KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2022 - 18:10
KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -51.320.618 507.854 25.794.111 25.794.111
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -51.320.618 507.854 25.794.111 25.794.111
Transferler
30 0 0 0 0 507.854 -507.854 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 0 0 -882.247 0 0
Dönem Karı (Zararı)
30 0 0 0 0 0 -882.247 -882.247 -882.247
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 0 0 0 -882.247 -882.247
Dönem Sonu Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -50.812.764 -882.247 24.911.864 24.911.864
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -50.812.764 -882.247 24.911.864 24.911.864
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -50.812.764 -882.247 24.911.864 24.911.864
Transferler
30 0 0 0 0 -882.247 882.247 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 0 0 -2.990.424 -2.990.424 -2.990.424
Dönem Karı (Zararı)
30 0 0 0 0 0 -2.990.424 -2.990.424 -2.990.424
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -51.695.011 -2.990.424 21.921.440 21.921.440


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.777.963 -2.910.550
Dönem Karı (Zararı)
20 -2.990.424 -882.247
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20 -2.990.424 -882.247
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.876.828 272.178
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 3.843 9.095
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7,8 6.034.337 1.313.708
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 6.034.337 1.313.708
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 3.035.551 42.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 88.139 42.313
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 2.947.412 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
37 -8.729.958 -2.448.500
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -8.729.958 -2.656.159
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 0 207.659
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
37 6.350.235 1.577.483
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
47 -817.180 -201.291
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
47 -817.180 -201.291
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 0 -20.630
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 0 -20.630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.670.441 -2.317.645
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -13.599.950 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,8 -4.644.718 -2.334.025
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 1.395.256 11.667.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -6.039.974 -14.001.490
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -721.214 -6.677
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 -45.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 -45.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 184.113 5.014
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,8 1.111.328 63.043
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 687.807 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 423.521 63.043
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.784.037 -2.927.714
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 0 -24.787
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 6.074 41.951
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.204 23.427.356
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
4 0 23.408.653
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 20.631
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 20.631
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -19.204 -1.928
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -19.204 -1.928
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.587.591 2.431.627
Ödenen Faiz
37 -88.590 -207.659
Alınan Faiz
37 8.676.181 2.639.286
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.209.576 22.948.433
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.209.576 22.948.433
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.357.449 5.392.143
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.147.873 28.340.576


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
52 22.254.934 28.357.449
Diğer Alacaklar
8 2.571.253 3.966.509
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.571.253 3.966.509
Peşin Ödenmiş Giderler
12 735.967 14.753
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 735.967 14.753
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 42.090 48.164
ARA TOPLAM
25.604.244 32.386.875
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.604.244 32.386.875
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4 13.599.950 0
Diğer Alacaklar
8 13.461 7.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 13.461 7.824
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
47 2.005.115 1.187.935
Maddi Duran Varlıklar
14 12.759 21.479
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 12.759 21.479
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 16.915 1.553
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 16.915 1.553
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.648.200 1.218.791
TOPLAM VARLIKLAR
41.252.444 33.605.666
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Finansal Yükümlülükler
47 14.619.514 8.269.279
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
47 14.619.514 8.269.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 202.210 18.097
Diğer Borçlar
8 1.353.906 242.578
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 687.807 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 666.099 242.578
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 3.068.853 121.441
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 3.068.853 121.441
ARA TOPLAM
19.244.483 8.651.395
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.244.483 8.651.395
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
25 86.521 42.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 86.521 42.407
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
86.521 42.407
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.331.004 8.693.802
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.921.440 24.911.864
Ödenmiş Sermaye
30 41.550.000 41.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 2.187.732 2.187.732
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
30 32.490.676 32.490.676
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 449.029 449.029
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -51.765.573 -50.883.326
Net Dönem Karı veya Zararı
30 -2.990.424 -882.247
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.921.440 24.911.864
TOPLAM KAYNAKLAR
41.252.444 33.605.666


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
28 -2.395.817 -3.326.310
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 2.909.852 3.177.436
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -12.799.838 -2.208.803
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.285.803 -2.357.677
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 675.793 109.554
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 -2.537
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
35 -56.595 -1.270.873
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.666.605 -3.521.533
Finansman Gelirleri
37 12.715.310 6.315.684
Finansman Giderleri
37 -4.039.129 -3.676.398
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.990.424 -882.247
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.990.424 -882.247
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.990.424 -882.247
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
41 -2.990.424 -882.247
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

-Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 -0,07200000 -0,02100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -210.005
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 0 -210.005
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
38 0 -210.005
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -210.005
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.990.424 -1.092.252
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.990.424 -1.092.252http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005871


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9456 Değişim: 0,27%
Düşük 15,7603 18.05.2022 Yüksek 15,9830
Açılış: 15,9021
16,6942 Değişim: -0,38%
Düşük 16,5955 18.05.2022 Yüksek 16,8455
Açılış: 16,7572
931,40 Değişim: 0,32%
Düşük 917,29 18.05.2022 Yüksek 936,12
Açılış: 928,40
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.