KAP RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

14.05.2019 - 16:23
KAP RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
101.810 450.798 552.608 60.391 273.503 333.894
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a 0 373.476 373.476 182 204.314 204.496
Teminat Mektupları
0 2.217 2.217 182 2.080 2.262
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 2.217 2.217 0 2.080 2.080
Diğer Teminat Mektupları
0 0 0 182 0 182
Banka Kredileri
0 15.134 15.134 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 15.134 15.134 0 0 0
Akreditifler
0 356.125 356.125 0 202.234 202.234
Diğer Akreditifler
0 356.125 356.125 0 202.234 202.234
TAAHHÜTLER
III-a 16.787 358 17.145 628 627 1.255
Cayılamaz Taahhütler
16.787 358 17.145 628 627 1.255
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
358 358 716 628 627 1.255
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
16.429 0 16.429 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 85.023 76.964 161.987 59.581 68.562 128.143
Alım Satım Amaçlı İşlemler
85.023 76.964 161.987 59.581 68.562 128.143
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
85.023 76.964 161.987 59.581 68.562 128.143
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
42.527 38.482 81.009 29.799 34.281 64.080
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
42.496 38.482 80.978 29.782 34.281 64.063
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
286.000 411.909 697.909 286.000 480.903 766.903
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
286.000 411.909 697.909 286.000 480.903 766.903
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
387.810 862.707 1.250.517 346.391 754.406 1.100.797


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 55.055 33.302
Kredilerden Alınan Faizler
IV-a-1 38.061 26.810
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
128 131
Bankalardan Alınan Faizler
IV-a-2 16.866 6.324
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
IV-a-3 0 37
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 37
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -1.362 -946
Mevduata Verilen Faizler
IV-b-4 -1 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
IV-b-1 -1.169 -946
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
IV-b-3 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-192 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
53.693 32.356
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.843 2.350
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.962 2.408
Gayri Nakdi Kredilerden
1.565 587
Diğer
IV-i 1.397 1.821
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-119 -58
Diğer
IV-i -119 -58
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-ç -73 210
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
IV-d 23 48
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-96 162
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-e 324 265
FAALİYET BRÜT KÂRI
56.787 35.181
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
1.056 -19.675
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-5.085 -3.732
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-g -9.422 -6.096
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
43.336 5.678
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-ğ 43.336 5.678
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-h -9.346 -5.545
Cari Vergi Karşılığı
-10.116 -5.955
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
770 410
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
33.990 133
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-ı 33.990 133
Grubun Karı (Zararı)
33.990 133
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,04970000 0,00019000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
683.850 -100 87.961 64.729 836.440
Yeni Bakiye
II-i 683.850 -100 87.961 64.729 836.440
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8 -17 133 108
Kar Dağıtımı
V-a 5.753 -64.729 -58.976
Dağıtılan Temettü
-58.976 -58.976
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5.753 -5.753
Dönem Sonu Bakiyeler
683.850 -108 -17 93.714 133 777.572
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
683.850 -173 93.714 68.132 845.523
Yeni Bakiye
II-i 683.850 -173 93.714 68.132 845.523
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1 33.990 33.989
Kar Dağıtımı
V-a 68.132 -68.132
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
68.132 -68.132
Dönem Sonu Bakiyeler
683.850 -174 161.846 33.990 879.512


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
297.919 144.364 442.283 230.651 174.214 404.865
Nakit ve Nakit Benzerleri
297.919 140.211 438.130 230.651 168.819 399.470
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 100.370 137.873 238.243 378 161.275 161.653
Bankalar
I-ç 197.549 2.338 199.887 230.273 7.544 237.817
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-e 0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
I-c 0 4.153 4.153 0 5.395 5.395
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 4.153 4.153 0 5.395 5.395
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
624.165 678.726 1.302.891 651.696 754.054 1.405.750
Krediler
I-f 624.165 678.726 1.302.891 651.696 754.054 1.405.750
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-i 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
I-g 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-ğ 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-h 0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-ı 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6.711 0 6.711 627 0 627
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
3.028 0 3.028 3.056 0 3.056
Diğer
3.028 0 3.028 3.056 0 3.056
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-k 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-l 1.083 0 1.083 312 0 312
DİĞER AKTİFLER
I-n 1.410 2.019 3.429 779 4.250 5.029
VARLIKLAR TOPLAMI
934.316 825.109 1.759.425 887.121 932.518 1.819.639
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 16 894 910 36 280 316
ALINAN KREDİLER
II-c 0 811.928 811.928 0 916.322 916.322
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-ç 0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 4.131 0 4.131 5.379 0 5.379
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.131 0 4.131 5.379 0 5.379
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-e 5.515 798 6.313 0 0 0
KARŞILIKLAR
II-g 36.910 0 36.910 37.532 0 37.532
Genel Karşılıklar
35.565 0 35.565 36.621 0 36.621
Çalışan Hakları Karşılığı
1.345 0 1.345 911 0 911
CARİ VERGİ BORCU
II-ğ 12.424 0 12.424 9.434 0 9.434
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-h 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-ı 0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-d 2.327 4.970 7.297 4.032 1.101 5.133
ÖZKAYNAKLAR
II-i 879.512 0 879.512 845.523 0 845.523
Ödenmiş Sermaye
683.850 0 683.850 683.850 0 683.850
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-174 0 -174 -173 0 -173
Kar Yedekleri
161.846 0 161.846 93.714 0 93.714
Yasal Yedekler
13.508 0 13.508 10.107 0 10.107
Olağanüstü Yedekler
148.338 0 148.338 83.607 0 83.607
Kar veya Zarar
33.990 0 33.990 68.132 0 68.132
Dönem Net Kâr veya Zararı
33.990 0 33.990 68.132 0 68.132
Azınlık Payları
II-j 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
940.835 818.590 1.759.425 901.936 917.703 1.819.639


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
33.990 133
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1 -25
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1 -8
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2 -10
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1 2
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -17
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 -22
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 5
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.989 108


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
30.605 22.811
Alınan Faizler
47.264 33.113
Ödenen Faizler
-1.520 -675
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.821 4.211
Elde Edilen Diğer Kazançlar
196 176
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-10.117 -9.016
Ödenen Vergiler
-8.031 -4.506
Diğer
V-c -1.008 -492
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
132.086 -177.656
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
112.029 -141.838
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
18.964 -37.374
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
595 -2.131
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 4.040
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
V-c 498 -353
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
162.691 -154.845
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-141 -35.341
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-141 -122
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 -35.219
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-104.666 145.094
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
4.073.946 316.362
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.178.182 -171.268
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-430 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V-c 78 597
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
57.962 -44.495
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-a 264.920 239.073
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-a 322.882 194.578http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763844


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.444 Değişim: 0,00% Hacim : 28.296 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.453
Açılış: 2.409
16,7580 Değişim: 0,02%
Düşük 16,7215 04.07.2022 Yüksek 16,8217
Açılış: 16,7545
17,4837 Değişim: 0,03%
Düşük 17,4493 04.07.2022 Yüksek 17,5289
Açılış: 17,4789
976,99 Değişim: 0,10%
Düşük 971,40 04.07.2022 Yüksek 979,49
Açılış: 976,05
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.