KAP ***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

23.10.2018 - 11:20
KAP ***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 30.000.000 550.000 -1.540.467 1.119.583 30.129.116 30.129.116
Transferler
1.119.583 -1.119.583 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.393.100 -3.402.914 -3.402.914
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.814
Dönem Sonu Bakiyeler
22 30.000.000 0 -9.814 550.000 -420.884 -3.393.100 26.726.202 26.726.202
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 30.000.000 -18 550.000 -420.884 -2.752.475 27.376.623 27.376.623
Transferler
-2.752.475 2.752.475 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.879.634 3.882.782 3.882.782
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.148
Dönem Sonu Bakiyeler
22 30.000.000 0 3.130 550.000 -3.173.359 3.879.634 31.259.405 31.259.405


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.141.460 4.002.745
Dönem Karı (Zararı)
3.879.634 -3.393.100
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
81.992 -3.632
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 82.029 114.267
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.053 20.791
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 14.053 20.791
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -14.090 -138.690
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.179.834 7.399.477
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.068.755 5.102.804
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 4.068.755 5.102.804
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.564.386 7.925.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 5.564.386 7.925.018
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -145.008 112.905
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.224.027 -5.616.833
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -5.224.027 -5.616.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -8.617 -80.819
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
632 -2.380
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 632 -2.380
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.287 -41.218
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
21 -76.287 -41.218
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.141.460 4.002.745
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -3.245
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-16 0 -3.245
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-16 0 -3.245
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.141.460 3.999.500
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.141.460 3.999.500
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 21.538.895 15.170.434
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 29.680.355 19.169.934


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 29.680.355 21.538.895
Ticari Alacaklar
28.373 4.097.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 28.373 4.097.128
Diğer Alacaklar
301.353 6.126.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 301.353 6.126.350
Peşin Ödenmiş Giderler
183.263 46.398
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 183.263 46.398
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 191.651 115.364
ARA TOPLAM
30.384.995 31.924.135
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.384.995 31.924.135
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 159.711 159.711
Diğer Alacaklar
720.879 460.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 720.879 460.268
Maddi Duran Varlıklar
180.084 255.144
Mobilya ve Demirbaşlar
15 180.084 255.144
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
109.586 116.555
Diğer Haklar
16 109.586 116.555
Peşin Ödenmiş Giderler
8.143
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 8.143
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.178.403 991.678
TOPLAM VARLIKLAR
31.563.398 32.915.813
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
215.530 5.439.557
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 215.530 5.439.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 9.767 18.384
Diğer Borçlar
24.192 23.560
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 24.192 23.560
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.482 5.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 12.482 5.626
ARA TOPLAM
261.971 5.487.127
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
261.971 5.487.127
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
24.742 20.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 24.742 20.693
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 17.280 31.370
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.022 52.063
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
303.993 5.539.190
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.259.405 27.376.623
Ödenmiş Sermaye
22 30.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.130 -18
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
22 3.130 -18
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
550.000 550.000
Yasal Yedekler
22 550.000 550.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 -3.173.359 -420.884
Net Dönem Karı veya Zararı
3.879.634 -2.752.475
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.259.405 27.376.623
TOPLAM KAYNAKLAR
31.563.398 32.915.813


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 -10.892.716 227.678 -9.161.898 866.275
Satışların Maliyeti
23 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-10.892.716 227.678 -9.161.898 866.275
BRÜT KAR (ZARAR)
-10.892.716 227.678 -9.161.898 866.275
Genel Yönetim Giderleri
24 -1.572.161 -3.747.116 -422.811 -922.338
Pazarlama Giderleri
24 -114.284 -394.312 -38.765 -11.720
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 4.080 7.238 1 5.050
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 0 -11.800 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.575.081 -3.918.312 -9.623.473 -62.733
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 959.977 364.130 452.849 197.663
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.615.104 -3.554.182 -9.170.624 134.930
Finansman Gelirleri
28 53.366.261 9.506.677 33.874.178 1.528.782
Finansman Giderleri
29 -37.886.400 -9.481.832 -24.101.631 -1.642.757
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.864.757 -3.529.337 601.923 20.955
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14.877 136.237 -10.910 97.851
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 14.877 136.237 -10.910 97.851
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.879.634 -3.393.100 591.013 118.806
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.879.634 -3.393.100 591.013 118.806
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.879.634 -3.393.100 591.013 118.806
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.148 -9.814 5.889 -2.255
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24-33 3.935 -12.267 7.361 -2.818
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-787 2.453 -1.472 563
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -787 2.453 -1.472 563
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.148 -9.814 5.889 -2.255
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.882.782 -3.402.914 596.902 116.551
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.882.782 -3.402.914 596.902 116.551http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715073


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.467 Değişim: 0,00% Hacim : 34.300 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 27.01.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
7,3967 Değişim: -0,23%
Düşük 7,3952 28.01.2021 Yüksek 7,4147
Açılış: 7,4139
8,9595 Değişim: -0,21%
Düşük 8,9561 28.01.2021 Yüksek 8,9816
Açılış: 8,9781
437,85 Değişim: -0,25%
Düşük 437,42 28.01.2021 Yüksek 439,28
Açılış: 438,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.