KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2021 - 18:10
KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -51.320.618 507.854 25.794.111 25.794.111
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -51.320.618 507.854 25.794.111 25.794.111
Transferler
0 0 0 0 507.854 -507.854 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 782.295 782.295 782.295
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 782.295 782.295 782.295 782.295
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 41.550.000 2.187.732 32.490.467 378.467 -50.812.764 782.295 26.576.406 26.576.406
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -50.812.247 -882.247 24.911.864 24.911.864
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -50.812.764 -882.247 24.911.864 24.911.864
Transferler
0 0 0 0 -882.247 882.247 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 556.813 556.813 556.813
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 556.813 556.813 556.813
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -51.695.011 556.813 25.468.677 25.468.677


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.126.904 -599.587
Dönem Karı (Zararı)
20 556.813 782.295
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20 556.813 782.295
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.342.396 566.877
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 2.342 2.180
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
17 475.593 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 475.593 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
48.742 4.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 5.183 4.618
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 43.559 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 -147.119 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -147.119 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21 1.110.185 648.659
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
18 -147.347 -67.788
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
18 -147.347 -67.788
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17 0 -20.792
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 -20.792
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-755.358 -1.948.432
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -594.591 -2.417.712
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -118.012 -997.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -476.579 -1.419.980
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -15.644 -3.182
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 -45.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 0 -45.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -1.120 -709
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -144.003 518.171
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -144.003 518.171
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.143.851 -599.260
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-16.947 -327
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
127.422 20.792
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 20.792
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 20.792
Alınan Faiz
19 127.422 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.254.326 -578.795
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.254.326 -578.795
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.357.449 5.392.143
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24 29.611.775 4.813.348


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
24 29.631.472 28.357.449
Diğer Alacaklar
6 4.084.521 3.966.509
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 4.084.521 3.966.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 30.397 14.753
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 30.397 14.753
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 65.111 48.164
ARA TOPLAM
33.811.501 32.386.875
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.811.501 32.386.875
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 8.810 7.824
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 8.810 7.824
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
21 1.335.282 1.187.935
Maddi Duran Varlıklar
9 19.299 21.479
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 19.299 21.479
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 1.392 1.553
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 1.392 1.553
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.364.783 1.218.791
TOPLAM VARLIKLAR
35.176.284 33.605.666
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Finansal Yükümlülükler
21 9.379.464 8.269.279
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
21 9.379.464 8.269.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 16.978 18.097
Diğer Borçlar
6 98.575 242.578
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 98.575 242.578
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 165.000 121.441
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 165.000 121.441
ARA TOPLAM
9.660.017 8.651.395
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.660.017 8.651.395
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 47.590 42.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 47.590 42.407
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.590 42.407
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.707.607 8.693.802
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.468.677 24.911.864
Ödenmiş Sermaye
12 41.550.000 41.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 2.187.732 2.187.732
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 32.490.676 32.490.676
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 449.029 449.029
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
12 449.029 449.029
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -51.765.573 -50.883.326
Net Dönem Karı veya Zararı
20 556.813 -882.247
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.468.677 24.911.864
TOPLAM KAYNAKLAR
35.176.284 33.605.666


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
16 -489.060 -969.343
Pazarlama Giderleri
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 255.421 2.176.250
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -481.173 -108.956
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-714.812 1.097.951
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 321.433 74.837
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 -12.139 -9.826
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-405.518 1.162.962
Finansman Gelirleri
19 2.187.898 267.992
Finansman Giderleri
19 -1.225.567 -648.659
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
556.813 782.295
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20 556.813 782.295
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
20 556.813 782.295
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
556.813 782.295
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,01300000 0,01900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
556.813 782.295
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
556.813 782.295http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931896


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,00% Hacim : 18.203 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 10.05.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,2995 Değişim: 0,33%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,3223
Açılış: 8,2722
10,0872 Değişim: 0,49%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,1341
Açılış: 10,0384
490,06 Değişim: 0,32%
Düşük 486,64 11.05.2021 Yüksek 491,28
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.