KAP ***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

23.10.2023 - 18:31
KAP ***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
10 115.000 1.159 0 39.222 0 -3.475 0 0 0 709 0 0 883.481 201.536 0 0 1.237.632
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
10 115.000 1.159 0 39.222 0 -3.475 0 0 0 709 0 0 883.481 201.536 0 0 1.237.632
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.084 0 0 0 0 283.676 0 284.760
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201.536 -201.536 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201.536 -201.536 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000 1.159 0 39.222 0 -3.475 0 0 0 1.793 0 0 1.085.017 0 283.676 0 1.522.392
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
10 115.000 1.159 0 39.222 0 -9.741 0 0 2.472 1.611 1.085.017 401.554 0 0 1.636.294
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
10 115.000 1.159 0 39.222 0 -9.741 0 0 2.472 1.611 1.085.017 401.554 0 0 1.636.294
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 649 0 0 3.023 37.933 0 0 635.941 0 677.546
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401.554 -401.554 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401.554 -401.554 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000 1.159 0 39.222 0 -9.092 0 0 5.495 39.544 1.486.571 0 635.941 0 2.313.840


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.118.119 993.028 846.197 371.880
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
2.118.119 993.028 846.197 371.880
Finansal Kiralama Gelirleri
2.118.119 993.028 846.197 371.880
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-1.549.350 -784.797 -657.856 -305.408
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.007.133 -567.801 -418.779 -215.521
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-344 -128 -66 -63
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-393.049 -168.420 -180.322 -71.153
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-148.824 -48.448 -58.689 -18.671
BRÜT KAR (ZARAR)
568.769 208.231 188.341 66.472
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
12 -228.048 -110.625 -85.443 -39.967
Personel Giderleri
-124.488 -53.376 -49.687 -19.970
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-2.119 -1.753 -707 -584
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-42.247 -21.263 -14.738 -7.568
Diğer
-59.194 -34.233 -20.311 -11.845
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
340.721 97.606 102.898 26.505
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
13 7.373.380 3.961.682 1.498.137 899.616
Bankalardan Alınan Faizler
16.384 5.748 9.628 2.792
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.371 0 1.371 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 53.083 0 4.469
Türev Finansal İşlemler Karı
270.891 290.158 21.355 70.642
Kambiyo İşlemleri Karı
6.796.690 3.477.375 1.301.166 780.252
Diğer
288.044 135.318 164.617 41.461
KARŞILIK GİDERLERİ
-173.819 -172.150 5.381 -18.298
Özel Karşılıklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-172.842 -171.788 6.181 -18.461
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
-977 -362 -800 163
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.674.034 -3.534.739 -1.272.696 -755.945
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 -62.893 0 -7.062
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-151.268 -100.535 4.022 9.645
Kambiyo İşlemleri Zararı
-6.510.749 -3.370.129 -1.265.567 -758.131
Diğer
-12.017 -1.182 -11.151 -397
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
866.248 352.399 333.720 151.878
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
866.248 352.399 333.720 151.878
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5 -230.307 -68.723 -94.458 -43.471
Cari Vergi Karşılığı
-226.448 -134.508 -103.587 -38.009
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-3.859 0 0 -5.462
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 65.785 9.129 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
635.941 283.676 239.262 108.407
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
635.941 283.676 239.262 108.407
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
635.941 283.676 239.262 108.407
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
475.688 -457.329
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
2.052.454 990.101
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-1.350.109 -744.823
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
41.491 25.564
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
11.961 11.306
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-120.981 -50.360
Ödenen Vergiler
-104.898 -248.819
Diğer
-54.230 -440.298
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-2.130.681 -79.615
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-1.673.459 -327.226
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-629.292 -94.190
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
172.070 341.801
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.654.993 -536.944
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-10.594 -9.626
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-445.267 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-3.629 -975
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-459.490 -10.601
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
267.773.504 82.564.423
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-265.630.277 -82.843.357
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.143.227 -278.934
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
179.329 88.128
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
208.073 -738.351
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.025.787 1.151.896
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.233.860 413.545


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
635.941 283.676 239.262 108.407
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
41.605 1.084 9.259 770
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
649 0 649 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
649 0 649 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
40.956 1.084 8.610 770
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
4.554 1.504 1.497 1.026
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
54.344 0 14.273 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17.942 -420 -7.160 -256
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
677.546 284.760 248.521 109.177


