KAP ***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

24.04.2018 - 13:03
KAP ***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 30.000.000 550.000 -1.540.467 1.119.583 30.129.116
Transferler
1.119.583 -1.119.583 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.855.547 -1.855.304
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
243
Dönem Sonu Bakiyeler
22 30.000.000 0 243 550.000 -420.884 -1.855.547 28.273.812 28.273.812
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 30.000.000 -18 550.000 -420.884 -2.752.475 27.376.623 27.376.623
Transferler
-2.752.475 2.752.475 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.420.733 3.418.498
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.235
Dönem Sonu Bakiyeler
22 30.000.000 0 -2.253 550.000 -3.173.359 3.420.733 30.795.121 30.795.121


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
161.473 4.945.748
Dönem Karı (Zararı)
3.420.733 -1.855.547
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.577 177.003
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 27.343 96.505
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-4.190 -1.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -4.190 -1.306
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -25.730 81.804
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.256.683 6.624.292
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.032.866 2.345.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 1.032.866 2.345.066
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.357.439 7.543.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -1.357.439 7.543.343
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -196.256 90.064
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.698.220 -3.267.269
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -2.698.220 -3.267.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -5.397 -56.046
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.230 -26.861
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -9.230 -26.861
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.007 -4.005
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
21 -23.007 -4.005
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
161.473 4.945.748
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -150.599
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-16 0 -150.599
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
161.473 4.795.149
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
161.473 4.795.149
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 21.538.895 15.170.434
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 21.700.368 19.965.583


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 21.700.368 21.538.895
Ticari Alacaklar
3.064.262 4.097.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 3.064.262 4.097.128
Diğer Alacaklar
7.264.648 6.126.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 7.264.648 6.126.350
Peşin Ödenmiş Giderler
242.654 46.398
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 242.654 46.398
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 138.371 115.364
ARA TOPLAM
32.410.303 31.924.135
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
32.410.303 31.924.135
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 159.711 159.711
Diğer Alacaklar
679.409 460.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 679.409 460.268
Maddi Duran Varlıklar
230.124 255.144
Mobilya ve Demirbaşlar
15 230.124 255.144
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
114.232 116.555
Diğer Haklar
16 114.232 116.555
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.183.476 991.678
TOPLAM VARLIKLAR
33.593.779 32.915.813
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
2.741.337 5.439.557
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 2.741.337 5.439.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 12.987 18.384
Diğer Borçlar
14.330 23.560
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 14.330 23.560
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.184 5.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 7.184 5.626
ARA TOPLAM
2.775.838 5.487.127
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.775.838 5.487.127
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
17.180 20.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 17.180 20.693
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 5.640 31.370
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.820 52.063
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.798.658 5.539.190
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.795.121 27.376.623
Ödenmiş Sermaye
22 30.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.253 -18
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
22 -2.253 -18
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
550.000 550.000
Yasal Yedekler
22 550.000 550.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 -3.173.359 -420.884
Net Dönem Karı veya Zararı
3.420.733 -2.752.475
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.795.121 27.376.623
TOPLAM KAYNAKLAR
33.593.779 32.915.813


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 2.724.772 55.995
Satışların Maliyeti
23 0 -1.020.759
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.724.772 -964.764
BRÜT KAR (ZARAR)
2.724.772 -964.764
Genel Yönetim Giderleri
24 -662.883 -1.654.111
Pazarlama Giderleri
24 -42.097 -366.030
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 3.441 750
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 0 -11.800
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.023.233 -2.995.955
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 208.805 35.501
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.232.038 -2.960.454
Finansman Gelirleri
28 3.926.682 6.872.989
Finansman Giderleri
29 -2.763.158 -5.686.339
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.395.562 -1.773.804
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25.171 -81.743
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 25.171 -81.743
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.420.733 -1.855.547
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.420.733 -1.855.547
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.420.733 -1.855.547
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.235 243
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24-33 -2.794 304
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
559 -61
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 559 -61
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.235 243
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.418.498 -1.855.304
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.418.498 -1.855.304http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678476


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5020 Değişim: 0,98%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,5101
Açılış: 8,4194
10,2650 Değişim: 0,89%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2873
Açılış: 10,1746
499,00 Değişim: 1,52%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 499,27
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.