KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

23.02.2021 - 18:11
KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -52.345.207 1.024.589 25.286.257 25.286.257
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -52.345.207 1.024.589 25.286.257 25.286.257
Transferler
0 0 0 0 1.024.589 -1.024.589 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 507.854 507.854 507.854
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 507.854 507.854 507.854
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -51.320.618 507.854 25.794.111 25.794.111
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 378.467 -51.320.618 507.854 25.794.111 25.794.111
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 378.467 -51.320.618 507.854 25.794.111 25.794.111
Transferler
0 0 0 0 0 507.854 -507.854 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -882.247 -882.247 -882.247
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 -882.247 -882.247 -882.247
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 41.550.000 21.877.732 32.490.676 0 378.467 -50.812.764 -882.247 24.911.864 24.911.864


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.910.550 -2.805.295
Dönem Karı (Zararı)
20 -882.247 507.854
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20 -882.247 507.854
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
272.178 2.162.529
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 9.095 8.327
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
17 1.313.708 2.154.027
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.313.708 2.154.027
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
42.313 144.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 42.313 22.653
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 121.441
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 -2.448.500 19.137
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -2.656.159 -1.010.114
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 207.659 1.029.251
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21 1.577.483 -82.247
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
18 -201.291 -79.796
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
18 -201.291 -79.796
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17 -20.630 -1.013
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 -20.630 -1.013
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.317.645 -5.579.730
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 8.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 0 8.295
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.334.025 -4.813.176
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 11.667.465 -1.438.049
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -14.001.490 -3.375.127
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -6.677 -2.741
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -45.000 -124.578
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -45.000 -124.578
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 5.014 4.000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 63.043 -651.530
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 63.043 -651.530
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.927.714 -2.909.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-24.787 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
41.951 104.052
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
23.427.356 -5.657
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
23.408.653 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 20.631 396
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 20.631 396
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.928 -6.053
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -6.053
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.928 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.431.627 -958.104
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
21 0 -1.117.307
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
21 0 -1.117.307
Ödenen Faiz
19 -207.659 -1.029.251
Alınan Faiz
19 2.639.286 1.188.454
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.948.433 -3.769.056
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.948.433 -3.769.056
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.392.143 9.161.166
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24 28.340.576 5.392.110


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
24 28.357.449 5.392.143
Diğer Alacaklar
6 3.966.509 26.362.669
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 3.966.509 15.633.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 10.728.695
Peşin Ödenmiş Giderler
8 14.753 8.076
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 14.753 8.076
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 48.164 90.115
ARA TOPLAM
32.386.875 31.853.003
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
32.386.875 31.853.003
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 7.824 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 7.824 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
21 1.187.935 986.644
Maddi Duran Varlıklar
9 21.479 30.200
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 21.479 30.200
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.218.791 1.016.844
TOPLAM VARLIKLAR
33.605.666 32.869.847
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Finansal Yükümlülükler
21 8.269.279 6.691.796
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
21 8.269.279 6.691.796
Ticari Borçlar
5 0 45.000
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 0 45.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 18.097 13.083
Diğer Borçlar
6 242.578 179.535
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 242.578 179.535
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 121.441 121.441
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 121.441 121.441
ARA TOPLAM
8.651.395 7.050.855
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.651.395 7.050.855
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 42.407 24.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 42.407 24.881
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.407 24.881
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.693.802 7.075.736
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.911.864 25.794.111
Ödenmiş Sermaye
12 41.550.000 41.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 2.187.732 2.187.732
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 32.490.676 32.490.676
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 449.029 378.467
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -50.883.326 -51.320.618
Net Dönem Karı veya Zararı
20 -882.247 507.854
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.911.864 25.794.111
TOPLAM KAYNAKLAR
33.605.666 32.869.847


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
16 -3.326.310 -2.378.633
Pazarlama Giderleri
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 3.177.436 3.213.294
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -2.208.803 -2.912.112
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.357.677 -2.077.451
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 109.554 2.639.576
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -2.537 -216
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
18 0 2.414
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 -1.270.873 -37.299
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.521.533 527.024
Finansman Gelirleri
19 6.315.684 1.010.081
Finansman Giderleri
19 -3.676.398 -1.029.251
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20 -882.247 507.854
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20 -882.247 507.854
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
20 -882.247 507.854
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20 -882.247 507.854
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 -0,02100000 0,01200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-210.005 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-210.005 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-210.005 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-210.005 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.092.252 507.854
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.092.252 507.854http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911913


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.529 Değişim: 0,00% Hacim : 35.046 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.519 02.03.2021 Yüksek 1.537
Açılış: 1.526
7,3478 Değişim: -0,17%
Düşük 7,3318 03.03.2021 Yüksek 7,3610
Açılış: 7,3601
8,8881 Değişim: -0,17%
Düşük 8,8695 03.03.2021 Yüksek 8,9039
Açılış: 8,9028
410,00 Değişim: -0,04%
Düşük 408,60 03.03.2021 Yüksek 411,13
Açılış: 410,17
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.