KAP ***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2020 - 23:09
KAP ***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 60.974.874 1.959.607 40.405.615 1.136.906
Satışların Maliyeti
25 -56.098.091 -1.780.760 -36.980.137 -1.063.350
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.876.783 178.847 3.425.478 73.556
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
4.876.783 178.847 3.425.478 73.556
Genel Yönetim Giderleri
26 -627.396 -1.029.912 -294.510 -456.340
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 1.517.290 186.895 427.780 157.017
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -1.296.739 -410.267 -600.143 -350.575
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.469.938 -1.074.437 2.958.605 -576.342
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
29 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.469.938 -1.074.437 2.958.605 -576.342
Finansman Gelirleri
30 1.166.679 989.292 756.344 512.808
Finansman Giderleri
30 -395.629 -186.117 -290.867 -121.701
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.240.988 -271.262 3.424.082 -185.235
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.184.834 408.460 -278.829 506.421
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -120.269 0 -120.269
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -1.064.565 408.460 -158.560 506.421
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.056.154 137.198 3.145.253 321.186
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.056.154 137.198 3.145.253 321.186
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.056.154 137.198 3.145.253 321.186
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.809.745 -1.485.959
Dönem Karı (Zararı)
4.056.154 137.198
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23 4.056.154 137.198
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.915.041 -665.071
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 183.582 184.228
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
206.989 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 145.785 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 61.204 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.680.539 74.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 22.004 76.196
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.642.347 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-60.196 -1.866
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.576.900 -444.919
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
30 -1.136.319 -474.489
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
30 66.060 7.042
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -674.503 22.528
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 167.862 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -22.562
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 902.670 -408.388
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
49.157 -47.760
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.668.632 -958.086
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.327.245 9.238.880
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 -4.189.395 8.456.907
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -4.137.850 781.973
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.140.327 -12.260.864
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 5.028.989 -10.604.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.888.662 -1.656.394
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-7.452.419 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
10 -7.452.419 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -757.821 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -5.072.967 992.786
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.245.719 -1.617.602
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33 254.226 59.362
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 21.991.493 -1.676.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 165.151 -7.372
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.200.813 276.808
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
33 -286.412 247.878
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 3.487.225 28.930
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 0 11.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.472.926 2.407.778
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -1.472.926 2.405.778
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 0 2.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.809.745 -1.485.959
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-231.764 43.319
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 44.569
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 44.569
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-231.764 -1.250
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -231.764 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 0 -1.250
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.199.772 1.479.832
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.199.772 1.479.832
Kredilerden Nakit Girişleri
19 2.199.772 1.479.832
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.777.753 37.192
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.777.753 37.192
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 698.447 29.188
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 9.476.200 66.380


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 9.476.868 698.447
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
12.863.351 4.849.753
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 6.301.548 2.113.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 6.561.803 2.735.808
Diğer Alacaklar
11.455.591 13.484.495
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 8.575.207 12.467.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.880.384 1.016.618
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
10.336.944 242.178
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
10 10.336.944 242.178
Stoklar
9 1.141.300 383.479
Peşin Ödenmiş Giderler
6.931.048 1.891.846
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 6.931.048 1.891.846
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31 4.223 46.995
Diğer Dönen Varlıklar
12 395.208 81.045
ARA TOPLAM
52.604.533 21.678.238
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
52.604.533 21.678.238
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
32.390 7.494
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 32.390 7.494
Maddi Duran Varlıklar
16 4.294.231 4.240.843
Arazi ve Arsalar
16 1.971.000 1.971.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
16 2.079.845 2.246.629
Taşıtlar
16 217.750
Mobilya ve Demirbaşlar
16 25.636 23.214
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
43.130 48.336
Diğer Haklar
18 36.194 38.643
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 6.936 9.693
Peşin Ödenmiş Giderler
1.050.757 1.018.000
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
33 1.018.000 1.018.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 32.757 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 1.081.131 891.159
Diğer Duran Varlıklar
12 1.201.215 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.702.854 6.205.832
TOPLAM VARLIKLAR
60.307.387 27.884.070
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.912.310 803.852
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.912.310 803.852
Banka Kredileri
19 1.912.310 803.852
Ticari Borçlar
24.184.245 2.613.029
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 254.226
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 23.930.019 2.613.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 338.303 173.152
Diğer Borçlar
4.624.027 1.423.214
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 122.548 408.960
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.501.479 1.014.254
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 120.269 281.240
Kısa Vadeli Karşılıklar
84.822 88.997
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 13.222 17.397
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 71.600 71.600
ARA TOPLAM
31.263.976 5.383.484
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.263.976 5.383.484
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.976.091 818.717
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.976.091 818.717
Banka Kredileri
19 1.976.091 818.717
Uzun Vadeli Karşılıklar
78.987 49.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 78.987 49.532
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 1.388.776 135.163
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.443.854 1.003.412
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.707.830 6.386.896
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.599.557 21.497.174
Ödenmiş Sermaye
23 21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 41.572.733 41.572.733
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -289.643 -289.643
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 316.702 316.702
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-2.383.870 -2.383.870
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.155.366 -1.152.090
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.155.366 -1.152.090
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -1.155.366 -1.152.090
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 0 -49.505
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
23 0 -49.505
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 69.852 69.852
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
69.852 69.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -37.587.005 -37.864.614
Net Dönem Karı veya Zararı
23 4.056.154 277.609
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.599.557 21.497.174
TOPLAM KAYNAKLAR
60.307.387 27.884.070


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -140.697 316.702 2.383.870 -1.148.757 69.852 -40.468.808 2.604.194 21.421.349 21.421.349
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.604.194 -2.604.194 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
277.609 224.771 224.771
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -289.643 316.702 -2.383.870 -1.201.595 69.852 -37.864.614 277.609 21.497.174 21.497.174
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -289.643 316.702 -2.383.870 -1.201.595 69.852 -37.864.614 277.609 21.497.174 21.497.174
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
277.609 -277.609 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
46.229 4.056.154 4.102.383
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -289.643 316.702 -2.383.870 -1.155.366 69.852 -37.587.005 4.056.154 25.599.557 25.599.557


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.056.154 137.198 3.145.253 321.186
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
45.305 -47.181 -1.693 -215
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -4.200 334 -1.693 -185
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
49.505 -47.515 0 -30
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
23 49.505 -47.515 0 -30
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
924 -73 372 41
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
924 -73 372 41
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
924 -73 372 41
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.229 -47.254 -1.321 -174
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.102.383 89.944 3.143.932 321.012
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 0 0
Ana Ortaklık Payları
23 4.102.383 89.944 3.143.932 321.012http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869856


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.945 Değişim: 1,82% Hacim : 27.813 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.953
Açılış: 1.928
13,4796 Değişim: 0,02%
Düşük 13,4447 26.01.2022 Yüksek 13,5332
Açılış: 13,477
15,2484 Değişim: 0,04%
Düşük 15,2088 26.01.2022 Yüksek 15,2914
Açılış: 15,2419
799,28 Değişim: -0,23%
Düşük 799,08 26.01.2022 Yüksek 803,47
Açılış: 801,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.