KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2020 - 20:48
KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 378.467 -52.345.207 1.024.589 25.286.257 25.286.257
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 378.467 -52.345.207 1.024.589 25.286.257 25.286.257
Transferler
0 0 0 0 0 1.024.589 -1.024.589 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 210.005 0 0 -98.988 111.017 111.017
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 -98.988 -98.988 -98.988
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 210.005 0 0 0 210.005 210.005
Dönem Sonu Bakiyeler
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 210.005 378.467 -51.320.618 -98.988 25.397.274 25.397.274
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 210.005 378.467 -51.320.618 507.854 26.004.116 26.004.116
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 210.005 378.467 -51.320.618 507.854 26.004.116 26.004.116
Transferler
0 0 0 0 0 507.854 -507.854 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -210.005 0 0 -1.904.619 -2.114.624 -2.114.624
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 -1.904.619 -1.904.619 -1.904.619
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -210.005 0 0 0 -210.005 -210.005
Dönem Sonu Bakiyeler
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 378.467 -50.812.764 -1.904.619 23.889.492 23.889.492


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.868.867 -5.940.910
Dönem Karı (Zararı)
20 -1.904.619 -98.988
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20 -1.904.619 -98.988
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.850.355 626.796
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 4.414 3.211
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
17 730.881 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 730.881 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.618 124.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 10.618 2.810
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 121.441
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 207.659 449.401
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 207.659 449.401
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21 1.016.132 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 210.005
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 210.005
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
18 -98.557 -160.072
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
18 -98.557 -160.072
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17 -20.792 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 -20.792 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.904.275 -6.468.718
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -4.247.120
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 8.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 0 8.295
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.805.363 -2.171.641
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 11.703.127 -1.090.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -13.508.490 -1.080.977
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -22.215 -3.238
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -45.000 138.158
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -45.000 138.158
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -504 15.855
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -31.193 -324.837
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -31.193 -324.837
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 115.810
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 115.810
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.958.539 -5.940.910
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
89.672 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
23.427.517 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
23.408.653 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 20.792 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 20.792 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.928 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.928 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-207.660 -932.540
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 0 -409.720
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
19 0 -409.720
Ödenen Faiz
19 -207.660 -522.820
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.350.990 -6.873.450
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.350.990 -6.873.450
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.392.143 9.339.539
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24 26.743.133 2.466.089


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
24 26.743.133 5.392.143
Diğer Alacaklar
6 4.028.498 26.362.669
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 3.930.847 15.633.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 97.651 10.728.695
Peşin Ödenmiş Giderler
8 30.291 8.076
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 30.291 8.076
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 443 90.115
ARA TOPLAM
30.802.365 31.853.003
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.802.365 31.853.003
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
21 1.085.201 986.644
Maddi Duran Varlıklar
9 25.840 30.200
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 25.840 30.200
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 1.875 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 1.875 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.112.916 1.016.844
TOPLAM VARLIKLAR
31.915.281 32.869.847
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Finansal Yükümlülükler
21 7.707.928 6.691.796
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
21 7.707.928 6.691.796
Ticari Borçlar
5 0 45.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 0 45.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 12.579 13.083
Diğer Borçlar
6 148.342 179.535
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 148.342 179.535
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 121.441 121.441
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 121.441 121.441
ARA TOPLAM
7.990.290 7.050.855
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.990.290 7.050.855
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 35.499 24.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 35.499 24.881
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.499 24.881
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.025.789 7.075.736
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23.889.492 25.794.111
Ödenmiş Sermaye
12 41.550.000 41.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 2.187.732 2.187.732
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 32.490.676 32.490.676
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 378.467 378.467
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
12 378.467 378.467
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -50.812.764 -51.320.618
Net Dönem Karı veya Zararı
20 -1.904.619 507.854
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.889.492 25.794.111
TOPLAM KAYNAKLAR
31.915.281 32.869.847


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0 0 0
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
16 -2.006.413 -1.075.438 -1.037.070 -766.939
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 3.227.238 2.255.451 1.050.988 447.265
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -1.667.951 -1.414.485 -1.558.995 -902.609
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-447.126 -234.472 -1.545.077 -1.222.283
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 103.275 0 28.438 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
18 0 0 0 -1.938
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 -1.353.109 -18.756 -1.343.283 -7.972
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.696.960 -253.228 -2.859.922 -1.232.193
Finansman Gelirleri
19 808.473 677.547 540.481 226.694
Finansman Giderleri
19 -1.016.132 -523.307 -367.473 27.943
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20 -1.904.619 -98.988 -2.686.914 -977.556
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20 -1.904.619 -98.988 -2.686.914 -977.556
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
20 -1.904.619 -98.988 -2.686.914 -977.556
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20 -1.904.619 -98.988 -2.686.914 -977.556
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 -0,04600000 -0,00200000 -0,06500000 -0,02400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-210.005 210.005 -210.005 210.005
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-210.005 210.005 -210.005 210.005
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-210.005 210.005 -210.005 210.005
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-210.005 210.005 -210.005 210.005
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.114.624 111.017 -2.896.919 -767.551
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.114.624 111.017 -2.896.919 -767.551http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866933


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.