KAP ***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.05.2021 - 18:16
KAP ***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
99.600.000 37.501.539 -274.572 2.724.531 17.999.725 13.684.573 171.235.796 67.029 171.302.825
Transferler
13.684.573 -13.684.573 0
Dönem Karı (Zararı)
6.773.981 6.773.981 -107.863 6.666.118
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-267.830 -267.830 -267.830
Dönem Sonu Bakiyeler
99.600.000 37.501.539 -542.402 2.724.531 31.684.298 6.773.981 177.741.947 -40.834 177.701.113
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 60.722.862 -699.938 3.390.646 26.599.744 144.518.396 339.531.710 4.329 339.536.039
Transferler
144.518.396 -144.518.396
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-51.301 -51.301 -51.301
Sermaye Arttırımı
45.580.436 45.580.436 -492 45.579.944
Dönem Sonu Bakiyeler
105.000.000 60.722.862 -751.239 3.390.646 171.118.140 45.580.436 385.060.845 3.837 385.064.682


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.860.292 -27.232.773
Dönem Karı (Zararı)
45.579.944 6.666.118
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
45.579.944 6.666.118
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.207.873 9.965.015
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.047.393 4.759.096
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
506.858 555.146
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.231.222 4 125.702.923 1.442.332
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-75.353 -100.466
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
65.040.935 8.799.305
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-37.860.292 -27.232.773
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-25.134.587 -6.774.301
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
241.878 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7,8 21.632
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7,8 220.246
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.883.753 -6.402.330
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -25.274.911 -6.368.499
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -608.842 -33.831
Alınan Faiz
507.288 7.335
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-379.306
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.464.034 50.241.087
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3 78.424.242 53.967.723
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.170.409
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3 -1.170.409
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-482.505 -68.875
Ödenen Faiz
3 -6.307.294 -3.657.761
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.469.155 16.234.013
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.469.155 16.234.013
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.618.497 267.588
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.087.652 16.501.601


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
28.087.652 20.618.497
Ticari Alacaklar
341.328.604 197.274.762
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
60.098.772 45.844.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
281.229.832 151.430.498
Diğer Alacaklar
4 80.723.767 57.659.261
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 73.318.347 55.014.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4 7.405.420 2.644.524
Stoklar
5 160.108.694 121.319.712
Peşin Ödenmiş Giderler
6 125.831.076 34.858.428
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.020
Diğer Dönen Varlıklar
5.544.019 273.905
ARA TOPLAM
741.629.832 432.004.565
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
741.629.832 432.004.565
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7.355.575 5.817.971
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.355.575 5.713.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 104.348
Maddi Duran Varlıklar
7 237.511.862 215.639.230
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 7.426.773 8.035.895
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.243.480 791.569
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 1.243.480 791.569
Peşin Ödenmiş Giderler
6 17.258.925 28.203.442
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11.348.847 16.311.945
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
282.145.462 274.800.052
TOPLAM VARLIKLAR
1.023.775.294 706.804.617
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3 193.713.175 113.662.627
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3 193.713.175 113.662.627
Banka Kredileri
3 192.070.781 112.600.934
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 1.642.394 1.061.693
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 33.115.985 27.265.828
Diğer Finansal Yükümlülükler
3 0 8.292
Ticari Borçlar
4 266.048.075 148.059.759
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 126.917.534 21.282.522
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 139.130.541 126.777.237
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
958.650 530.613
Diğer Borçlar
693.275 11.930
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
80.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
613.275 11.930
Türev Araçlar
482.505
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
69.608.692 2.161.086
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
5.567.415 5.206.101
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
743.440 1.662.665
ARA TOPLAM
570.448.707 299.051.406
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
570.448.707 299.051.406
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
55.452.164 64.090.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 55.452.164 64.090.744
Banka Kredileri
3 54.575.872 61.463.342
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 876.292 2.627.402
Ticari Borçlar
4 9.427.808 1.713.201
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.639.072 1.713.201
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 7.788.736
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
410.547
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.971.386 2.413.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.971.386 2.413.227
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.261.905 68.217.172
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
638.710.612 367.268.578
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
385.060.845 339.531.710
Ödenmiş Sermaye
10 105.000.000 59.971.623 60.022.924
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
59.971.623 60.022.924
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
60.722.862 60.722.862
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-751.239 -699.938
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.390.646 3.390.646
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
171.118.140 26.599.744
Net Dönem Karı veya Zararı
45.580.436 144.518.396
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.837 4.329
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
385.064.682 339.536.039
TOPLAM KAYNAKLAR
1.023.775.294 706.804.617


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
202.380.671 123.133.491
Satışların Maliyeti
-123.257.696 -92.633.345
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
79.122.975 30.500.146
BRÜT KAR (ZARAR)
79.122.975 30.500.146
Genel Yönetim Giderleri
-4.737.856 -3.081.702
Pazarlama Giderleri
-20.222.354 -10.802.084
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-563.784 -572.353
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33.865.033 10.424.587
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-19.062.817 -6.661.974
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
68.401.197 19.806.620
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
178.079 163.951
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-4.325 -4.716
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
68.574.951 19.965.855
Finansman Gelirleri
5.021.162 5.143.081
Finansman Giderleri
-17.472.830 -16.113.128
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
56.123.283 8.995.808
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.543.339 -2.329.690
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.567.415
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.975.924 -2.329.690
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
45.579.944 6.666.118
DÖNEM KARI (ZARARI)
45.579.944 6.666.118
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-492 -107.863
Ana Ortaklık Payları
45.580.436 6.773.981
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-51.301 -267.830
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-51.301 -267.830
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-51.301 -267.830
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.528.643 6.398.288
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-492 -107.863
Ana Ortaklık Payları
45.529.135 6.506.151http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936610


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7373 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3678 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,67 Değişim: -0,30%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.