KAP RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

14.05.2018 - 16:48
KAP RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
558.897 927.901 1.486.798
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a 182 364.361 364.543
Teminat Mektupları
182 4.332 4.514
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
4.332 4.332
Diğer Teminat Mektupları
182 182
Akreditifler
360.029 360.029
Diğer Akreditifler
360.029 360.029
TAAHHÜTLER
III-a 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 558.715 563.540 1.122.255
Alım Satım Amaçlı İşlemler
558.715 563.540 1.122.255
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
558.715 563.540 1.122.255
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
279.475 281.770 561.245
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
279.240 281.770 561.010
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
350.000 366.975 716.975
EMANET KIYMETLER
0
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
350.000 366.975 716.975
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
908.897 1.294.876 2.203.773


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
209.608 143.816 353.424
Nakit ve Nakit Benzerleri
174.374 132.312 306.686
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 360 132.130 132.490
Bankalar
I-ç 174.014 182 174.196
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-e 35.234 35.234
Devlet Borçlanma Senetleri
35.234 35.234
Türev Finansal Varlıklar
11.504 11.504
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
I-c 11.504 11.504
KREDİLER (Net)
I-f 665.739 560.949 1.226.688
Krediler
665.739 560.949 1.226.688
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
665.739 560.949 1.226.688
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-m 0 0 0
Satış Amaçlı
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
I-ğ 0 0 0
İştirakler (Net)
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.162 1.162
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-l 3.245 3.245
Diğer
3.245 3.245
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-k 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-l 596 596
DİĞER AKTİFLER
I-n 1.245 2.224 3.469
VARLIKLAR TOPLAMI
881.595 706.989 1.588.584
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 30 19 49
ALINAN KREDİLER
II-c 700.864 700.864
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-ç 0
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 11.276 11.276
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
11.276 11.276
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
II-e 0
KARŞILIKLAR
II-g 28.404 28.404
Genel Karşılıklar
27.566 27.566
Çalışan Hakları Karşılığı
838 838
CARİ VERGİ BORCU
II-ğ 12.949 12.949
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-h 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-ı 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-d 54.951 2.519 57.470
ÖZKAYNAKLAR
II-i 777.572 777.572
Ödenmiş Sermaye
683.850 683.850
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-108 -108
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-17 -17
Kar Yedekleri
93.714 93.714
Yasal Yedekler
10.107 10.107
Olağanüstü Yedekler
83.607 83.607
Kar veya Zarar
133 133
Dönem Net Kâr veya Zararı
133 133
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
885.182 703.402 1.588.584


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
683.850 87.961 -100 64.729 836.440
Yeni Bakiye
683.850 87.961 -100 64.729 836.440
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8 -17 133 108
Kar Dağıtımı
5.753 -64.729 -58.976
Dağıtılan Temettü
-58.976 -58.976
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5.753 -5.753
Dönem Sonu Bakiyeler
683.850 93.714 -108 -17 133 777.572


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
133
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-25
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-17
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-22
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
108


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
22.811
Alınan Faizler
33.113
Ödenen Faizler
-675
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.211
Elde Edilen Diğer Kazançlar
176
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-9.016
Ödenen Vergiler
-4.506
Diğer
V-c -492
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-177.656
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-141.838
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-37.374
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-2.131
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
4.040
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
V-c -353
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-154.845
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-35.341
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-122
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-35.219
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
145.094
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
316.362
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-171.268
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V-c 597
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-44.495
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-a 239.073
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-a 194.578


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 33.302
Kredilerden Alınan Faizler
IV-a-1 26.810
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
131
Bankalardan Alınan Faizler
IV-a-2 6.324
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
IV-a-3 37
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
37
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -946
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
IV-b-1 -946
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
32.356
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.350
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.408
Gayri Nakdi Kredilerden
587
Diğer
IV-i 1.821
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-58
Diğer
IV-i -58
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-3.732
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-ç 210
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
IV-d 48
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
162
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-e 265
FAALİYET BRÜT KÂRI
31.449
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
IV-f -19.675
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-g -6.096
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.678
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-ğ 5.678
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-h -5.545
Cari Vergi Karşılığı
-5.955
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
410
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
133
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-ı 133
Grubun Karı (Zararı)
133
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00019000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683552


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.493 Değişim: 0,88% Hacim : 23.492 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.471 25.10.2021 Yüksek 1.495
Açılış: 1.475
9,5831 Değişim: -0,20%
Düşük 9,5274 25.10.2021 Yüksek 9,8485
Açılış: 9,6026
11,1357 Değişim: -0,51%
Düşük 11,0779 25.10.2021 Yüksek 11,4799
Açılış: 11,1924
556,89 Değişim: 0,60%
Düşük 553,62 25.10.2021 Yüksek 567,94
Açılış: 553,62
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.