KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.05.2020 - 21:47
KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -52.345.207 1.024.589 25.286.257 0 25.286.257
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 -52.345.207 1.024.589 25.286.257 0 25.286.257
Transferler
0 0 0 1.024.589 -1.024.589 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 878.568 878.568 0 878.568
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 878.568 878.568 0 878.568
Dönem Sonu Bakiyeler
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -51.320.618 878.568 26.164.825 0 26.164.825
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -51.320.618 507.854 25.794.111 0 25.794.111
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -51.320.618 507.854 25.794.111 0 25.794.111
Transferler
0 0 0 0 507.854 -507.854 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 782.295 782.295 0 782.295
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 782.295 782.295 0 782.295
Dönem Sonu Bakiyeler
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 378.467 -50.812.764 782.295 26.576.406 0 26.576.406


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-599.587 -4.598.233
Dönem Karı (Zararı)
782.295 878.568
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
566.877 356.678
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 2.180 7.559
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
17 0 -1.938
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 -1.938
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.618 4.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 4.618 4.128
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 0 -60.178
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 0 -60.178
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21 648.659 551.250
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
18 -67.788 -144.143
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
18 -67.788 -144.143
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17 -20.792 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 -20.792 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.948.432 -5.827.667
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -3.997.154
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.417.712 -1.461.095
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -997.732 -797.391
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.419.980 -663.704
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -3.182 -74.963
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -45.000 -47.187
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -45.000 -47.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -709 18.180
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 518.171 -202.961
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 518.171 -202.961
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -62.487
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -62.487
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-599.260 -4.592.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -5.812
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-327 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
20.792 1.802
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 20.792 1.802
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 20.792 1.802
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-578.795 -4.596.431
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-578.795 -4.596.431
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.392.143 9.339.539
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24 4.813.348 4.743.108


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
24 4.813.348 5.392.143
Diğer Alacaklar
6 28.780.381 26.362.669
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 16.631.706 15.633.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 12.148.675 10.728.695
Peşin Ödenmiş Giderler
8 11.258 8.076
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 11.258 8.076
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 90.442 90.115
ARA TOPLAM
33.695.429 31.853.003
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.695.429 31.853.003
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
21 1.054.432 986.644
Maddi Duran Varlıklar
9 28.020 30.200
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 28.020 30.200
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.082.452 1.016.844
TOPLAM VARLIKLAR
34.777.881 32.869.847
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Finansal Yükümlülükler
21 7.340.455 6.691.796
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
21 7.340.455 6.691.796
Ticari Borçlar
0 45.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 0 45.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 12.374 13.083
Diğer Borçlar
6 697.706 179.535
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 697.706 179.535
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 121.441 121.441
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 121.441 121.441
ARA TOPLAM
8.171.976 7.050.855
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.171.976 7.050.855
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11 29.499 24.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 29.499 24.881
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.499 24.881
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.201.475 7.075.736
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.576.406 25.794.111
Ödenmiş Sermaye
12 41.550.000 41.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 2.187.732 2.187.732
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
12 32.490.676 32.490.676
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 378.467 37 782.295 507.854
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.576.406 25.794.111
TOPLAM KAYNAKLAR
34.777.881 32.869.847


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.202
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.