KAP ***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2023 - 18:51
KAP ***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 359.481.627 275.257.151
Satışların Maliyeti
25 -218.906.947 -232.829.601
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
140.574.680 42.427.550
BRÜT KAR (ZARAR)
140.574.680 42.427.550
Genel Yönetim Giderleri
26 -12.139.686 -5.994.193
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 28.993.602 12.333.304
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -19.964.590 -7.229.971
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
137.464.006 41.536.690
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 167.377.290 1.714.998
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -1.866.083 -13.688
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
302.975.213 43.238.000
Finansman Gelirleri
30 1.192.518 462.552
Finansman Giderleri
30 -9.362.242 -3.067.331
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
294.805.489 40.633.221
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-70.498.205 -12.063.313
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -27.530.225 -1.198.080
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -42.967.980 -10.865.233
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
224.307.284 28.569.908
DÖNEM KARI (ZARARI)
224.307.284 28.569.908
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
224.307.284 28.569.908
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.961.641 -17.931.256
Dönem Karı (Zararı)
224.307.284 28.569.908
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23 224.307.284 28.569.908
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-206.718.023 214.036.865
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-18 2.535.694 1.044.032
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-165.505.248 4.476.512
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.558.546 2.088.410
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 -207.910
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -171.109.562 1.881.102
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 4.045.768 714.910
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-100.839.256 206.852.361
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -4.352.018 3.077.021
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 750.095 96.252
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -97.455.934 203.493.100
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 218.601 185.988
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.642.094 -3.806.542
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
30 -1.719 -2.125
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
30 767.119 35.673
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -6.422.882 -4.169.944
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 2.015.388 329.854
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
883.382 -3.371.797
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
6 883.382 -3.371.797
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 59.848.342 8.412.036
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
12 1.157 430.263
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-46.636.100 -260.804.158
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -2.432.174 1.318.799
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.440.744 -43.340.710
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 -12.569.310 -36.967.448
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -6.871.434 -6.373.262
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.001.532 16.103.753
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 -13.921.971 15.470.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -79.561 633.137
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-6.993.645 -306.610.516
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
10 -6.993.645 -306.610.516
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -53.321.555 970.908
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -98.511.390 -6.888.179
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
79.454.389 86.454.965
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33 11.496.622 -4.792.468
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 67.957.767 91.247.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 2.828.385 -25.798
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
60.594.978 3.161.306
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
33 60.447.792 3.267.477
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 147.186 -106.171
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -738.224 -302.748
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.925.412 -11.645.938
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -11.717.932 -11.675.638
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 17.643.344 29.700
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-29.046.839 -18.197.385
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 27.085.198 266.129
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.330.097 -4.288.728
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
6 0 -40.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.556.579 1.701.307
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 1.556.579 1.701.307
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.886.676 -7.520.253
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -16.861.650 -7.517.253
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -3.025.026 -3.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0 1.570.218
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.899.053 15.319.384
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -151.224
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
23 0 -151.224
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.835.896 17.821.417
Kredilerden Nakit Girişleri
19 24.835.896 17.821.417
Ödenen Faiz
19 -9.351.065 -3.067.331
Alınan Faiz
30 1.192.518 462.552
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23 -778.296 253.970
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.392.685 -6.900.600
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.392.685 -6.900.600
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.934.476 11.835.076
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 541.791 4.934.476