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
121.204 1.112.690 1.233.894 67.340 958.350 1.025.690
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 433.142 433.142 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
3 2.724 68.822 71.546 2.659 40.253 42.912
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.487 0 8.487 3.933 0 3.933
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 6.674.977 13.447.819 20.122.796 4.379.225 9.647.158 14.026.383
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacakları
0 0 0 0 0 0
Tasarruf Fon Havuzundan
0 0 0 0 0 0
Özkaynaklardan
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
4 6.716.533 13.685.443 20.401.976 4.420.295 9.805.243 14.225.538
Finansal Kiralama Alacakları
9.979.262 15.384.451 25.363.713 6.482.523 10.870.362 17.352.885
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-3.262.729 -1.699.008 -4.961.737 -2.062.228 -1.065.119 -3.127.347
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
4 155.717 142.607 298.324 166.618 221.325 387.943
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
4 -197.273 -380.231 -577.504 -207.688 -379.410 -587.098
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
26.047 0 26.047 25.258 0 25.258
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8.367 0 8.367 6.101 0 6.101
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
5 91.704 0 91.704 101.935 0 101.935
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5 159.816 0 159.816 180.968 0 180.968
DİĞER AKTİFLER
6 1.235.216 726.949 1.962.165 788.362 656.093 1.444.455
ARA TOPLAM
8.328.542 15.789.422 24.117.964 5.555.781 11.301.854 16.857.635
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
8.328.542 15.789.422 24.117.964 5.555.781 11.301.854 16.857.635
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
7 4.209.918 13.920.260 18.130.178 3.201.765 8.606.213 11.807.978
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
481 0 481 4.150 0 4.150
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
8 2.171.820 0 2.171.820 2.167.051 0 2.167.051
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3 114.489 114.489 0 424.266 424.266
KARŞILIKLAR
52.854 0 52.854 42.953 0 42.953
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
45.551 0 45.551 39.926 0 39.926
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
7.303 0 7.303 3.027 0 3.027
CARİ VERGİ BORCU
5 103.033 0 103.033 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
9 378.303 852.966 1.231.269 222.652 552.291 774.943
ARA TOPLAM
6.916.409 14.887.715 21.804.124 5.638.571 9.582.770 15.221.341
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
10 2.274.296 39.544 2.313.840 1.634.683 1.611 1.636.294
Ödenmiş Sermaye
115.000 0 115.000 115.000 0 115.000
Sermaye Yedekleri
40.381 0 40.381 40.381 0 40.381
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.159 0 1.159 1.159 0 1.159
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
39.222 0 39.222 39.222 0 39.222
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-9.092 0 -9.092 -9.741 0 -9.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.495 39.544 45.039 2.472 1.611 4.083
Kar Yedekleri
1.486.571 0 1.486.571 1.085.017 0 1.085.017
Yasal Yedekler
27.508 0 27.508 27.508 0 27.508
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.459.063 0 1.459.063 1.057.509 0 1.057.509
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
635.941 0 635.941 401.554 0 401.554
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
635.941 0 635.941 401.554 0 401.554
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
9.190.705 14.927.259 24.117.964 7.273.254 9.584.381 16.857.635


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
11 61.096.926 154.096.997 215.193.923 42.214.578 107.155.554 149.370.132
VERİLEN TEMİNATLAR
11 2.511.504 3.680.047 6.191.551 1.518.363 1.242.845 2.761.208
TAAHHÜTLER
11 1.541.353 1.704.725 3.246.078 1.205.077 1.504.820 2.709.897
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
1.541.353 1.704.725 3.246.078 1.205.077 1.504.820 2.709.897
Kiralama Taahhütleri
1.541.353 1.704.725 3.246.078 1.205.077 1.504.820 2.709.897
Finansal Kiralama Taahhütleri
1.541.353 1.704.725 3.246.078 1.205.077 1.504.820 2.709.897
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3 480.236 8.765.994 9.246.230 1.825.311 4.040.930 5.866.241
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
168.936 8.379.983 8.548.919 1.609.080 3.830.302 5.439.382
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
168.936 795.055 963.991 1.609.080 2.876.850 4.485.930
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 7.584.928 7.584.928 0 953.452 953.452
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
311.300 386.011 697.311 216.231 210.628 426.859
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
311.300 386.011 697.311 216.231 210.628 426.859
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
11 151.765 503.383 655.148 155.306 331.705 487.011
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
65.781.784 168.751.146 234.532.930 46.918.635 114.275.854 161.194.489http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208702


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.087 Değişim: 0,00% Hacim : 88.100 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.962 04.12.2023 Yüksek 8.108
Açılış: 8.051
28,9194 Değişim: 0,02%
Düşük 28,8734 05.12.2023 Yüksek 28,9426
Açılış: 28,9143
31,3767 Değişim: 0,10%
Düşük 31,2976 05.12.2023 Yüksek 31,4009
Açılış: 31,3467
1.889,24 Değişim: 0,25%
Düşük 1.883,81 05.12.2023 Yüksek 1.898,57
Açılış: 1.884,54
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.