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 13.290 15.523
Kısa Vadeli Karşılıklar
23.969 11.572
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 23.969 11.572
ARA TOPLAM
57.486 44.885
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.486 44.885
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
51.818 40.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 51.818 40.960
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 214.780 39.392
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
266.598 80.352
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
324.084 125.237
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.374.946 5.731.867
Ödenmiş Sermaye
14 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.421 -4.367
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.421 -4.367
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -7.421 -4.367
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
550.000 550.000
Yasal Yedekler
14 550.000 550.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 186.234 682.576
Net Dönem Karı veya Zararı
14 646.133 -496.342
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.374.946 5.731.867
TOPLAM KAYNAKLAR
6.699.030 5.857.104


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 0 -490.370 -14.270
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 -490.370 0 -14.270
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 -490.370 0 -14.270
Genel Yönetim Giderleri
16 -796.036 -1.057.581 -301.817 -318.917
Pazarlama Giderleri
16 -10.266 -9.315 -2.246 -2.374
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 10.792 10.845 3.671
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -676 -118.381
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-796.186 -1.664.802 -300.392 -335.561
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 117.861 302.917 9.579 94.019
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-678.325 -1.361.885 -290.813 -241.542
Finansman Gelirleri
20 3.272.851 14.492.509 1.125.328 2.094.470
Finansman Giderleri
21 -1.772.242 -13.601.712 -389.155 -2.270.195
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
822.284 -471.088 445.360 -417.267
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-176.151 -19.232 -90.453 -29
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -176.151 -19.232 -90.453 -29
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
646.133 -490.320 354.907 -417.296
DÖNEM KARI (ZARARI)
646.133 -490.320 354.907 -417.296
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
646.133 -490.320 354.907 -417.296
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.054 -1.913 -1.399 -83
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -3.817 -2.391 -1.748 -104
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
763 478 349 21
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
763 478 349 21
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.054 -1.913 -1.399 -83
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
643.079 -492.233 353.508 -417.379
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
643.079 -492.233 353.508 -417.379http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882787


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 0,00% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,8481 Değişim: 0,94%
Düşük 13,6673 06.12.2021 Yüksek 13,8630
Açılış: 13,7186
15,6595 Değişim: 0,79%
Düşük 15,4431 06.12.2021 Yüksek 15,6632
Açılış: 15,5362
792,74 Değişim: 0,79%
Düşük 783,20 06.12.2021 Yüksek 794,08
Açılış: 786,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.