KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 23:11
KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 1.128.833 197.319 -51.655.537 -8.863.815 17.035.208 0 17.035.208
Transferler
12 0 0 0 0 0 -8.863.815 8.863.815 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -9.269.186 -9.269.186 0 -9.269.186
Dönem Karı (Zararı)
19 0 0 0 0 0 0 -9.269.186 -9.269.186 0 -9.269.186
Dönem Sonu Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 1.128.833 197.319 -60.519.352 -9.269.186 7.766.022 0 7.766.022
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 197.319 -60.519.352 8.355.293 24.261.735 0 24.261.735
Transferler
12 0 0 0 3.622.955 4.732.338 -8.355.293 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 1.760.067 1.760.067 0 1.760.067
Dönem Karı (Zararı)
19 0 0 0 0 0 0 1.760.067 1.760.067 0 1.760.067
Dönem Sonu Bakiyeler
41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 3.820.274 -55.787.014 1.760.067 26.021.735 0 26.021.735


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.743.039 -64.831
Dönem Karı (Zararı)
19 1.760.067 -9.269.186
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19 1.760.067 -9.269.186
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.332.966 7.712.914
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 776 2.568
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.227.995 6.863.000
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 1.227.995 6.863.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-10.202 -2.328
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -10.202 -2.328
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-68.803 849.674
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -68.803 -417.940
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 0 1.267.614
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.183.200 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.836.072 1.489.805
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 10.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 10.262
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.871.065 508.079
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -2.351.019 399.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.520.046 108.974
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 8.071 -1.084
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
157.732 139.795
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 157.732 139.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -2.611.617 281.034
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.321.316 229.756
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 0 229.756
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.321.316 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.840.509 321.963
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.805.131 -71.782
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-35.378 393.745
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.743.039 -66.467
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 1.636
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.652 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.652 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -30.652 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.597.377 -6.444
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 8.175.115
Kredilerden Nakit Girişleri
20 0 8.175.115
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.421.900 -7.429.426
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -15.421.900 -7.429.426
Ödenen Faiz
20 -1.175.477 -752.133
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.371.068 -71.275
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.371.068 -71.275
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.985.059 74.460
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.613.991 3.185


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 10.613.991 29.985.059
Ticari Alacaklar
4,5 13.962 13.962
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 13.962 13.962
Diğer Alacaklar
4,6 19.990.182 16.189.197
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 11.731.550 9.380.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 8.258.632 6.808.666
Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.786 13.857
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.786 13.857
Diğer Dönen Varlıklar
7 241.105 65.098
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 241.105 65.098
ARA TOPLAM
30.865.026 46.267.173
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.865.026 46.267.173
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
730.000 730.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
20 730.000 730.000
Diğer Alacaklar
4,6 74.167 4.087
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 74.167 4.087
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
20 3.011.623 2.539.212
Maddi Duran Varlıklar
9 29.876 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 29.876 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.845.666 3.273.299
TOPLAM VARLIKLAR
34.710.692 49.540.472
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 0 14.926.653
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 14.926.653
Banka Kredileri
21 0 14.926.653
Diğer Finansal Yükümlülükler
20 6.841.050 0
Ticari Borçlar
5 496.469 338.737
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 496.469 338.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 764.572 3.376.189
Diğer Borçlar
6 0 5.952.850
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 0 5.952.850
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 48.810 59.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 48.810 59.917
ARA TOPLAM
8.150.901 24.654.346
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.150.901 24.654.346
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 0 495.247
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 495.247
Banka Kredileri
20 0 495.247
Diğer Borçlar
6 433.116 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 433.116 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 104.940 129.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 104.940 129.211
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
538.056 624.458
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.688.957 25.278.804
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.021.735 24.261.668
Ödenmiş Sermaye
12 41.550.000 41.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 2.187.732 2.187.732
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
12 32.490.676 32.490.676
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.820.274 197.319
Yasal Yedekler
12 3.820.274 197.319
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -55.787.014 -60.519.352
Net Dönem Karı veya Zararı
12 1.760.067 8.355.293
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.021.735 24.261.668
TOPLAM KAYNAKLAR
34.710.692 49.540.472


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 0 0 0 0
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.965.305 -1.466.492 -1.078.501 -719.720
Pazarlama Giderleri
0 0 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 7.191.653 211.436 4.731.469 49.660
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -2.511.740 -7.155.547 -1.646.082 -7.113.979
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.714.608 -8.410.603 2.006.886 -7.784.039
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 417.940 0 217.212
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
472.411 0 611.475 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.187.019 -7.992.663 2.618.361 -7.566.827
Finansman Gelirleri
18 0 0 0 0
Finansman Giderleri
18 -1.426.952 -1.276.523 -290.132 -615.945
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.760.067 -9.269.186 2.328.229 -8.182.772
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.760.067 -9.269.186 2.328.229 -8.182.772
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.760.067 -9.269.186 2.328.229 -8.182.772
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.760.067 -9.269.186 2.328.229 -8.182.772
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 20 0,04000000 0,06000000 0,22000000 0,20000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.760.067 -9.269.186 2.328.229 -8.182.772
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.760.067 -9.269.186 2.328.229 -8.182.772http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702300


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.384 Değişim: -0,57% Hacim : 13.068 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.379 28.09.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.391
8,8720 Değişim: 0,02%
Düşük 8,8581 29.09.2021 Yüksek 8,8848
Açılış: 8,8703
10,3728 Değişim: -0,05%
Düşük 10,3561 29.09.2021 Yüksek 10,3944
Açılış: 10,3776
494,90 Değişim: 0,12%
Düşük 493,98 29.09.2021 Yüksek 495,34
Açılış: 494,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.