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 541.791 4.934.476
Finansal Yatırımlar
856.601 2.052.747
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 856.601 2.052.747
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 856.601 2.052.747
Ticari Alacaklar
66.495.033 48.296.832
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 53.266.440 40.697.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 13.228.593 7.599.702
Diğer Alacaklar
24.164.113 11.300.234
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 17.856.314 3.934.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 6.307.799 7.365.891
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
162.235.960 118.965.454
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
10 162.235.960 118.965.454
Stoklar
9 5.628.211 736.632
Peşin Ödenmiş Giderler
113.461.344 20.526.429
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 113.461.344 20.526.429
Diğer Dönen Varlıklar
11.200.727 8.092.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 11.200.727 8.092.456
ARA TOPLAM
384.583.780 214.905.260
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
384.583.780 214.905.260
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4.875.000 2.637.764
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.875.000 2.637.764
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 4.875.000 2.637.764
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
6 40.000 40.000
Diğer Alacaklar
1.211.270 180.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.211.270 180.336
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
61.179.073 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
10 61.179.073 0
Stoklar
9 48.429.976 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 200.605.000 46.951.819
Maddi Duran Varlıklar
106.029.015 17.285.992
Arazi ve Arsalar
16 21.625.113 5.026.113
Binalar
16 18.213.715 977.452
Tesis, Makine ve Cihazlar
16 49.045.292 9.631.857
Taşıtlar
16 16.823.826 1.361.910
Mobilya ve Demirbaşlar
16 321.069 288.660
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.924.085 35.002
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 2.924.085 35.002
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 3.693.988 3.015.759
Diğer Duran Varlıklar
16.537.847 7.882.565
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
12 16.537.847 7.882.565
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
445.525.254 78.029.237
TOPLAM VARLIKLAR
830.109.034 292.934.497
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.339.585 23.593.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.339.585 23.593.968
Banka Kredileri
19 37.625.950 23.065.270
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 2.713.635 528.698
Ticari Borçlar
196.471.061 121.216.283
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 21.850.174 10.353.552
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 174.620.887 110.862.731
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 3.635.793 807.408
Diğer Borçlar
76.778.507 16.183.529
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 73.892.602 13.444.810
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.885.905 2.738.719
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
73.840 812.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 73.840 812.064
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 27.423.746 338.549
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.351.474 585.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 57.274 40.989
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 1.294.200 544.105
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.924.027 2.501.146
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 20.924.027 2.501.146
ARA TOPLAM
366.998.033 166.038.041
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
366.998.033 166.038.041
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.829.159 3.101.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.829.159 3.101.122
Banka Kredileri
19 0 2.006.524
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 1.829.159 1.094.598
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
802.080 3.301.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 802.080 3.301.680
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 76.951.882 16.425.311
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
152.556 1.200.159
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
12 152.556 1.200.159
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
79.735.677 24.028.272
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
446.733.710 190.066.313
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
383.375.324 102.868.184
Ödenmiş Sermaye
23 63.000.000 63.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 41.572.733 41.572.733
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -453.672 -453.672
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 426.377 426.377
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23 -16.610.148 -16.610.148
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
79.886.026 23.373.406
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
79.886.026 23.373.406
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 79.675.191 21.293.868
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -2.015.443 -146.740
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 2.226.278 2.226.278
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-884.908 -572.144
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-884.908 -572.144
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
23 -884.908 -572.144
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
69.852 69.852
Yasal Yedekler
23 69.852 69.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -7.938.220 -36.508.128
Net Dönem Karı veya Zararı
23 224.307.284 28.569.908
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
383.375.324 102.868.184
TOPLAM KAYNAKLAR
830.109.034 292.934.497


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 63.000.000 41.572.733 -592.091 426.377 -16.610.148 -110.039 22.385.950 69.852 -41.379.907 4.871.779 73.634.506 73.634.506
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
23 4.871.779 -4.871.779 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -36.701 562.052 28.569.908 29.095.259 29.095.259
Dönem Karı (Zararı)
23 28.569.908 28.569.908 28.569.908
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -36.701 562.052 525.351 525.351
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
138.419 138.419 138.419
Dönem Sonu Bakiyeler
23 63.000.000 41.572.733 -453.672 426.377 -16.610.148 -146.740 22.948.002 69.852 -36.508.128 28.569.908 102.868.184 102.868.184
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 63.000.000 41.572.733 -453.672 426.377 -16.610.148 -146.740 23.520.146 -572.144 69.852 -36.508.128 28.569.908 102.868.184 102.868.184
Transferler
23 28.569.908 28.569.908 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -1.868.703 58.381.323 -312.764 224.307.284 280.507.140 280.507.140
Dönem Karı (Zararı)
23 224.307.284 224.307.284 224.307.284
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -1.868.703 58.381.323 -312.764 56.199.856 56.199.856
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
23 63.000.000 41.572.733 -453.672 426.377 -16.610.148 -2.015.443 81.901.469 -884.908 69.852 -7.938.220 224.307.284 383.375.324 383.375.324


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
32 224.307.284 28.569.908
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
56.512.620 1.583.069
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 75.837.704 -411.332
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -2.444.722 -30.658
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-16.880.362 2.025.059
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -16.880.362 2.025.059
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-312.764 -1.319.050
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-312.764 -1.319.050
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
23 -312.764 -1.319.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23 56.199.856 264.019
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23 280.507.140 28.833.927
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
280.507.140 28.833.927http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121952


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.057 Değişim: -0,37% Hacim : 81.238 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.023 05.12.2023 Yüksek 8.121
Açılış: 8.095
28,8662 Değişim: -0,05%
Düşük 28,8087 06.12.2023 Yüksek 28,9404
Açılış: 28,8819
31,2155 Değişim: 0,00%
Düşük 31,1381 06.12.2023 Yüksek 31,2583
Açılış: 31,2145
1.875,95 Değişim: 0,06%
Düşük 1.870,48 06.12.2023 Yüksek 1.879,12
Açılış: 1.874,80
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.